cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jak grafické varování na cigaretových obalech ovlivnují mozky kuráku

Do grafických výstrazných stítku na cigaretových balíccích opravdu pomáhají kuráci zvázit zdravotní rizika? Ano, podle výsledku nové studie, která zjistila, ze takové obrazy vyvolávají cinnost v oblastech mozku spojených s rozhodováním, emocí a pametí.
Porozumení tomu, jak grafické varování na cigaretových obalech pusobí na mozkovou cinnost, muze svedcit o tom, jak mohou kouri opustit.

Co-vedoucí studie autor Darren Mays, PhD, asistent profesora onkologie u Lombardi komplexní Cancer Center u Georgetown University ve Washingtonu, DC, a kolegové zverejnují své nálezy v casopise Zprávy o návykových chováních.

Kourení je hlavní prícinou úmrtí, kterým lze zabránit, v USA, která je odpovedná za zabití více nez 480 000 Americanu kazdý rok.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) kourení zvysuje riziko vzniku ischemické choroby srdecní a cévní mozkové príhody dvakrát az ctyrikrát a zvysuje riziko rakoviny plic asi 25krát.

Takováto statistika zduraznuje potrebu strategií ke snízení míry kourení a jednou z techto strategií bylo zavedení grafických výstrazných stítku (GWL) do balení cigaret.

Doposud byly GWL na cigaretových obalech zavedeny ve více nez 65 zemích, podnecované rostoucími dukazy, ze varování pomáhají kurákum zvázit zdravotní rizika a dokonce jim mohou pomoci ukoncit zvyk.

Úrad USA pro potraviny a léciva (FDA) navrhl implementaci takových varování v roce 2009, ackoli právní problémy spolecností tabáku zpomalily proces. Nyní není jasné, kdy bude federální agentura reagovat na své návrhy.

Brain zkoumá namerenou neurologickou odpoved na GWL

Pro svou studii se Mays a kolegové snazili urcit základní biologické mechanismy, které by mohly vysvetlit, proc GWL na cigaretových obalech povzbuzují kuráky, aby premýsleli o zdravotních dusledcích.

Tým ukázal 19 soucasným kurákum ve veku 18 - 30 let série obrazu GWL - skládajících se z grafických a textových textových výstrazných stítku nebo z obycejných cigaretových obalu po dobu 4 sekund.

GWL zahrnovaly obraz otevrené ústa se zkazenými zuby a nádor na dolním okraji, napríklad vedle textu, který ríkal: "VAROVÁNÍ: cigarety zpusobují rakovinu." Obrazy obsahovaly nekteré z tech, které navrhuje FDA, které varují pred rizikem spojeným s kourením pri mrtvici, srdecním infarktu, rakovine a plicním onemocnením.

Tým vyuzíval funkcní zobrazování magnetickou rezonancí (fMRI), aby skenoval mozky kazdého úcastníka pri prohlízení varování, coz mu umoznilo analyzovat cinnost mozku.

Dále byly subjekty vyzadovány po stisknutí tlacítka pro prohlízení jednotlivých snímku, aby urcily, kolik z nich kazdý z nich chtel prestat kourit, a to od 1 (vubec ne) az po 4 (hodne).

GWL indukovaly aktivitu v emocionálních, rozhodovacích oblastech mozku

Tým zjistil, ze GWL mají mnohem vetsí pravdepodobnost, ze motivují úcastníky, aby prestali kourit, nez textová upozornení a prostý obal.

Rychlá fakta o kourení
  • Kourení zpusobuje priblizne 90% úmrtí na rakovinu plic u muzu a zen
  • Priblizne 80% úmrtí na chronickou obstrukcní plicní chorobu (COPD) je zpusobeno kourením
  • Kourení poskozuje témer kazdý orgán v tele.

Proc je pro vás kourení spatné?

Navíc, kdyz subjekty sledovaly GWL, projevili aktivitu v urcitých oblastech amygdaly a mediální prefrontální mozkové kury.

Spolupráce vedoucí studie Adam Green, PhD, psychologického oddelení v Georgetownu, vysvetluje, ze amygdala reaguje na podnety, které jsou emocionálne silné, zejména strach a znechucení, coz jsou emoce, které casto ovlivnují rozhodování.

"Stredová prefrontální oblast, která reagovala na grafické varovné stítky v této studii, byla dríve spojena se samostatným zpracováním," dodává Green. "Kdyz zjistíme, ze informace jsou sobestacné, muze se tím zvýsit, jak je to pro nase zivotní rozhodnutí dulezité."

Drívejsí výzkum také naznacil, ze mozková aktivita v amygdální a mediální prefrontální kure muze ovlivnit budoucí rozhodnutí a postoje týkající se zdraví.

"To, co jsme nasli v této studii, posilují poznatky z predchozího výzkumu, kdy vedci pozádali úcastníky o hlásení, jak si myslí a cítí v reakci na grafické varování pred cigaretami," ríká Mays. "Studie nám nabízí nové poznatky o biologických podkladech pro tyto odpovedi, které podporují dukazy o tom, jak tyto varování mohou fungovat, aby motivovaly zmenu v chování."

Starsí studijní autor Raymond S. Niaura, reditel vedy na Institutu Schroeder pro výzkum tabáku a politické studie na iniciativu pravdy ve Washingtonu, dodává:

"Regulátori mohou a meli vyuzít tohoto výzkumu k tomu, aby vytvorili efektivnejsí varovné stítky a zprávy pro kuráky, které oba poskytují fakta o negativních úcincích kourení a spoustejí myslenky a akce, které fajcí smejí k ukoncení kourení.

Tabák je stále prední prícinou úmrtí, která lze predejít v USA, a rostoucí cást výzkumu, která ukazuje, ze úcinnost varovných stítku by mela posílit politiku. "

V dubnu 2015 byla uvedena studie Zdravotní novinky dnes ze GWL na cigaretových obalech pomáhají zvysovat znalosti mladých dospelých o nebezpecí kourení.

Rizikové chování u dospívajících by se melo stát globálním zamerením

Rizikové chování u dospívajících by se melo stát globálním zamerením

Podle zprávy zverejnené 25. dubna The Lancet, s globálním poklesem detské a dospívající úmrtnosti na infekcní onemocnení, se politici zamerují na prevenci úmrtí z nekomunikovatelných prícin, napríklad alkoholu a uzívání drog, obezity, nebezpecného sexu praktiky, problémy dusevního zdraví, dopravní nehody a násilí.

(Health)

Dva vojenstí lékari ve Velké Británii za úcelem monitorování Ebola

Dva vojenstí lékari ve Velké Británii za úcelem monitorování Ebola

Dva britstí vojenstí lékari byli prepraveni zpátky do Anglie po pravdepodobné expozici Ebola z poranení jehlou-tyc, která se vyskytla, zatímco oni byli léceni pacienti infikováni smrtícím virem v Sierra Leone. Poranení jehlou - kde jehla, která se pouzívá k lécbe pacienta, náhodne propichuje pokozku zdravotníka - je potenciálne závazným zdrojem infekce.

(Health)