cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.



Transplantace celé rohovky není vzdy nutné

Celosvetove jsou rohovky nejcasteji transplantované tkáne. Avsak kvuli rychlému pokroku není v mnoha prípadech nutná dlouho vyvinutá technika úplné transplantace, tj. Pronikající keratoplastika (PK).
Dr. Donald Tan z Národního ocního centra v Singapuru a profesor John Dart z nemocnice Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust a University College v Londýne a jejich tým popisuje poslední pokroky v transplantaci rohovky Lancetovy tretí papír v ocní sérii.
V roce 2010 bylo v USA provedeno více nez 42 000 transplantací rohovky ve srovnání s 12 600 transplantací solidních orgánu v roce 2008, které zahrnují transplantace ledvin, jater, plic, pankreatu, srdce a strev, zatímco ve Velké Británii lékari provedli 3,565 rohovky, 2,671 ledvin a 689 transplantací jater v roce 2010 a 2011.

Ocní banky nejsou schopny splnit celosvetový pozadavek na rohovky, coz znamená dlouhé cekací listiny pro transplantaci rohovky ve vetsine rozvojových zemí.
Zásadní zmena, k níz doslo v posledních letech, je pro specializované lékare, aby prijaly novejsí formu lamelární transplantacní chirurgie, která selektivne nahrazuje pouze ty vrstvy rohovky, které jsou nemocné.
Hluboká prední lamelární keratoplastika (ALK) nahrazuje PK za poruchy, které ovlivnují stromální vrstvy rohovky, a zároven eliminuje riziko endotheliálního odmítnutí. Endoteliální keratoplastika (EK), postup, pri kterém chirurgové selektivne nahrazují endoteliální endoteliální endoteliální pacienty, vedla k mnohem rychlejsím a predvídatelnejsím vizuálním výsledkum.
Výhodou PK je to, ze má potenciálne nejlepsí optický výsledek, jelikoz v dusledku transplantace celé rohovky neexistují problémy s rozhraním lamelární-rohovky. Postup je také relativne snadný a lze jej pouzít pro jakékoli indikace. Nevýhodou vsak je riziko komplikací. Patrí sem riziko odmítnutí a selhání stepu. Ceny se lisí v závislosti na lécené nemoci.
Vzhledem k tomu, ze ALK se provádí v té cásti oka, která není obsluhována imunitní funkcí, riziko mnoha komplikací zustává nízké. Postup je vsak obecne technicky nárocnejsí a muze se potenciálne selhat, pokud hostitelský endotel není zdravý. EK obecne produkuje vcasné zotavení zraku a lepsí vizuální výsledky a nizsí komplikace ve srovnání s PK. Existuje vsak potenciál, ze to muze vést k suboptimálnímu videní, pokud rohovkový strom je relativne prostý opacity.
Podle Tan, v prípade dlouhodobé endoteliální dysfunkce se stromecek rohovky stane chronicky opuchnutý a zjizvený, a prestoze je endotelová vrstva nahrazena v EK, muze být zbývající hostitelský stroma stále zjizvena, prestoze muze být mnohem méne opuchnutá a proto jasnejsí , nicméne to muze také snízit videní.
Behem procedury EK chirurgové pridávají na stromu príjemce extra vrstvu donorové tkáne. To muze mít podobný úcinek jako dvojité zasklení kvuli dvema vrstvám. Vzhledem k tomu, ze to muze nekdy ovlivnit kvalitu zraku, procento pacientu s EK, kterí obnoví perfektní (6/6) videní, je nizsí nez v PK. Nicméne v PK chirurgové potrebují udelat spoustu rohovkových stehu, které narusují rohovku a zpusobují astigmatismus. PK muze casto vést k sirokým rozsahum refrakcních chyb, nebot refrakcní výkon rohovky muze být nepredvídatelný.
To ovlivnuje kvalitu vizuální orientace PK jiným zpusobem a je obecne mnohem horsí nez efekt "dvojitého zasklení" v EK. Vzhledem k tomu, ze stehy musí být odstraneny po PK znamená, ze vizuální rehabilitace muze být az o nekolik mesícu pozdeji, v nekterých prípadech muze trvat az 6 mesícu, nez se stabilizuje do slusného videní. Pro srovnání, EK nemá zádné stehy, zádné zkreslení puvodní rohovky a zádné dramatické ani nepredvídatelné zmeny v refrakcní ocní chybe, coz znamená, ze videní muze být rehabilitováno tak rychle jako pár týdnu. Podle vsech publikovaných studií EK je celková vize s EK mnohem lepsí nez PK.
Jiné nové terapie se skládají z rekonstrukce ocní plochy a umelé chirurgie rohovky (keratoproteze). Oba se staly dostupnejsí díky rychlému pokroku v technice. Oba tyto pokroky spolecne mají lepsí výsledky a rozsírily pocet prípadu rohovkové slepoty, které lze úspesne lécit.
Femtosekundová laserová operace, tj. Zlepsení chirurgické presnosti, bioinzenýrské rohovky, stejne jako lécebná lécba endoteliálních onemocnení mohou také hrát roli v budoucích terapiích. Dalsími potenciálními terapiemi, které jsou nyní zkoumány, jsou kultivované lidské endotheliální bunky rohovky pro endoteliální reparaci a také genovou terapii pro regeneraci endotelu rohovky. V záverecném prohlásení výzkumníci ríkají:

"V oblasti transplantace rohovky se konvencní metody penetrace keratoplastiky rychle nahrazují novejsími formami selektivní lamelární keratoplastiky, které poskytují lepsí vizuální výsledky, vysokou míru prezívání stepu a méne pooperacní komplikace. Dalsí vývoj technologie umelé rohovky, kmenové bunky transplantace a terapie endotelu rohovky jsou na horizontu v této rychle se vyvíjející ocní skále. "

Napsal Petra Rattue

Tabletka na obezitu by mohla bláznit mozku k jídlu méne

Tabletka na obezitu by mohla bláznit mozku k jídlu méne

Nová zobrazovací studie naznacuje, ze pokud bychom vzali pilulku zalozenou na dvou jednoduchých strevních hormonech, meli bychom jíst méne, protoze to by mozku oklamalo signalizací, ze jsme plní, i kdyz nejsme. Vedci zkoumali mozky stejných dobrovolníku ve dvou ruzných casech: hned poté, co se postili a vzali dávku hormonu a tesne poté, co jedli.

(Health)

GlaxoSmithKline získává vývojáre technologie vakcíny platformy

GlaxoSmithKline získává vývojáre technologie vakcíny platformy

Farmaceutický gigant GlaxoSmithKline (GSK) práve zesílil své podnikání v oblasti ockování s akvizicí spolecnosti Okairos AG, vývojári technologií pro platformu vakcín, za 250 milionu eur (324 milionu amerických dolaru). Spolecnost Okairos AG se sídlem ve Svýcarsku vyvinula novou technologii, která bude hrát zásadní roli pri vývoji nových tríd terapeutických a nových profylaktických vakcín.

(Health)