cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Testy rychlé chripky - jak presné jsou?

Kanadstí výzkumníci zkoumali presnost rychlých diagnostických testu chripky (RIDT) v metaanalýze 159 studií. Výsledky, publikované v Annals of Internal Medicine, ze i kdyz RIDT mohou potvrdit chripku, nevylucují to a RIDT jsou také lepsí pri identifikaci viru chripky A, který je castejsí nez virus chripky B. Výsledky také ukázaly, ze presnost testu je u detí vyssí nez u dospelých.
Pro co nejlepsí péci o pacienty a pro kontrolu infekce je nezbytné diagnostikovat chripku co nejrychleji. Standardy zlata pro identifikaci chripky byly testy virové kultivace a reverzní transkriptázové polymerázové retezové reakce (RT-PCR). Tyto testy vsak mohou být drahé, pricemz výsledky trvají od jednoho do deseti dnu.
RIDT se snazí prekonat tyto problémy vzhledem k tomu, ze jsou snadno pouzitelné a poskytují výsledky behem 15 az 30 minut, aniz by musely být odeslány do laboratore, nebot mohou být podávány v rutinním klinickém prostredí, jako jsou lékarské ordinace nebo tísnová oddelení vetsina prípadu.
V soucasné dobe je na trhu více nez 25 testu rychlé chripky, avsak literatura doprovázející tyto testy je znacná v objemu a musí být hodnocena lékari a poskytovateli zdravotní péce. Seniorský autor, Dr. Madhukar Pai, docent na McGillove oddelení epidemiologie a biostatistiky a výzkumný pracovník RI MUHC vysvetluje:

"Práve proto jsme potrebovali metaanalýzu, a proto jsme publikovali tolik dokumentu, a to zejména od pandemie H1N1, ale nikdo tento clánek literatury nijak nekomentoval do jediného soudrzného dílu a doufáme, ze tato práce pomuze pri informování budoucí pokyny pro pouzívání techto testu. "

V odpovedi na otázku, co tato studie znamená pro péci o pacienty, Dr. Chartrand vysvetluje:
"Nase výsledky naznacují prípad, kdy by rutinní provádení techto testu probíhalo v míste péce, zejména u detí, behem období chripky. Muselo by být prokázáno v klinické praxi, ale rutinní pouzívání techto testu by mohlo znamenat významná zlepsení péce o pacienty, zejména deti.
Pokud napríklad víte, ze vás pacient trpí chripkou, mozná nebudete muset provádet dalsí testy. Mozná byste mohl dríve predepisovat antivirové léky. A mozná pacienti s chripkou budou jinak rozdelováni a posíláni domu rychleji, coz je skvelá zpráva pro havarijní místnosti s vysokou dopravou a klinikám v období chripky. Je vsak dulezité poznamenat, ze rychlé testy chripky mohou být falesne negativní, a proto by nemely být pouzívány k vyloucení chripky. "

V závislosti na závaznosti sezóny odhaduje Agentura pro verejnou zdravotní péci v Kanade, ze chripka a její komplikace zpusobují úmrtí od 2 000 do 8 000 Kanadanu rocne, zatímco v USA Centrum pro kontrolu nemocí odhaduje míru úmrtí mezi 3.000 a 49.000 lidí rocne.
Autor studie Dr. Timothy Brewer, reditel Globálních programu v oblasti zdraví u spolecnosti McGill, uzavírá:
"Lécba chripky je nejúcinnejsí pri zahájení pocátku onemocnení. Schopnost zahájit specifickou lécbu chripky dríve u osob s vysokým rizikem komplikací, jako jsou tehotné zeny nebo pacienti se srdecním onemocnením a kterí mají pozitivní výsledek rychlého testu , je hlavním prínosem techto testu. "

Napsal Petra Rattue

Detská obezita související s hospitalizací se ctyrnásobne zvýsila z let 2001 az 2009 ve Velké Británii

Detská obezita související s hospitalizací se ctyrnásobne zvýsila z let 2001 az 2009 ve Velké Británii

V letech 2000 az 2009 pocet detí v Anglii a Walesu prijatých do nemocnice za problémy spojené s obezitou stoupl ctyrnásobne. Nové údaje zverejnené v casopise PLOS ONE s otevreným prístupem zduraznují stále rostoucí obavy z obezity u britských detí. Priblizne 75 procent prijetí bylo zpusobeno komplikacemi spojenými s obezitou, jako jsou: Dýchací potíze behem spánku Astma Komplikace v tehotenství Výzkumný tým na Imperial College v Londýne shromázdil údaje z NHS (National Health Service), aby zhodnotil rozsah obezity zaznamenané v diagnózách detí a mladých lidí ve veku od peti do 19 let.

(Health)

Vedci identifikují nervový spínac pro snení

Vedci identifikují nervový spínac pro snení

Co kdyz sny mohou být zapnuty nebo vypnuty stisknutím spínace? Tato moznost nemusí být prílis daleko, jak ríkají výzkumníci z University of California-Berkeley, ze mozná odhalili zpusob, jak to udelat. Výzkumníci zjistili, ze aktivace GABAergních neuronu v medule mozku okamzite vyvolává REM spánek - sen fáze - u mysí.

(Health)