cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dokonce i nekolik dalsích kilogramu muze být nebezpecné pro vase srdce

Jen pár extra kilogramu muze zvýsit riziko srdecního selhání o 17% PLOS Medicine.
Výzkum byl veden svédskými vedci, kterí pouzívali novou techniku ??ke zkoumání obezity a nadváhy jako spoustece kardiovaskulárních onemocnení.
Dríve byly zjisteny významné vazby, ale nikdy nebylo zrejmé, zda je obezita prícinou nebo jen známkou samostatné príciny, protoze klinické studie, které zahrnují dlouhodobé sledování, jsou tezsí realizovat.
Jedna studie uvádela, ze mladé dívky, které mají nadváhu, jsou casteji obézní a mají vyssí riziko onemocnení srdce, kdyz vyrustají. Jiný naznacil, ze velikost bricha je presnejsím prediktorem onemocnení srdce nez obezita.
Cílem soucasné studie bylo zjistit, zda je obezita skutecne prícinou kardiovaskulárních onemocnení, nebo je jen ukazatelem neceho jiného v zivotním stylu cloveka, který zpusobuje onemocnení.
Tove Fall, výzkumný pracovník na katedre lékarských ved a laborator Veda pro zivot, Univerzita v Uppsale, který koordinoval studii spolecne s výzkumnými pracovníky z Karolinska institutu a Oxfordské univerzity, vysvetlil:

"Vedeli jsme, ze obezita a kardiovaskulární onemocnení se casto vyskytují spolecne, ale bylo tezké urcit, zda je zvýsený BMI jako takový nebezpecný." V této studii jsme zjistili, ze jedinci s genovými variantami vedoucími ke zvýsení indexu telesné hmotnosti (BMI) mel také zvýsené riziko srdecního selhání a cukrovky. Riziko vývoje diabetu bylo vetsí, nez se dríve myslelo. "

Vedci studovali témer 200 000 úcastníku z Evropy a Austrálie, aby zjistili, zda genová varianta genu FTO - která kontroluje chut k jídlu a muze zvýsit BMI osoby - je také spojena s nekolika kardiovaskulárními chorobami a metabolismem.
Riziková varianta se casto projevuje u populace a kazdá kopie rizikové varianty zvysuje BMI v prumeru o 0,3-0,4 jednotek. Genom cloveka není ovlivnován faktory spolecenského a zivotního stylu, protoze je zalozen na koncepci, kdyz embryo dostane polovinu genomu kazdého rodice - proces známý jako Mendelova randomizace.
Erik Ingelsson, profesor na katedre lékarských ved a laborator Veda pro zivot na univerzite v Uppsale, uvedl:
"Epidemiologické studie hledají sdruzování ve velkých populacích, ale je obvykle obtízné spolehlive urcit prícinu a úcinek - to, co nazýváme kauzalitou. Pomocí této nové genetické metody, mendelovské randomizace, v nasem výzkumu nyní muzeme potvrdit, verí, ze zvýsený BMI prispívá k rozvoji srdecního selhání.
Také jsme zjistili, ze nadváha zpusobuje zvýsení jaterních enzymu. Tato znalost je dulezitá, protoze posiluje dukaz, ze je treba prijmout silná spolecenská opatrení, která by vyvrátila epidemii obezity a jejích následku. "

Výsledky to odhalily zvýsení pouze jedné jednotky BMI zvysuje riziko vzniku srdecního selhání v prumeru o 20%.
Navíc studie potvrdila, ze obezita vede k:
  • vyssí krevní tlak
  • vyssí hodnoty inzulínu
  • horsí hodnoty cholesterolu
  • zvýsené zánetlivé markery
  • zvýsené riziko vzniku cukrovky
Studie byla dokoncena v rámci hlavního výzkumného konsorcia ENGAGE - sdruzuje více nez 35 studií a více nez 130 spoluautoru.
Napsal Kelly Fitzgerald

Mohla by narcolepsová droga pomoci bojovat proti závislosti na jídle?

Mohla by narcolepsová droga pomoci bojovat proti závislosti na jídle?

Lék na predpis, pouzívaný k lécbe narkolepsie a jiných poruch spánku, má potenciál pomoci lidem, jejichz obezita je pohánena závislostí na potrave. To je záver nové studie publikované v casopise Personality and Individual Differences. Výzkumníci naznacují, ze lék uzívaný k lécbe narkolepsie muze také pomoci pri resení obezity zpusobené závislostí na potrave.

(Health)

Vse, co potrebujete vedet o vitamínu B-12

Vse, co potrebujete vedet o vitamínu B-12

Obsah Co je vitamin B-12? Potraviny Výhody Príznaky nedostatku Doplnky Nezádoucí úcinky Vitamin B-12 je rozhodujícím vitamínem B. Je zapotrebí pro zdraví nervových tkání, funkci mozku a tvorbu cervených krvinek. Cobalamin je dalsí název vitamínu B-12. Nedostatek muze vyplynout, pokud jsou hladiny vitamínu B-12 prílis nízké.

(Health)