cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jak dlouho je nákaza nebo chripka nakazlivá?

Obsah

 1. Jak dlouho jste nakazlivá s nachlazením?
 2. Jak dlouho jste nákaza s chripkou?
 3. Jak zabránit sírení chripky a chripky
 4. Jak se prístupy lisí pri lécbe techto dvou onemocnení?
Spolecná nachlazení a chripka jsou respiracní onemocnení zpusobená virovými kmeny v tele. Zatímco obe tato onemocnení jsou nakazlivá, délka období, kdy jsou lidé nakazeni, se lisí.

Spolecná nachlazení a chripka jsou respiracní onemocnení zpusobená virovými kmeny v tele. Zatímco obe tato onemocnení jsou nakazlivá, délka období, kdy jsou lidé nakazeni, se lisí

Jak dlouho jste nakazlivá s nachlazením?


Casté nachlazení postihuje miliony rocne a muze trvat az 10 dní.

Sezónní nachlazení je jednou z nejcastejsích respiracních onemocnení u lidí. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je kazdý rok ve Spojených státech jen miliony prípadu bezného nachlazení.

Symptomy bezného nachlazení jsou zpusobeny reakcí tela na virus, spíse nez samotným virem. Vetsina prípadu bezného nachlazení se sírí kýcháním, kasláním a lidmi, které se dotýkají kontaminovaných povrchu. To naznacuje, ze lidé jsou nejvíce nakazliví, jakmile se príznaky objeví.

Vzhledem k tomu, ze se príznaky nachlazení zacínají snizovat, riziko sírení onemocnení klesá, i kdyz stále existuje riziko. Prumerná zima trvá kdekoli od 3 do 10 dnu, takze lidé by meli ocekávat, ze behem tohoto období budou nakazeni.

Existuje nekolik duvodu pro rozsírený dosah bezného nachlazení. Príznaky nachlazení jsou zpusobeny velkým poctem ruzných virových kmenu, jako jsou rhinoviry, adenoviry a koronaviry. Je témer nemozné, aby telo vytvorilo odpor vuci vsem temto virovým kmenum najednou.

Virové kmeny se také prizpusobují svému prostredí a naucí se to udelat, aby prezily lidský imunitní systém.

Jak dlouho jste nákaza s chripkou?

Chripkový virus, známý také jako bezná chripka, je vysoce nákazlivý respiracní virus, který postihuje vsechny vekové skupiny. Virus má na kazdého cloveka jiný úcinek a príznaky se mohou pohybovat od mírných az po zivot ohrozující. Kazdý rok se vyskytují miliony prípadu viru chripky.

Viry se sírí procesem, který se nazývá virová vrhání. Kdyz se virus, jako je napríklad chripka, duplikuje v tele natolik, ze zpusobí infekci, zacne vysílat dalsí virové bunky a hledá zpusob, jak infikovat ostatní.

Tyto bunky se uvolnují mnoha zpusoby, jako je napríklad míchání s hlenem a slinami, které se dostanou zpet do otevreného prostredí.

Studie vyslána do Journal of Infectious Disease zjistil, ze vetsina tohoto vylucování se vyskytuje behem 2-3 dnu po objevení príznaku. Pouze 1 az 8 procent infekce se vyskytuje pred príznaky.

Hlavním rozdílem mezi chripkou a nachlazením jsou symptomy. Príznaky chripky jsou závaznejsí nez príznaky zpusobené nachlazením a postihují celé telo. Obvyklá chripka obvykle postihuje horní dýchací cesty.

Stejne jako u bezného nachlazení je stále mozné virus sírit po celou dobu prítomnosti príznaku chripky. Vetsina príznaku chripky trvá 2-10 dní. Lidé mohou behem této doby ocekávat nákazu.

Dalsím duvodem, proc je chripka tak nákazlivá, je to, ze se neustále vyvíjí. Obvykle, kdyz telo dostane infekci, pamatuje si, jak se vyhnout tomuto konkrétnímu viru. Protoze se virus chripky neustále vyvíjí, telo se zrídka zabývá stejným chripkovým virem dvakrát. To vede k tomu, ze se nekterí lidé za rok chovají za chripku.

Jak zabránit chladu a sírení chripky


Pokrytí kýchání muze zabránit sírení chripky a chripky.

Nejdulezitejsím faktorem pri snizování sírení virových infekcí, jako je chripka a chripka, je vytvorení zdravých návyku behem studené a chripkové sezóny.

Pít spoustu vody, jíst zdravou stravu a dostat spoustu odpocinku jsou doporucovány. Tyto jednoduché postupy vám mohou pomoci co nejpríjemnejsím casem stráveným v nemoci.

Kdyz se príznaky objevují, je nekolik kroku, které mohou lidé prijmout, aby chránili ostatní pred chytáním nemocí:

 • Krycí kasel: Kdyz lidé kaslí nebo kýchají, je dulezité zakrýt ústa a nos tkáním nebo loktem rukávu, pokud nejsou k dispozici zádné tkáne. Stríkání slin nebo hlen zpusobené kaslem nebo kýcháním obsahuje viry, které mohou zvýsit riziko sírení.
 • Jak se zbavit tkání: Pokud je to mozné, lidé by meli okamzite po pouzití utratit tkáne. Pouzití nové tkáne pokazdé snizuje kontakt s virem a udrzuje ruce co nejcistsí.
 • Casté mytí: Snízení sírení chripkového a chripkového viru muze být stejne jednoduché jako mytí rukou casto, zvláste po kontaktu s telesnými tekutinami. Pokud není mozné umývat ruce casto, lidé by se meli snazit vyhýbat prímému kontaktu s jinými lidmi nebo verejnými predmety, jako jsou telefony a kliky dverí.

