cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Rutinní aspirin pravdepodobne skodí zdravému lidem

Uzívání pravidelné dávky aspirinu pravdepodobne poskozuje nez u zdravých lidí bez anamnézy kardiovaskulárních onemocnení, jako je srdecní infarkt nebo mozková príhoda, vzhledem k riziku vnitrního krvácení, které vznikají z takového rutinního uzívání drogy, podle britsko- vedená studie zverejnená online v Archiv vnitrního lékarství v Pondelí.
Starsí autor Kausik Ray, profesor prevence kardiovaskulárních onemocnení u St George's University v Londýne, a kolegové, analyzovali údaje z 9 klinických studií, které pokrývaly více nez 100 000 zdravých lidí, kde polovina uzívala aspirin v prumeru sest let a polovina uzívala placebo.
Ackoli zjistili, ze uzívání aspirinu denne nebo kazdý druhý den snizuje riziko celkového kardiovaskulárního onemocnení o 10%, vetsina snízení byla u nefatálních infarktu a nezahrnovala snízení úmrtí na srdecní infarkt, fatální mrtvice.
Také zjistili, ze tento skromný prínos byl témer prevázen nad 30% zvýsením rizika potenciálne smrtelného nebo invalidizujícího vnitrního krvácení.
Pri pohledu na prínosy versus skodí jiným zpusobem, výsledky ukázaly, ze zatímco jedno kardiovaskulární onemocnení bylo zabráneno kazdému 120 lidem, jeden z 73 vyvinul významné vnitrní krvácení ve stejném období.
Studie je povazována za nejvetsí doposud, aby se podívala na úcinky aspirinu u lidí, kterí nemeli kardiovaskulární onemocnení v anamnéze.
Ukázalo se, ze aspirin snizuje riziko vzniku krevních srazenin v cévách a tím chrání pred mrtvicí a srdecními chorobami.
Mnoho lidí s anamnézou kardiovaskulárních onemocnení uzívá aspirin, aby zabránilo opakovanému srdecnímu infarktu nebo mrtvici: lécba je známá jako sekundární prevence.
Nicméne, mnoho lidí bez anamnézy infarktu nebo cévní mozkové príhody, ale kterí si myslí, ze lékari mohou být vystaveni vysokému riziku, ze mají jeden, jsou také predepisovány aspirin: nazývají tuto primární prevenci.
Ve své studii se Ray a kolegové vydali na vysetrení, jak úcinný je aspirin pro primární prevenci a jak casté jsou vedlejsí úcinky.
Vzhledem k tomu, do jaké míry jsou tyto výhody kompenzovány riziky, dospejí k záveru:
"... rutinní uzívání aspirinu pro primární prevenci není zaruceno a rozhodnutí o lécbe musí být zvázena prípad od prípadu."
Také zjistili, zda aspirin v takovém souboru snizuje riziko úmrtí na rakovinu, ale na rozdíl od nekterých nedávných zpráv nenasli zádné dukazy o tom. Nicméne, oni ríkali více studií bylo potreba, protoze jejich analýza pokrývala jen sest let. V uplynulých letech bylo velmi dulezité zachytit úlohu aspirinu pri prevenci rakoviny.
Vedoucí autor Dr. Rao Seshasai, také z londýnské univerzity St George, vyzval lidi, kterí mají potvrzenou historii srdecních chorob, aby nezastavili lécbu. Není pochyb o tom, ze by to prospelo této skupine, rekl:
"Vyzýváme lidi s temito podmínkami, aby neprestávali lécit, pokud jim lékari nedoporucili, aby je ucinili z platných duvodu."
Ale prínosy aspirinu u lidí, kterí nemají v minulosti tyto stavy, jsou "mnohem skromnejsí", nez se dríve domnívalo, a lécba muze ve skutecnosti vést k potenciálním vázným skodám zpusobeným velkým vnitrním krvácením, rekl.
"Proto by bylo uzitecné prezkoumat stávající doporucení, jako jsou pokyny americké pracovní skupiny pro preventivní sluzby a Spolecné pokyny britských spolecností, týkající se pouzívání tohoto prípravku u populací s nízkým rizikem a lépe zvazovat lécbu aspirinem prípad od prípadu, "rekl Seshasai.
Napsal Catharine Paddock PhD

"Diabetické psy" mohou upozornit majitele na úroven cukru

"Diabetické psy" mohou upozornit majitele na úroven cukru

Lidé s diabetem mohou mít nový zpusob, jak ukázat, ze hladina cukru v krvi je prílis vysoká nebo prílis nízká, kdyz se obrátíme na nase duveryhodné psí prítelkyne poté, co vedci zjistili, ze psi mohou pomoci s monitorováním hypoglykémie. Studie, publikovaná v programu PLOS ONE, je první svého druhu, která analyzuje, zda vyskolení psi mohou presne a dusledne slouzit jako "systém vcasného varování" ke sledování hladiny cukru v krvi pro jejich majitele a upozornovat je, kdyz jsou hladiny prílis vysoké nebo nízký.

(Health)

Nekterí lékari se domnívají, ze musí poskytovat prílis mnoho péce

Nekterí lékari se domnívají, ze musí poskytovat prílis mnoho péce

Podle setrení v casopise Archives of Internal Medicine z 26. zárí, jeden z casopisu JAMA / Archives, vyplývá z pruzkumu lékaru primární péce v USA, ze nekolik lékaru se domnívá, ze jejich vlastní pacienti dostávají prílis mnoho lékarské péce, a mnozí se domnívají, ze spatná praxe, reorganizace financních pobídek a více casu se svými pacienty muze snízit tlak na to, aby delali více, nez povazují za potrebné.

(Health)