cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nádory se smrstují po injekci bakterií

Výzkumníci v USA úspesne snizovali rakovinové nádory u potkanu, psu a nyní jednoho pacienta, a to prímým podáním nádoru modifikovanou verzí Clostridium novyi (C. novyi-NT) k vyvolání silných a presne cílených protirakovinových odpovedí.

Tým, vcetne výzkumníku z Cannes Cancer Center Johns Hopkins v Baltimore, MD, píse o práci v casopise Vedecká translacní medicína.

Zjevení, které jsou podobné bakteriím Clostridium muze být pouzita k lécbe rakoviny není nová. Napríklad skupina Clostridia Research Group (CRG) pracuje v této oblasti od svého zalození v roce 2004 profesorem Nigelem Mintonem na Nottinghamské univerzite ve Velké Británii.

Bakterie se darí v prostredí s nedostatkem kyslíku, stejne jako v centru solidních nádoru. Profesor Minton na konferenci v roce 2011 vysvetlil, ze kvuli této prirozené vlastnosti bakterie - která je "výjimecne specifická" a nevyzaduje zádné zásadní zmeny - zabíjí nádorové bunky, ale zanechává zdravou tkán neposkozenou.

Bakterie napadají nádorové bunky bez hladin kyslíku

Shibin Zhou, docentka onkologie u Johna Hopkinsa Kimmel Cancer Center a hlavní autor nové studie spolu s dalsími kolegy z Johns Hopkinsu také pracuje na protirakovinových vlastnostech Clostridium, a C. novyi zejména za posledních 10 let.

Nejprve se zacali zajímat, kdyz zjistili, ze nekterí pacienti s rakovinou, kterí se smírí s váznými bakteriálními infekcemi, se zdají být prokázanými remisemi.

Zamerili se na nádory mekkých tkání, protoze jsou casto lokálne pokrocilé a rozsírily se do normální tkáne. Stejne jako skupina ve Velké Británii se zajímali o fakt, ze bakterie nemohou klícit v normální tkáni a budou pouze napadat nádorové bunky zbavené kyslíku.

Také prof. Zhou vysvetluje, ze "výhodou pouzití bakterií pro lécbu rakoviny je to, ze tyto bakterie lze pomerne snadno upravit, vybavit je jinými terapeutickými látkami nebo je méne toxické, jak jsme zde udelali."

Ve své prirozené podobe, C. novyi se vyskytuje v pude a muze zpusobit infekci, která poskozuje tkán u skotu, ovcí a lidí. Predtím, nez ji pouzili, vedci odstranili jeden z bakteriálních genu produkujících toxiny, aby se dostali do bezpecnejsí formy nazývané C. novyi-NT.

Bakterie eradikovaly a snizovaly nádory bez poskození zdravé tkáne


C. novyi-NT klícivé gramové skvrny v nádoru psa. Bakterie jsou tmavé a tycinkové.
Image credit: David L. Huso a Baktiar Karim, Johns Hopkins oddelení patologie.

Pro jejich studium vstríkli C. novyi-NT spory prímo do prirozene se vyskytujících nádoru u 16 psu. Sest psu prokázalo protinádorovou odezvu do 21 dnu od první injekce.

Tyto nádory byly zcela eradikovány u trí ze sesti respondentních psu a u ostatních trí psu se nádory snizovaly alespon o 30% (merené podél nejdelsího prumeru nádoru).

Tým zaznamenal, ze vetsina psu mela horecku, nádorové abscesy a zánety, vedlejsí úcinky, které normálne doprovázejí bakteriální infekci.

Vedci také testovali úcinek injekcního podání C. novyi-NT spory do pacientky s pokrocilým nádorem mekkých tkání v brise. Dali injekci spór prímo do metastatického nádoru v ruce.

Výsledkem bylo významné snízení velikosti nádoru v kostech a kolem nich. Ale tým si vsimne, protoze to byla fáze 1, u jednoho pacienta, nemohou si být jisti, jestli stejný rozsah reakcí, které videli u psu, se muze stát u lidí.

V jiné fázi studie vedci také testovali vstrikování spór u potkanu ??s implantovanými gliomy, coz je typ nádoru na mozku.

Kdyz zkoumali nádorové a mozkové vzorky pod mikroskopem, zjistili, ze bakterie zabily nádorové bunky bez poskození zdravé tkáne, která byla vzdálena jen nekolik mikrometru.

Osetrené krysy také zily déle nez neosetrené krysy - prezívaly 33 dní ve srovnání s 18 dny po lécbe.

Duvodem, proc se výzkumníci rozhodli zacházet se psem a krysami ve studii, je to, ze psi mají mnoho genetických podobností s lidmi a mnoho psu s rakovinou dostává stejnou lécbu jako u lidí.

Profesor Zhou ríká, ze pokracují ve studiu vlivu injekce spór na cloveka a cekají na konecné výsledky:

"Ocekáváme, ze nekterí pacienti budou mít silnejsí reakci nez jiní, ale to platí io jiných terapiích. Ted chceme vedet, jak dobre pacienti mohou tolerovat tento druh terapie."

Moznost kombinovat s tradicními rakovinnými terapiemi

Jiní vedci jiz zkoumají kombinaci chemoterapie C. novyi-NT lécbu a testování úcinku u mysí. Tradicní terapie, jako je chemoterapie a zárení, zvysují mnozství kyslíku chudé tkáne v nádoru, coz pak muze zpusobit, ze lécba sporu je úcinnejsí a úcinnejsí.

"Dalsí dobrá vec v pouzívání bakterií jako terapeutického cinidla je to, ze jakmile infikují nádor, mohou vyvolat silnou imunitní odpoved proti samotným nádorovým bunkám," dodává profesor Zhou.

Ackoli to jeste nevideli v psí a lidské studii, poznamenává, ze to muze být mozné, protoze predchozí práce na mysích naznacují, ze lécba sporami pomáhá vytvorit trvalou protinádorovou odezvu v imunitním systému, která trvá dlouho po dokoncení pocátecní lécby bakterií.

Studie sleduje dalsí nedávné zprávy o rychlém, levném zpusobu, jak ucinit protirakovinné molekuly, které napodobují prirozené protinádorové mechanismy tela.

Vedci pouzívají svetlo k indukci REM spánku

Vedci pouzívají svetlo k indukci REM spánku

Zatímco víme, ze rychlé ocní pohyb - nebo REM - spánek je nezbytnou soucástí klidného spánku, moc nevíme o tom, co ho ovládá. Nyní vedci - pouzívající novou technologii nazvanou optogenetika - zjistili, ze mohou vyvolat epizody REM u mysí tím, ze osvetlí svetlo prímo na vybrané mozkové bunky nebo neurony.

(Health)

Jóga srovnatelná s chuzí, cyklistika ke zlepsení kardiovaskulárního rizika

Jóga srovnatelná s chuzí, cyklistika ke zlepsení kardiovaskulárního rizika

Slibné nové dukazy vydané Evropským casopisem preventivní kardiologie zjistily, ze jóga muze poskytnout stejné výhody pri snizování rizikového faktoru kardiovaskulárních onemocnení jako tradicní fyzické aktivity. Jóga muze být stejne úcinná jako tradicní cvicení pro snízení kardiovaskulárních rizikových faktoru, tvrdí výzkumníci.

(Health)