cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Speedy pediatrické transplantace srdce "lepsí nez cekání na zápas"

Stejne jako zpusob, jakým se ockovací látka zabývá imunitním systémem, aby bojovala proti viru, transplantovaný orgán muze zpusobit, ze protilátky budou bojovat proti cizím tkáním. Z tohoto duvodu odborníci dlouho navrhli, ze deti s temito protilátkami by mely cekat na "dokonalou shodu", která neaktivuje odpoved protilátek. Nové výzkumy naznacují, ze tyto deti by mely dostat transplantaci srdce, jakmile bude k dispozici vhodný dárce.
Nový výzkum naznacuje rychlou transplantaci srdce - oproti obvyklým doporucením cekat na dokonalou shodu - vede k lepsímu prezití u pediatrických pacientu.

Výzkum - vedený Dr. Brianem Feingoldem z detské nemocnice v Pittsburghu a University of Pittsburgh School of Medicine v Pensylvánii - byl nedávno predstaven na vedeckých zasedáních American Heart Association (AHA) 2014.

I kdyz odborníci jiz dlouho obhajovali cekací prístup k transplantaci srdce, Dr. Feingold ríká, ze pacienti s protilátkami v jejich krvi jsou vystaveni vysokému riziku, zatímco cekají na jejich dokonalý zápas. Dodává, ze 20% detí, které cekají na transplantaci srdce, muze mít tyto protilátky.

Navíc AHA poznamenala, ze od cervna 2013 ceká témer 3500 pacientu na transplantaci srdce.

Pacient muze potrebovat transplantaci srdce z nekolika duvodu, vcetne nesprávne fungujících komor nebo srdecního selhání. Kdyz díte dostane jedno, transplantované srdce roste dospelým podle velikosti dítete.

On nebo ona pak bude muset uzívat imunosupresivní léky a jiné léky po zbytek svého zivota, aby bylo mozné kontrolovat vedlejsí úcinky transplantace.

Zvýsené prezití pro rychlé príjemce transplantace

Zkoumat, zda jsou cekací nebo rychlé transplantace srdce lepsí, vedci zkoumali data z více nez 2 700 detí - prumerného veku 5 let - kterí byli zarazeni do transplantace od roku 1999.

Údaje o pacientech pocházejí ze síte orgánu pro zadávání a transplantaci orgánu a údaje o nákladech byly získány z Detské nemocnice v Pittsburghu UPMC a verejné luzkové kapacity pro vyuzití zdravotnických prostredku pro deti.

Z techto detí bylo více nez 50% bílých, 23% bylo cerné a 15% bylo hispánské. Navíc se asi polovina detí narodila se srdecním onemocnením a vsichni potrebovali urgentní transplantaci srdce.

Tým pak srovnal desetiletou míru prezití mezi dvema skupinami: temi, kterí cekali na srdce dárce bez konfliktních protilátek a temi, kterí prijali první vhodnou nabídku, bez ohledu na potenciální problémy s protilátkami.

Výsledky ukázaly, ze ti, kterí prijali první vhodnou nabídku, zvýsili prezití o více nez 1 rok ve srovnání s temi, kterí cekali na perfektní zápas. Krome toho prijetí první nabídky stojí v prumeru o 122,856 dolaru méne, nez je cekání.

Vedci poukazují na to, ze dokázali kontrolovat stav protilátek, cekací lhutu a prezití a náklady, nicméne analyzovali míru odmítnutí nebo lécbu jinou nez transplantace srdce.

Dr. Feingold ríká, ze jejich studie ukazuje, ze "odmítnutí zarazení do transplantace pouze na základe prílisného poctu protilátek je neopodstatnené" a dodává:

"Jedna z dalsích otázek spocívá v tom, zda jsou nízké hladiny protilátek zjistené pomocí moderních technik detekce protilátek klinicky významné. Jsou predzvestí problému, které pricházejí, nebo jen" falesne pozitivní ", které potenciálne mení nasi péci o pacienty s dulezitými úcinky na prezití a náklady na péci? "

V ríjnu letosního roku, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii, která naznacuje, ze plicy od dárcu, kterí umírají pred utopením a zadusením, mohou být pro transplantaci bezpecné.

Výhody dusevního zdraví vztahu dobrých prarodicu a vnoucat

Výhody dusevního zdraví vztahu dobrých prarodicu a vnoucat

Starsí rodice a starsí vnoucata, kterí mají dobré vztahy mezi sebou, jsou méne pravdepodobné, ze budou trpet depresí, uvádí studie predstavená na 108. výrocním zasedání Amerických sociálních sdruzení. Výzkumníci z Boston College analyzovali data z dlouhodobé studie nazvané "Longitudinal Study of Generations".

(Health)

Prísady marihuany - Jak funguje mozková reakce na vizuální stimuly?

Prísady marihuany - Jak funguje mozková reakce na vizuální stimuly?

Zpráva v lednovém vydání Archivu obecné psychiatrie, jeden z casopisu JAMA / Archives, ukazuje, ze ruzné slozky marihuany se zdají ovlivnovat oblasti mozku ruzne behem funkcí mozku, které zahrnují reakce na urcité vizuální podnety a úkoly. Dr. Sagnik Bhattacharyya z Ústavu psychiatrie na King's College v Londýne a jeho tým vysetrili 15 zdravých muzu, kterí byli prílezitostnými uzivateli marihuany, aby zhodnotili úcinky delta9-tetrahydrokanabinolu (delta9-THC) a kanabidiolu (CBD) na regionální mozku v prubehu zpracování salience, proces, jak lidé vnímají své okolí.

(Health)