cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Rodinné pokrmy zvysují príjem ovoce a zeleniny pro deti

Deti v rodinách, které jedí spolecne, i kdyz jen jednou nebo dvakrát týdne, jedí více ovoce a zeleniny nez deti, které se svými rodinami nikdy nejí. Podpora, kterou obdrzí od ucení stravovacích návyku od rodicu a starsích sourozencu, stací k tomu, aby deti prinesly spotrebu ovoce a zeleniny v blízkosti doporucených "5 dní", ríkají výzkumníci z University of Leeds ve Velké Británii.
Vedci, kterí zkoumali, jak domácí zivotní prostredí a postoje a hodnoty rodicu ovlivnují príjem detí a detí na základních skolách, oznamují své zjistení v prvním vydání BMJ Journal of Epidemiology & Community Health.
Zjistili, ze konzumace ovoce a zeleniny od rodicu a rozrezávání porcí techto potravin povzbuzovala deti k jídlu více z nich.
Seniorka Janet Cade, profesorka na univerzite School of Food Science a výzivy, ríká ve svém prohlásení:
"I kdyz je to jen jedno rodinné jídlo týdne, kdyz deti jedí spolecne s rodici nebo starsími sourozencimi, dozvídají se o stravování. Sledují zpusob, jakým jejich rodice nebo sourozenci jedí a ruzné druhy jídla, které jedí, je rozhodující pri vytvárení vlastních stravovacích návyku a predvolby. "
Svetová zdravotnická organizace (WHO) doporucuje, aby deti konzumovaly 400 g (5 porcí) ovoce a zeleniny denne.
Cade a jeho kolegové vsak nasli 65% detí ve veku základní skoly (ve veku od 5 do 11 let) nedosáhlo této doporucené úrovne "5 dní".
Ale deti, které vzdy jedly u stolu se svou rodinou, jedli v prumeru o 1,5 více porcí (o 125 gramu) ovoce a zeleniny nez deti, které s rodinou nikdy nejídají.
Dokonce i kdyz deti jedli s rodinou jednou nebo dvakrát týdne, jedli az 1,2 porce (dalsí 95 g) ovoce a zeleniny nez deti, které nikdy s rodinou jedly.
Tam byl také znatelný vzor vlivu od rodicu k detem. V rodinách, kde rodice ríkali, ze kazdý den jedli ovoce a zeleninu, deti jedli v prumeru o jednu porci více (80 g) nez deti, jejichz rodice ríkali, ze zrídka nebo nikdy nejívali ovoce a zeleninu.
A deti rodicu, kterí ríkaly, ze vzdycky rozdelují ovoce a zeleninu na své deti, jedli v prumeru o polovinu (40 g) více nez deti rodicu, kterí nikdy neudelali. Dokonce i deti rodicu, kterí ríkali, ze to nekdy, ale ne vzdy, jedli o ctvrtinu více.
Pro studii Cade a kolegové pouzívali údaje o 2 389 detech, kterí navstevovali 52 základních skol ve Velkém Londýne.
Data byla shromázdena ve skolním jídelním deníku a v denním sdelení o domácím jídle, který se dotázal rodicu o otázky, jako "prumerne kolik nocí týdne rodí vase rodina u stolu?" a "vyríznete ovoce a zeleninu, aby vase díte mohlo jíst?"
První autor Meaghan Christian ríká:
"Moderní zivot casto brání celé rodine sedet u stolu, ale tento výzkum ukazuje, ze dokonce i nedelní obed kolem stolu muze pomoci zlepsit stravu nasich rodin."
Cade ríká, ze rodinná jídla delají více nez zlepsit zdraví rodiny:
"Poskytují rodine rozhovor, motivaci plánovat jídlo a ideální prostredí pro rodice, kterí modelují dobré zpusoby chování a chování," dodává.
Odhady naznacují, ze 1 z 10 detí ve veku od 2 do 10 let ve Spojeném království je obézní.
Ministerstvo zdravotnictví financuje radu programu, které povzbuzují lidi k jídlu svých 5 dní a zlepsují zivotní styl prostrednictvím zdravé stravy a cvicení. Za poslední ctyri roky vynalozil na tyto iniciativy témer 80 milionu liber.
Krestan navrhuje, aby v kampaních pro verejné zdraví byl kladen vetsí duraz na rodinné stravování, protoze stravovací návyky se zacínají v detství.
"Budoucnost práce by mohla být zamerena na zlepsení rodicovského príjmu nebo povzbuzení rodicu k tomu, aby si nakrájeli nebo koupili ovoce a zeleninu, které jsou ojedinelé," naléhá.
Výzkum byl financován z Národního institutu pro výzkum zdravotního výzkumu ve výzkumu verejného zdraví (NIHR PHR).
V kvetnu 2012 Svetový fond pro výzkum rakoviny (WCRF) zverejnil výsledky pruzkumu, který zjistil, ze pouze 1 z 5 dospelých lidí v Británii spotrebovává doporucené 5 denne.
Ve studii publikované v BMJ v cervnu 2012 skupina zdravotníku spotrebitelu skupiny BMJ uvádí, ze jedinci, kterí konzumují dietu ve stredomorském styku, mají mensí pravdepodobnost, ze utrpí srdecní záchvat, s mensí pravdepodobností, ze vyvinou urcité druhy rakoviny a bude pravdepodobne zít déle.
Rovnez zduraznují, ze je treba udrzovat zdravou váhu, pravidelne cvicit, konzumovat prílis mnoho alkoholu a konzumovat méne cerveného masa, snizuje riziko vzniku rakoviny.
Napsal Catharine Paddock PhD

Imigracní lékari: Proc jsou pro zdravotní péci v USA klícová?

Imigracní lékari: Proc jsou pro zdravotní péci v USA klícová?

Priblizne ctvrtina lékaru v zemi je mezinárodními lékarskými absolventy. Tato ruznorodá komunita lékaru, z nichz mnozí získali své zdravotní tituly v zahranicí pred tím, nez vstoupí na posty ve Spojených státech, hrají v americké zdravotní péci významnou, ale casto prehlízenou roli. Mezinárodní zdravotní absolventi prispívají k U.

(Health)

Poruchy ucení u detí mohou být preventivní proti rakovine

Poruchy ucení u detí mohou být preventivní proti rakovine

Podle nové studie provedené výzkumnými pracovníky na University of Michigan Medical School a publikované v casopise Cell, lék, který byl puvodne navrzen tak, aby zastavil rust rakoviny, muze být schopen zastavit abnormální mozkové bunky z rustu v detských mozcích - coz by mohlo snízit riziko poruchy ucení.

(Health)