cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Neprípustné lécení Zneuzívání castejsí nez vnímáno

Léky bez predpisu jsou stejne pravdepodobné, ze zpusobují otravu jako léky na predpis, tvrdí nová studie.
Publikováno online v Springer's Journal of Medical Toxicology, Timothy Wiegand, MD, z University of Rochester Medical Center, a jeho kolegové analyzovali data z druhé výrocní zprávy Konzumeru toxikologických vysetrovatelu (ToxIC).

V roce 2010 byla spolecnost ToxIC zalozena jako rejstrík prípadu, který slouzí jako reálný casový okruh soucasných otravných trendu a je pouzíván jako významný výzkumný prostredek v lékarské toxikologii. Tato databáze zahrnuje vsechny prípady vyhodnocené lékarskými toxikology ze zúcastnených organizací v USA. Wiegand a jeho tým se podíval na údaje za rok 2011 z 28 zahrnutých institucí.
Výsledky ukázaly, ze z 10 392 prípadu prítomných v databázi, 53 procent zahrnovalo pacienty v tísnových oddeleních. Nejobvyklejsím duvodem setkání s toxikologem bylo predávkování lékem, které se stalo u 48 procent pacientu, smes úmyslného predávkování u 37% pacientu a neúmyslného predávkování 11%.
Mezi nejcastejsí léky, které vyzadovaly konzultaci s toxikologem, byly: prásky na spaní, svalové relaxanty, opioidní léky proti bolesti a neopioidní léciva (jako je ibuprofen).
V roce 2011 bylo 35 úmrtí z predávkování léky, deset z opiátu a osm z léku proti opioidum. Výzkumníci poukázali na to, ze prípady týkající se nove vytvorených léciv, jako jsou "koupelové soli" a syntetické kanabinoidy, se od roku 2010 do roku 2011 dramaticky zvýsily.

Dr. Wiegand uzavírá:
?

"Vetsina soucasných obav o zneuzívání léku na predpis se soustreduje na opiáty a zatímco opiáty jsou jiste vetsími obavami ohledne morbidity a úmrtnosti související s predávkováním, zde uvádené údaje naznacují, ze duraz je treba klást také na prásky na spaní. také naznacují, ze zatímco zneuzívání léku je závazným problémem, omezením naseho znepokojení nad uzíváním léku na predpis se nepodarilo uznat významný príspevek agentu bez predpisu k vyuzití zdravotních zdroju. "

Napsal Kelly Fitzgerald

Kojení: Prínosy, výzvy a velký zámek

Kojení: Prínosy, výzvy a velký zámek

Obsah mléka nebo formulace mléka? Výhody Výzvy a rizika Jak dlouho mám kojit? Je lidské materské mléko vhodné pro dospelé? Krmení Big Latch-On nabízí kompletní výzivu novorozencum a kojencum. Jako biologicky normální zdroj výzivy muze splnovat nutricní potreby lépe nez vzorec nebo predcasne zavádené pevné látky.

(Health)

Pacienti s diabetem typu 2 potrebují více individuální péci, aby se zabránilo hypoglykemii, varuje mezinárodní pruzkum

Pacienti s diabetem typu 2 potrebují více individuální péci, aby se zabránilo hypoglykemii, varuje mezinárodní pruzkum

Více nez polovina pacientu s diabetem typu 2, kterí se zúcastnili mezinárodního pruzkumu, hlásila, ze mela alespon jednou príznaky hypoglykemie, avsak pouze jedna tretina respondentu uvedla, ze s nimi diskutovali o nízkém krevním cukru v prubehu rutinních kontrol. Výzkumní pracovníci, kterí ohlásili výsledky na výrocním zasedání Evropské asociace pro studium diabetu (1-5 ríjna 2012, Berlín, Nemecko), uvedli, ze závery zduraznují potrebu individualizované lécby a poradenství, aby se zohlednil zivotní styl a rizikové faktory pacientu .

(Health)