cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová lécba sepsy snizuje délku casu na JIP

Podle nedávného clánku v American Journal of Respiratory and Clinical Care Medicine Udrzení JIP, doba trvání lécby a náklady na nemocnici mohou být snízeny, pokud se k vysetrení krve a rozhodovací algoritmus pouzije k urcení, jak dlouho by pacienti s tezkou sepsí nebo septickým sokem meli dostávat antibiotickou lécbu. Zpráva svýcarských výzkumníku naznacuje pouzití algoritmu krevního testu a rozhodování spíse nez standardních nemocnicních protokolu a tvrdí, ze pacient nemá zádné nezádoucí úcinky.
Výzkumný pracovník Jérôme Pugin, MD (oddelení intenzivní péce ve Fakultní nemocnici v Zeneve, Svýcarsko) poznamenává, ze: "Ukázalo se, ze je mozné prizpusobit dobu lécby antibiotiky u pacientu se septikémií zalozených na spolehlivém a robustním vysetrení krve."
Pugin a kolegové náhodne pridelila 79 pacientum, kterí dostávali antibiotika A) podle standardních nemocnicních protokolu a administrace lékare nebo b) podle rozhodovacího algoritmu, který pouzívá hladiny prokalcitoninu (PCT) v krvi. Prokalcitonin je marker, který indikuje bakteriální infekce u pacientu, kterí mohou mít sepsi. Úcastníci skupiny lécených PCT meli prestat uzívat antibiotika podle hladin PCT v obehu. V techto zastávkách výzkumníci navrhli, aby osetrující lékari prestali antibiotickou terapii, ale nakonec osetrující lékar provedl vsechna rozhodnutí o konecné lécbe.
Pacienti, kterí byli v PCT skupine, dostali 3,5 dní méne antibiotické terapie nez kontrolní skupina, ale rozdíl nebyl významný pri analýze vsech 79 úcastníku. Po kontrole predcasných výpadku, infekcí, které dríve nebyly diagnostikovány, a pacientu, jejichz lékari nezastavili antibiotickou lécbu podle algoritmu, vedci zjistili, ze pacienti s PCT meli kratsí dobu lécby ve 6 dnech ve srovnání s pacienty z kontrolní skupiny, prumerne 12,5 dne na antibiotika.
Pugin poznamenává, ze tento výzkum je "první randomizovanou klinickou studií, ve které byl pouzit náhradní biochemický parametr pro snízení trvání antibiotické lécby u populace kriticky nemocných pacientu prijatých na JIP pro tezkou sepse a septický sok." Prestoze doslo k ponekud krátkému lécení u pacientu s bakteriemi v PCT skupine, "u techto pacientu nebyl zaznamenán zádný prípad recidivy infekce."
Krome toho pacienti s PCT lécbou zustali na ICU tri dny ve srovnání s peti dny u pacientu s kontrolní skupinou, coz je výrazne kratsí doba.
Pugin dodává, ze lécba zalozená na PCT úrovních nejen usetrí peníze nemocnic a zkracuje délku pobytu na JIP, ale muze snízit pravdepodobnost rezistence vuci antibiotikum v dusledku naduzívání. "Nadmerné uzívání antibiotik muze mít za následek rezistenci vuci antibiotikum." Vzhledem k rozmanitosti typu infekcí, bakteriálních kmenu a úrovní imunitní obrany hostitele by kazdý infikovaný pacient mel mít prospech z personalizované lécby a zvláste trvání individuální lécby, "poznamenává .
S nadejí, ze tato prizpusobená lécba bude mezinárodne dostupná, vedci chtejí zlepsit péci o sepse po celém svete. "Nyní jsme zavedli tento nový algoritmus zalozený na pokynech procalcitoninu na nasí JIP pro pacienty s tezkou sepsí a septickým sokem a sledují výsledek techto pacientu," píse Dr. Pugin. "V soucasné dobe probíhají ve Velké Británii, Dánsku a Nemecku tri velké multicentrické studie s podobným provedením jako v nasí studii. Výsledky techto studií budou dulezité pro urcení, zda je takový protokol prokazování procalcitoninu jednoznacne bezpecný a muze být celosvetove. "
Pouzití prípravku Procalcitonin k zkrácení doby lécby antibiotiky u pacientu se septickou chorobou
Vandack Nobre, Stephan Harbarth, Jean-Daniel Graf, Peter Rohner a Jérôme Pugin
Americký zurnál dýchací a kritické lékarské péce (2007). 177: 498-505
dva: 10.1164 / rccm.200708-1238OC
Kliknete zde pro zobrazení abstraktní
Napsal: Peter M Crosta

Ztráta pameti pred demencemi se zlepsila akupunkturami

Ztráta pameti pred demencemi se zlepsila akupunkturami

Akupunktura se jeví jako úcinná pri mírném kognitivním poskození, které je predchudcem demence, pokud se pouzívá jako alternativa nebo v kombinaci s jinou lécbou, zjistí nová studie. Akupunktura muze pomoci pri zlepsování jemné ztráty pameti, která predchází vzniku demencí. Prehled dostupných publikovaných dukazu a prezentovaných v akupunkture v medicíne slibuje klinickou úcinnost a bezpecnost pouzití akupunktury pro stav pred demencí.

(Health)

Je závislost na nosovém spreji duvodem k obavám?

Je závislost na nosovém spreji duvodem k obavám?

Obsah nasálních spreju ve fyziologickém roztoku Steroidní nosní spreje Antihistaminové nosní spreje Dekongestantní nosní spreje Alternatívy k nosním sprejum Kdyz dojde k ucpanému nosu, pravý nosní sprej muze poskytnout potrebnou úlevu. Jelikoz se prodávají na prepázkách, mnozí lidé predpokládají, ze je mohou bez problému pouzívat.

(Health)