Pokud jsou príznaky obtízné správne rídit, nekterí lidé se rozhodnou zustat doma z práce nebo skoly a odhlásili se ze spolecenských aktivit. To pomáhá zabránit sírení nemoci a soucasne se stará o osobní pohodu.

Symptomy spolecného nachlazení

Jakmile infikují telo, viry se rychle sírí. Vzhledem k tomu, ze imunitní systém reaguje na odstranení bezného nachlazeného viru, objeví se príznaky spolecného nachlazení.

Zatímco úcinky bezného nachlazení jsou obvykle mírné a samy o sobe pryc, príznaky mohou být velmi nepríjemné. Symptomy bezného nachlazení zahrnují:

 • bolest krku
 • zácpa v nosu a dutinách
 • rýma
 • kýchání
 • chraptivost hlasu
 • kasel

Pro malý pocet lidí, bezná zima také zvysuje riziko dalsích onemocnení vstupujících do tela.Mezi tato onemocnení patrí infekce usí a závaznejsí respiracní onemocnení, jako je pneumonie.

Symptomy chripky

Príznaky chripky jsou podobné chripce, ale jsou obvykle intenzivnejsí nez bezné nachlazení. Symptomy viru chripky typicky zahrnují:

 • horecka
 • zimnice
 • rýma
 • kasel
 • bolest krku
 • svalové nebo telesné bolesti a bolesti
 • bolesti hlavy a únava

Jak se prístupy lisí pri lécbe techto dvou nemocí?

Chlazení i chripka zpusobují príznaky, které mohou narusit kazdodenní zivot. Ve vetsine prípadu virální kmeny bezí pomerne rychle bez lécby.

Mnoho lidí vsak nalézá úlevu z lécby symptomu onemocnení. Existuje mnoho léku uzívaných k lécbe príznaku nachlazení a chripky, které jsou k dispozici pres internet nebo on-the-counter. Tyto léky mohou být uzitecné, pokud závazné príznaky ztezují normální funkci.

V nekterých prípadech chripky mohou lékari predepsat antivirovou prípravu.


Chripková vakcína muze pomoci snízit riziko vzniku chripky.

Nekterí lidé se rozhodli prijmout preventivní opatrení proti chripce ve forme vakcín proti chripce. Vytvorení vakcíny pro virus, který se neustále vyvíjí, není snadný výkon. Zpráva CDC uvádí, ze vakcína snizuje riziko záchvatu chripky o 50 az 60 procent, pokud je vakcína vhodná pro konkrétní typ viru, který je v obehu.

Existuje mnoho dalsích faktoru, které ovlivnují úcinnost vakcíny proti chripce, ale CDC se domnívá, ze chripková vakcína je nejlepsí zpusob, jak predcházet chripce.

Existuje obecné presvedcení, ze vakcína proti chripce muze zpusobit chripku. To nemuze. Nekterí lidé mohou mít dalsí den bolestivé rameno, vyvinuli príznaky jiného viru nebo jiz meli chripku. Zpusob, jakým je vakcína vyrobena, znamená, ze lidé nemohou skutecne dostat chripku z chripky.

Ve vetsine prípadu muze lécba príznaku viru a kroky k zdravým návykum pomoci zabránit sírení nemoci.

Vybrali jsme propojené polozky zalozené na kvalite produktu a seznamte klady a zápory kazdého z nich, abychom vám pomohli urcit, který z nich bude nejlépe pro vás. Partnerujeme s nekterými spolecnostmi, které tyto produkty prodávají, coz znamená, ze spolecnost Healthline UK a nasi partneri obdrzí cást výnosu, pokud uskutecníte nákup pomocí výse uvedeného odkazu.

Ztrojnásobení daní z tabáku by zabránilo 200 milionum úmrtí do roku 2025 "

Ztrojnásobení daní z tabáku by zabránilo 200 milionum úmrtí do roku 2025 "

Podle Svetové zdravotnické organizace je uzívání tabáku kazdým rokem prícinou úmrtí více nez 5,4 milionu lidí po celém svete. Nové hodnocení, které bylo publikováno v New England Journal of Medicine, vsak naznacuje, ze trojnásobek daní z tabáku v celosvetovém merítku by mohlo do roku 2025 zabránit 200 milionum úmrtí na tabák.

(Health)

Nemocnice ríkali, ze dávají velkým Macum Boot

Nemocnice ríkali, ze dávají velkým Macum Boot

Prední pediatri, kardiologové a detstí psychologové ve Spojených státech, kterí patrí do síte více nez 1 900 zdravotnických pracovníku, vyzvali spolecnost McDonald's k ukoncení marketingu svých výrobku detem. Reklama ve stylu Ronalda Macdonalda a hracky se stastnými jídly zacaly podléhat kontrole pred nekolika lety a tlak se rozrustá proti nezdravému jídlu behemoth.

(Health)