cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Sexuální zneuzití mezi nejcasteji hlásenými online porusením profesionality lékari

Výsledky pruzkumu zverejneného ve výzkumném dopise v roce 2008 JAMA tento týden odhalují, ze sexuální zneuzití a predepisování bez zavedeného klinického vztahu patrí k nejcastejsím on-line porusením odbornosti lékaru v USA.
Dr. S. Ryan Greysen z Kalifornské univerzity v San Francisku a jeho kolegové pozvali na výkon svého setrení 68 výkonných reditelu vsech lékarských a osteopatických pracovist v USA, aby odpovedeli na otázky týkající se porusování on-line odbornosti lékari, kterí o nich byli informováni a následných opatreních.
48 z 68 dotazovaných (71%) odpovedelo a vetsina (92%) uvedla, ze alespon jeden z nekolika príkladu, které jim bylo svereno porusování profesionality online, bylo nekdy oznámeno jejich správním orgánum.
Nejcastejsím hláseným porusením byla nevhodná komunikace pacientu online (vcetne napr. Sexuálního zneuzívání, 69%), pouzívání Internetu pro nevhodnou praxi (napríklad predepisování osobám, u kterých není zaveden zádný klinický vztah 63%) a on-line nesprávné zobrazení poverovacích listin (60%).
Respondenti rovnez odpovedeli na otázky, jak se s reporty zabývají. 71% z porotcu usporádalo disciplinární slysení. Z nich bylo 50% formálních slysení a 40% bylo vysídleno lékarem, který se dohodl na sankcích bez slysení (rozhodnutí o souhlasu).
40% orgánu vydalo také formální varování, zatímco 25% uvedlo, ze existuje alespon jeden prípad, kdy nebyla prijata zádná opatrení.
56% správních orgánu podniklo závazné disciplinární akce, jako je omezování propojení mezi praxí, pozastavením a zrusením.
Greysen a kolegové napsali, ze i kdyz obavy o lékare porusující jejich profesionalitu on-line zpusobily organizacím, jako je americká lékarská asociace, psaní pokynu o tom, jak pouzívat (a nepouzívat) sociální média, "neexistují zádné informace o dohledu licencních úradu pro lékarské pouzití internet nebo disciplinární dusledky pro porusení online profesionality ".
Napsal Catharine Paddock PhD

Diabetes v raném stádiu je reverzibilní se dvema mesíci 600 kalorií za den

Diabetes v raném stádiu je reverzibilní se dvema mesíci 600 kalorií za den

Pokud jste práve diagnostikováni diabetes typu 2, muzete být vyléceni, pokud budete dodrzovat dietu na 600 kalorií za den po dobu dvou mesícu a zustanou bez cukrovky, pokud prijmete zdravý zivotní styl, uvedli výzkumníci z Newcastle University v Anglii casopis Diabetologia Diabetes typu 2 je chronický stav zpusobený prílis vysokou hladinou glukózy v krvi.

(Health)

Melanom muze být zastaveno lécivem, který zastaví proliferaci rakovinných bunek

Melanom muze být zastaveno lécivem, který zastaví proliferaci rakovinných bunek

Lécba, která se jiz testuje u lidí jako lécba rakoviny, se ukazuje jako velice nadejná pri zastavení rakoviny kuze melanomu. Droga - nazývaná pevonedistat - funguje jinak nez plánovala a mohla by být úcinná i proti jiným druhum rakoviny. Melanom je agresivní rakovina kuze, která se vyvine, kdyz bunky, které dávají pleti její barvu, se mení a stávají se rakovinnými.

(Health)