cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová metoda screeningu rakoviny vajecníku by mohla zdvojnásobit míru detekce

Studie provedená výzkumnými pracovníky na University College London ve Velké Británii ukázala, ze nová metoda screeningu pro rakovinu vajecníku muze zjistit dvakrát tolik zen s touto chorobou jako konvencní strategie.
Je obzvláste obtízné odhalit rakovinu vajecníku v nejranejsích stádiích, coz vede výzkumné pracovníky a snazí se najít nové zpusoby, jak rychleji diagnostikovat.

Nová metoda screeningu zahrnuje interpretaci zmen hladin CA125, specifického proteinu spojeného s rakovinou vajecníku, v krvi zen. Konvencní metoda screeningu karcinomu vajecníku pouzívá pro CA125 pevný bod "cut-off", coz znamená, ze nová metoda dokáze predvídat individuální riziko zeny pri rozvoji rakoviny s vetsí presností.

Zeny mohou mít vyssí hladinu CA125 ve své krvi nez tato hranicní bod a nemají rakovinu vajecníku, zatímco jiné zeny mohou mít nizsí hladiny bílkoviny, ale presto se nemoc rozvinou.

Profesor Ian Jacobs, soucasný prezident univerzity New South Wales, Austrálie, pocal proces. Vysvetluje význam zjistení:

"CA125 jako biologický marker pro rakovinu vajecníku byl zpochybnen. Nase zjistení naznacují, ze to muze být presný a citlivý screeningový nástroj, kdyz se pouzívá v kontextu zenského modelu CA125 v prubehu casu. tak je to pro dalsí. Je to dulezitá zmena úrovne tohoto proteinu. "

Výzkumní pracovníci provádející studii zjistili, ze nová metoda detekovala rakovinu u 86% zen s invazivním epitelovým karcinomem vajecníku ve srovnání s konvencními metodami pouzívanými v predchozích studiích nebo klinické praxi, které by mohly identifikovat pouze 41% a 48%.

V soucasné dobe nemá Spojené království zádný národní screeningový program na lécbu rakoviny vajecníku, nebot výzkumy dosud nenaznacují, ze by nejaká konkrétní strategie zlepsila míru vcasné detekce nádoru.

"Tyto výsledky jsou proto velmi povzbudivé," vysvetluje zkusební koordinátor Prof. Usha Menon. "Ukazují, ze pouzití strategie vcasného odhalení zalozené na individuálním profilu CA125 významne zlepsilo detekci rakoviny ve srovnání s tím, co jsme videli v predchozích skríních."

Zkouska pochází z cásti britské kooperativní studie screeningu rakoviny vajecníku (UKCTOCS), nejvetsího screeningového testu na lécbu rakoviny vajecníku na svete.

Celkem bylo ve studii UKCTOCS 202 638 postmenopauzálních zen ve veku 50 a více let a bylo jim náhodne prideleno kazdorocní multimodální screening, transvaginální ultrazvuk nebo zádný test vubec.

Vedci doufají, ze nová metoda muze poskytnout dríve diagnostiku rakoviny vajecníku

Pro novou studii, publikovanou v Journal of Clinical Oncology, výzkumníci následovali 46 237 zen, které pokracovaly v kazdorocním multimodálním screeningu. Kazdý úcastník by mel své úrovne CA125 testovat kazdorocne po dobu 14 let.

S pomocí výpocetního algoritmu výzkumníci vypocítali riziko rakoviny vajecníku podle veku zeny, puvodních hladin CA125 a jak se tyto hladiny v prubehu casu zmenily. Riziko rakoviny vajecníku bylo potom odhadnuto porovnáním sériového vzorku se známými príklady rakoviny a kontrol.

Ve skupine zen, které dostávaly multimodální screening, bylo 640 operováno u podezrení na rakovinu. Z toho 133 melo invazivní epiteliální rakoviny vajecníku. Dalsích 22 zen bylo diagnostikováno s epiteliálním karcinomem vajecníku behem jednoho roku od jejich poslední rocní obrazovky. Vedci obdrzí výsledky o dopadu screeningu na úmrtí na rakovinu vajecníku pozdeji v roce.

"Pocet zbytecných operací a komplikací byl v prijatelných mezích," uvádí prof. Menon. "I kdyz je to významný úspech, musíme pockat az pozdeji v tomto roce, kdy bude dokoncena záverecná analýza pokusu, abychom vedeli, zda byly rakoviny zjistené skrze screening chyceny dost brzy, aby zachránily zivoty."

"Doufám, ze kdyz budou k dispozici výsledky UKCTOCS, tento prístup dokáze schopnost odhalit rakovinu vajecníku dostatecne brzy, aby zachránil zivoty," ríká profesor Jacobs.

Doktor James Brenton, odborník na rakovinu vajecníku s Cancer Research UK, ríká, ze je dulezité, aby byly dríve diagnostikovány nádory. "Krevní test na nalezení zen ohrozených rakovinou vajecníku je vzrusující vyhlídka, ale tato práce je jeste treba testovat u zen, aby zjistila, zda muze zachránit zivoty," ríká.

Nedávno, Zdravotní novinky dnes hlásili objev nového biomarkeru, který by mohl zlepsit vyhlídky pacientu s rakovinou vajecníku tím, ze by ukázal, jak jejich tela pravdepodobne reagují na chemoterapii.

Zdravotní sestra dává pacientovi vlastní ledvinu

Zdravotní sestra dává pacientovi vlastní ledvinu

Sestra Allison Batson darovala vlastní ledvinu 23letému pacientovi Clay Taberovi; nekoho, co sotva znal, poté, co pracoval na oddelení transplantace Emory University Hospital jiz více nez dva roky. Allison nebyla ani Clayovou primární zdravotní sestrou, ale ríká, ze se s ním cítila okamzite. Taber, z Columbusu, Ga.

(Health)

Nový test v rané fázi rakoviny vajecníku je 99 procent presný

Nový test v rané fázi rakoviny vajecníku je 99 procent presný

Podle nedávné studie zverejnené v casopise Clinical Cancer Research vedci z Yale School of Medicine vyvinuli velmi citlivý a specifický krevní test, který dokáze odhalit rané stadium rakoviny vajecníku s 99% presností. Vedecká skupina, vedená profesorem Gil Morem z oddelení porodnictví, gynekologie a reprodukcní vedy, dríve pouzila ctyri proteiny v krevní zkousce, která detekovala rakovinu s 95% úcinností.

(Health)