cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová lécba sepsy snizuje délku casu na JIP

Podle nedávného clánku v American Journal of Respiratory and Clinical Care Medicine Udrzení JIP, doba trvání lécby a náklady na nemocnici mohou být snízeny, pokud se k vysetrení krve a rozhodovací algoritmus pouzije k urcení, jak dlouho by pacienti s tezkou sepsí nebo septickým sokem meli dostávat antibiotickou lécbu. Zpráva svýcarských výzkumníku naznacuje pouzití algoritmu krevního testu a rozhodování spíse nez standardních nemocnicních protokolu a tvrdí, ze pacient nemá zádné nezádoucí úcinky.
Výzkumný pracovník Jérôme Pugin, MD (oddelení intenzivní péce ve Fakultní nemocnici v Zeneve, Svýcarsko) poznamenává, ze: "Ukázalo se, ze je mozné prizpusobit dobu lécby antibiotiky u pacientu se septikémií zalozených na spolehlivém a robustním vysetrení krve."
Pugin a kolegové náhodne pridelila 79 pacientum, kterí dostávali antibiotika A) podle standardních nemocnicních protokolu a administrace lékare nebo b) podle rozhodovacího algoritmu, který pouzívá hladiny prokalcitoninu (PCT) v krvi. Prokalcitonin je marker, který indikuje bakteriální infekce u pacientu, kterí mohou mít sepsi. Úcastníci skupiny lécených PCT meli prestat uzívat antibiotika podle hladin PCT v obehu. V techto zastávkách výzkumníci navrhli, aby osetrující lékari prestali antibiotickou terapii, ale nakonec osetrující lékar provedl vsechna rozhodnutí o konecné lécbe.
Pacienti, kterí byli v PCT skupine, dostali 3,5 dní méne antibiotické terapie nez kontrolní skupina, ale rozdíl nebyl významný pri analýze vsech 79 úcastníku. Po kontrole predcasných výpadku, infekcí, které dríve nebyly diagnostikovány, a pacientu, jejichz lékari nezastavili antibiotickou lécbu podle algoritmu, vedci zjistili, ze pacienti s PCT meli kratsí dobu lécby ve 6 dnech ve srovnání s pacienty z kontrolní skupiny, prumerne 12,5 dne na antibiotika.
Pugin poznamenává, ze tento výzkum je "první randomizovanou klinickou studií, ve které byl pouzit náhradní biochemický parametr pro snízení trvání antibiotické lécby u populace kriticky nemocných pacientu prijatých na JIP pro tezkou sepse a septický sok." Prestoze doslo k ponekud krátkému lécení u pacientu s bakteriemi v PCT skupine, "u techto pacientu nebyl zaznamenán zádný prípad recidivy infekce."
Krome toho pacienti s PCT lécbou zustali na ICU tri dny ve srovnání s peti dny u pacientu s kontrolní skupinou, coz je výrazne kratsí doba.
Pugin dodává, ze lécba zalozená na PCT úrovních nejen usetrí peníze nemocnic a zkracuje délku pobytu na JIP, ale muze snízit pravdepodobnost rezistence vuci antibiotikum v dusledku naduzívání. "Nadmerné uzívání antibiotik muze mít za následek rezistenci vuci antibiotikum." Vzhledem k rozmanitosti typu infekcí, bakteriálních kmenu a úrovní imunitní obrany hostitele by kazdý infikovaný pacient mel mít prospech z personalizované lécby a zvláste trvání individuální lécby, "poznamenává .
S nadejí, ze tato prizpusobená lécba bude mezinárodne dostupná, vedci chtejí zlepsit péci o sepse po celém svete. "Nyní jsme zavedli tento nový algoritmus zalozený na pokynech procalcitoninu na nasí JIP pro pacienty s tezkou sepsí a septickým sokem a sledují výsledek techto pacientu," píse Dr. Pugin. "V soucasné dobe probíhají ve Velké Británii, Dánsku a Nemecku tri velké multicentrické studie s podobným provedením jako v nasí studii. Výsledky techto studií budou dulezité pro urcení, zda je takový protokol prokazování procalcitoninu jednoznacne bezpecný a muze být celosvetove. "
Pouzití prípravku Procalcitonin k zkrácení doby lécby antibiotiky u pacientu se septickou chorobou
Vandack Nobre, Stephan Harbarth, Jean-Daniel Graf, Peter Rohner a Jérôme Pugin
Americký zurnál dýchací a kritické lékarské péce (2007). 177: 498-505
dva: 10.1164 / rccm.200708-1238OC
Kliknete zde pro zobrazení abstraktní
Napsal: Peter M Crosta

Kvalita, nikoli kvantita: lidé se vyvinuli, aby získali hlubsí, kratsí spánek

Kvalita, nikoli kvantita: lidé se vyvinuli, aby získali hlubsí, kratsí spánek

Vzbudili jste nekdy po 8 hodinách spánku a mysleli jste si, ze muzete spát jeste nekolik dalsích? Mozná neco z vasí evolucní minulosti volá k vám. Nová studie naznacuje, ze lidský spánek je mnohem úcinnejsí nez u jiných savcu, protoze jsme se vyvinuli spát za méne hodin, v hlubsích spánkových fázích.

(Health)

Nový zákon o zdravotní péci umozní Americanum vyhledat a porovnat moznosti pokrytí v roce 2014

Nový zákon o zdravotní péci umozní Americanum vyhledat a porovnat moznosti pokrytí v roce 2014

S dalsími cástmi zákona o cenove dostupné péci, která vstoupí v platnost v nadcházejících mesících, budou nové zmeny poskytovat spotrebitelum spolehlivou metodu porovnávání a zapisování do zdravotní péce v malých skupinách a na jednotlivých trzích a soucasne poskytovat pojistovnám a státum vetsí nezávislost a vsestrannost prosazovat nový zákon.

(Health)