cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mocový test "mohl predpovedet kognitivní pokles u diabetiku"

Jednoduchý test moci muze být schopen predpovedet, zda u lidí s diabetem typu 2 hrozí kognitivní pokles, podle studie publikované v Klinický zurnál americké nefrologické spolecnosti.

Vedci z Kaiser Permanente v Gruzii, Emory School of Medicine a Národní institut pro stárnutí zjistili, ze protein detekovatelný v moci pacientu s albuminurií - beznou komplikací ledvin spojenou s diabetem typu 2 - by mohl být vcasným varovným signálem kognitivního poklesu u starsích diabetiku.

Kognitivní pokles je úzce spjat s diabetem, ríkají výzkumní pracovníci a poznamenávají, ze ztráta pameti a snízené fungování mozku se obvykle vyskytují behem období vysoké hladiny glukózy v krvi (hyperglykémie) a nízké hladiny glukózy v krvi (hypoglykémie).

Krevní mozková bariéra je zodpovedná za regulaci transportu zivin do mozku, vcetne glukózy. Ziviny se pak stávají chemicky nabitými cásticemi a pomáhají metabolizmu mozku. Pokud krevní mozková bariéra dostane prílis mnoho nebo prílis málo glukózy, muze to zpusobit ztrátu pameti.

Trvalá albuminurie a vetsí kognitivní pokles

V rámci této studie výzkumníci prijali mezi roky 2003 a 2005 2 977 diabetických pacientu s prumerným vekem 62 let. Pacienti byli sledováni az do roku 2009.

Bylo nutné, aby podstoupili tri neuropsychologické testy. První na pocátku studie, druhá 20 mesícu a tretí 40 mesícu. Zkousky sledovaly rychlost zpracování pacienta, verbální pamet a výkonnou funkci pacienta.

Výsledky studie ukázaly, ze diabetici s perzistentní albuminurií v období 4-5 let vykazovali vyssí procento poklesu rychlostí zpracování oproti pacientum, kterí nemeli albuminurie.

Pacienti s perzistentní a progresivní albuminurií vykazovali více nez 5% pokles rychlosti zpracování informací, nikoliv vsak s verbální pametí nebo výkonem výkonné funkce.

Dr. Joshua Barzilay z Kaiser Permanente z Gruzie a Emory School of Medicine vysvetluje:

"Nás nález byl nepatrnou zmenou v kognitivních schopnostech, ale tento pokrok pokracoval po dobu 10 az 15 let, coz by se mohlo projevit ve znacném kognitivním poklesu ve veku od 75 do 80 let, kdy kognitivní postizení je obecne klinicky zrejmé."

"Vzhledem k tomu, jak bezná albuminurie a cukrovka jsou ve starsí populaci, mají tyto nálezy z hlediska populace velký význam. Krome toho je albuminurie bezná také u starsích lidí s hypertenzí bez cukrovky."

Autori studie vsak poznamenávají, ze tento výzkum nevylucuje moznost, ze jiné procesy mohly zpusobit kognitivní pokles u pacientu.

Zdravotní novinky dnes ze výzkumníci vytvorili bodovací systém, který lékarum umozní predpovedet, zda jsou lidé s diabetem typu 2 ohrozeni demencí.

Cvicení Prínosy Survivory rakoviny prsu, pacienti s Lymphedema, reknete výzkumníky

Cvicení Prínosy Survivory rakoviny prsu, pacienti s Lymphedema, reknete výzkumníky

Po prezkoumání zverejnených dukazu vedci z University of Missouri uzavírají výhody cvicení, které prevazují nad riziky, které pretrvávají pacientum s rakovinou prsu, vcetne tech, kterí rozvíjejí lymfedém, chronický otok, který se obvykle vyskytuje po lécbe rakoviny prsu. Spoluautorka Jane Armerová, profesorka na Sinclairské skole osetrovatelství na vysoké skole a kolegové, píse o svých zjisteních v prosinci 2011 v casopise Journal of Cancer Survivorship.

(Health)

První úspesná lécba Progeria, vzácné detské nemoci

První úspesná lécba Progeria, vzácné detské nemoci

Výsledky první klinické studie s lécivými prípravky pro deti se vzácným onemocnením pro rychlé stárnutí, známé jako Progeria, prokázaly úspesnost s inhibitorem farnesyltransferázy (FTI), který byl nejprve pouzit pro lécbu rakoviny. Výsledky klinických studií ukázaly významné zlepsení kostní struktury, prírustku hmotnosti a predevsím kardiovaskulárního systému, uvádí nový výzkum publikovaný ve sborníku Prírodovedecké akademie ved.

(Health)