cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Testy rychlé chripky - jak presné jsou?

Kanadstí výzkumníci zkoumali presnost rychlých diagnostických testu chripky (RIDT) v metaanalýze 159 studií. Výsledky, publikované v Annals of Internal Medicine, ze i kdyz RIDT mohou potvrdit chripku, nevylucují to a RIDT jsou také lepsí pri identifikaci viru chripky A, který je castejsí nez virus chripky B. Výsledky také ukázaly, ze presnost testu je u detí vyssí nez u dospelých.
Pro co nejlepsí péci o pacienty a pro kontrolu infekce je nezbytné diagnostikovat chripku co nejrychleji. Standardy zlata pro identifikaci chripky byly testy virové kultivace a reverzní transkriptázové polymerázové retezové reakce (RT-PCR). Tyto testy vsak mohou být drahé, pricemz výsledky trvají od jednoho do deseti dnu.
RIDT se snazí prekonat tyto problémy vzhledem k tomu, ze jsou snadno pouzitelné a poskytují výsledky behem 15 az 30 minut, aniz by musely být odeslány do laboratore, nebot mohou být podávány v rutinním klinickém prostredí, jako jsou lékarské ordinace nebo tísnová oddelení vetsina prípadu.
V soucasné dobe je na trhu více nez 25 testu rychlé chripky, avsak literatura doprovázející tyto testy je znacná v objemu a musí být hodnocena lékari a poskytovateli zdravotní péce. Seniorský autor, Dr. Madhukar Pai, docent na McGillove oddelení epidemiologie a biostatistiky a výzkumný pracovník RI MUHC vysvetluje:

"Práve proto jsme potrebovali metaanalýzu, a proto jsme publikovali tolik dokumentu, a to zejména od pandemie H1N1, ale nikdo tento clánek literatury nijak nekomentoval do jediného soudrzného dílu a doufáme, ze tato práce pomuze pri informování budoucí pokyny pro pouzívání techto testu. "

V odpovedi na otázku, co tato studie znamená pro péci o pacienty, Dr. Chartrand vysvetluje:
"Nase výsledky naznacují prípad, kdy by rutinní provádení techto testu probíhalo v míste péce, zejména u detí, behem období chripky. Muselo by být prokázáno v klinické praxi, ale rutinní pouzívání techto testu by mohlo znamenat významná zlepsení péce o pacienty, zejména deti.
Pokud napríklad víte, ze vás pacient trpí chripkou, mozná nebudete muset provádet dalsí testy. Mozná byste mohl dríve predepisovat antivirové léky. A mozná pacienti s chripkou budou jinak rozdelováni a posíláni domu rychleji, coz je skvelá zpráva pro havarijní místnosti s vysokou dopravou a klinikám v období chripky. Je vsak dulezité poznamenat, ze rychlé testy chripky mohou být falesne negativní, a proto by nemely být pouzívány k vyloucení chripky. "

V závislosti na závaznosti sezóny odhaduje Agentura pro verejnou zdravotní péci v Kanade, ze chripka a její komplikace zpusobují úmrtí od 2 000 do 8 000 Kanadanu rocne, zatímco v USA Centrum pro kontrolu nemocí odhaduje míru úmrtí mezi 3.000 a 49.000 lidí rocne.
Autor studie Dr. Timothy Brewer, reditel Globálních programu v oblasti zdraví u spolecnosti McGill, uzavírá:
"Lécba chripky je nejúcinnejsí pri zahájení pocátku onemocnení. Schopnost zahájit specifickou lécbu chripky dríve u osob s vysokým rizikem komplikací, jako jsou tehotné zeny nebo pacienti se srdecním onemocnením a kterí mají pozitivní výsledek rychlého testu , je hlavním prínosem techto testu. "

Napsal Petra Rattue

Chirurg obecne zameruje mládí na kourení

Chirurg obecne zameruje mládí na kourení

Generální chirurg Dr. Regina Benjamin odhalil dalsí záchvat proti tabáku, tentokrát s cílem zabránit mladým lidem, aby zacali kourit, s cílem získat dalsí tabáku bez tabáku. Její zpráva s názvem "Prevence uzívání tabáku mezi mladistvými a mladými dospelými: Muzeme vytvorit novou tabáku bez tabáku, podrobne popisuje rozsah, zdravotní dusledky a vlivy, které vedou mladé lidi k tomu, aby zacaly kourit, a nacrtl osvedcené strategie, které mladé lidi odvracejí od tabáku .

(Health)

Curry Ingredient muze mít výhody lécby rakoviny

Curry Ingredient muze mít výhody lécby rakoviny

Nové dukazy, které studovali vedci na oddelení výzkumu rakoviny a molekulární medicíny na univerzite v Leicesteru, ukazují, ze kurkumin nacházející se v kurkátové prísade turmeric muze významne snízit vedlejsí úcinky u pacientu s rakovinou tlustého, kterí podstupují chemoterapii, projít lécbou déle.

(Health)