cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Bunecné cástice pojistky s orgány zrídit zivotní prostredí zralé pro sírení rakoviny

Skutecnost, ze ruzné typy nádoru se sírí pouze na specifické, uprednostnované orgány, byly vedcum známy jiz déle nez století. Zatím vsak výzkum nebyl schopen vysvetlit mechanismy metastáz specifických pro orgány, tj. Teorii 1889 "pudy a semen". Studie nedávno zverejnená online Prírodní medicína, by nyní mohla tuto hypotézu vysvetlit navrzením nového mechanismu kontroly metastáz rakoviny, nabízející nový diagnostický a lécebný potenciál.
Výzkumníci z Weill Cornell Medical College, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center a jejich spolupracovníci dokázali ukázat, jak melanomové rakovinné bunky uvolnují malé "exosomové" vezikuly, které cestují do kosti, mozku, jater a plic.
Exozicní vezikuly jsou mikroskopické cástice, podobné "bublinám", které obsahují ruzné molekuly, vcetne bílkovin a nukleových kyselin, které se spojují s temito orgány a vytvárejí prostredí, které je ideální pro sírení nádoru.
Podle výzkumníku mají tyto skodlivé exosomy rakoviny mnoho úcinku. Spoustejí zánet, podporují únikové cévy a "vzdelávají" progenitorové bunky kostní drene, aby se zapojili do následné metastatické kaskády.
Vedci uvádejí, ze tyto exosomy mohou být prospesné pri diagnostice, prognóze a lécbe rakoviny, protoze tyto exosomy jsou snadno meritelné a prístupné kvuli tomu, ze cirkulují v krvi.
Dr. David C. Lyden, docent Stavros S. Niarchos v pediatrické kardiologii, docent pediatrie a bunecné a vývojové biologie na Weill Cornell Medical College, který je také pediatrickým neuro-onkologem na Cancer Center Memorial Sloan-Kettering, prohlasuje :

"Exosomový profil by mohl být uzitecný mnoha zpusoby - aby bylo mozné rychle odhalit rakovinu, predpovedet agresivitu pacienta a odpovedet na chemoterapii nebo jiné lécby a porozumet riziku recidivy nebo rozsírení rakoviny dríve, nez budou tradicní metody být schopen."

Doktorka Jacqueline F. Brombergová, osetrující lékarka na Cancer Center Memorial Sloan-Kettering a docent lékaru Weill Cornell, která studuje rakovinu prsu, dodává:
"Veríme, ze kazdý typ nádoru bude mít svuj vlastní exosomální proteinový profil, který bude reprezentovat kazdý subtyp nádoru. Exosomální proteiny budou uzitecné pro prognózu v predpovedi, kterí pacienti, vcetne tech, kterí rozvinou nemoci po jejich puvodní diagnóze, budou pravdepodobne ohrozeni budoucí metastatické onemocnení. "

Podle Dr. Hectora Peinada, inzenýra molekulární biologie na oddelení pediatrie v Weill Cornell Medical College, který vedl studie efektivní lécby rakoviny, musí být vícevrstvý, dospel k záveru: "Pokud bychom v budoucnu nasli zpusob, jak rídit "vzdelávání" bunek kostní drene, stejne jako uvolnování a obsah nádorových exosomu u pacientu s rakovinou, bychom byli schopni omezit a snízit sírení rakoviny a zlepsit kvalitu zivota a prezití pacienta. "
Napsal Petra Rattue

Starsí motocyklisté pravdepodobneji tezce zraneni pri nehodách

Starsí motocyklisté pravdepodobneji tezce zraneni pri nehodách

Starsí motocyklisté ve veku 60 let a starsí jsou trikrát casteji zraneni pri havárii nez mladsí motorkári. Záver pochází z nové studie v USA a byl publikován v casopise Prevence úrazu. Výsledky se týkají, vysvetlují výzkumníci, vzhledem k rostoucímu poctu starsích dospelých, kterí vlastní motocykl, a jejich rostoucí pravdepodobnosti, ze budou zapojeni do nehody.

(Health)

Syndrom obetí narcismus, nová diagnóza?

Syndrom obetí narcismus, nová diagnóza?

Vidíte preváznou vetsinu zen ve stredním veku ve vasich praktikách bez konkrétního fyzického onemocnení, presto vsak máte ruzné fyzické a / nebo emocní stíznosti, jako je: nespavost, ztráta hmotnosti nebo zisk, deprese, úzkost, strach, zlomeniny kostí, nebo modriny? Nekterí mohou hlásit ohromující pocit prázdnoty nebo zkázy.

(Health)