cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Osm prírodních léku pro fibromyalgii

Obsah

 1. Osm prírodních prostredku
 2. Co je fibromyalgie?
Fibromyalgie je komplexní porucha, která zpusobuje bolest a únavu ve svalech. Tato bolest má tendenci být na konkrétních místech na tele, vcetne krku, ramen, zad, boku, pazí a nohou, a nastane, kdyz je na ne tlak.

Lékari skutecne nevedí, co zpusobuje fibromyalgii. Lidé vsech vekových kategorií, pohlaví a etnických skupin ji rozvíjejí, ale zdá se, ze jsou castejsí u zen stredního veku.

Krome toho lidé s anamnézou revmatoidní artritidy nebo jiných autoimunitních onemocnení casto vyvinou fibromyalgii.

Neexistuje lék na fibromyalgii, ale je mozné zvládnout symptomy, léky a dalsí zmeny v zivotním stylu.

Osm prírodních prostredku


Udrzování dobré spánkové rutiny a minimalizace denní np muze pomoci zmírnit príznaky fibromyalgie.

Zatímco existují léky, které mohou pomoci zvládat fibromyalgii, sebeúcta ve forme nekterých zmen zivotního stylu a dokonce i nekteré prírodní prostredky mohou být úcinné pri kontrole stavu.

Dulezitou soucástí péce o sebe je nalezení podpurného lékare, který chápe lidi s fibromyalgií a jinými poruchami bolesti.

Není pochopeno, ze se jedná o chronickou bolest a nedostatek spánku, muze zpusobit, ze lidé s fibromyalgií se stanou depresivní nebo rozvíjejí úzkost.

Následující seznam obsahuje radu tipu pro správu a zmírnení príznaku fibromyalgie. Lidé by meli vzdy se svými lékari vzdy poradit s nápady a radami.

1. Spánek

Získání dostatecného spánku je klícové pro zvládnutí príznaku fibromyalgie. Být dobre odpocinutý pomáhá bojovat proti únave, která je spojena se stavem.

Navíc dobré spací návyky mohou pomoci zmírnit nespavost. Praxe související s dobrým spánkem zahrnují:

 • Minimalizovat denní nap
 • Chystáte se pospat a zároven se probouzet
 • Omezení svetla a sumu pred spaním

2. Cvicení

Cvicení muze být obtíznejsí, zvláste pri prvním zacátku, ale je dulezité zustat konzistentní. Vzhledem k tomu, ze svalová síla se v prubehu casu staví, je treba snízit bolest a nepohodlí.

Je dulezité, aby lidé s fibromyalgií mluvili s lékarem pred zahájením cvicebního programu. Chuze, plavání a vodní aerobik jsou obecne dobré zacít. Fyzikální terapeut muze nekdy pomoci pri vytvárení vhodného cvicebního programu.

3. Odpocinek

Lidé s fibromyalgií mají tendenci se více snadno vycerpat nez ostatní a je dulezité, aby si odpocinuli, kdyby to bylo potreba. Prílis tvrdé zatlacení muze vést ke zvýsení bolesti a únavy.

Dále je dulezité provést moderování. Pokud osoba s fibromyalgií tlací prílis tvrde s cvicením nebo aktivitou, kdyz se cítí dobre, muze spustit více dní, kdyz se cítí spatne.

4. Zachování zdravého zivotního stylu

To presahuje dobré jídlo a cvicení. Snízení uzívání kofeinu, alkoholu, nikotinových prípravku nebo nelegálních drog pomáhá telu zazít méne fyzického stresu a zlepsuje náladu.

5. Snízení stresu

Mnoho lidí uvádí, ze stres zhorsuje jejich príznaky fibromyalgie. Hledání zpusobu, jak zvládnout tento stres, jako je jóga, cvicení, zurnálování nebo jiné záliby, je pro lidi s fibromyalgií zásadní.

6. Akupunktura


Akupunktura by u nekterých lidí mohla zmírnit bolest a nepohodlí fibromyalgie.

Akupunktura je typ cínské tradicní medicíny, kde praktici vkládají malé jehly do urcitých bodu tela.

Nekterí lidé se domnívají, ze tyto jehly mení prutok krve a chemické hladiny, coz muze pomoci zmírnit bolesti a nepohodlí spojené s fibromyalgií.

7. Masáz

Masáz je dobre známá lécba bolavých svalu a kloubu. Zahrnuje jemnou manipulaci s telem za úcelem zvýsení rozsahu pohybu, uvolnení stresu, uvolnení a bolesti.

8. Jóga a Tai Chi

Jóga a Tai Chi jsou jemné a pomalé postupy, které kombinují rízené pohyby s meditací a hlubokým dýcháním. Oba tyto typy cvicení byly zjisteny jako úcinné pri lécbe fibromyalgie. Pocátecní studie provedená v roce 2010 zjistila, ze Tai Chi je efektivní. Je vsak zapotrebí více studií.

Co je fibromyalgie?

Predpokládá se, ze kombinace faktoru muze být odpovedná za fibromyalgii. To muze zahrnovat:

 • Genetika: Fibromyalgie má tendenci bezet v rodinách. Vedci se domnívají, ze k nemoci muze být genetická slozka.
 • Infekce: Lékari zjistili, ze nekterí lidé se po expozici onemocnením nebo infekcí vyvinuli.
 • Trauma: V nekterých prípadech lidé s traumatem vyvinuli fibromyalgii.

Výzkumníci naznacují, ze opakovaná stimulace nervového systému muze nakonec zpusobit zmenu mozku. Predpokládá se, ze úroven chemických látek, které prenásejí signály bolesti mezi nervy v mozku, se zvysuje.

Mimoto se zdá, ze receptory bolesti v mozku jsou citlivejsí na stimulaci bolesti, takze se nakonec zacnou nadmerne reagovat, kdyz jsou stimulováni.

Symptomy


Bolest hlavy a nespavost mohou být príznaky fibromyalgie.

Krome bolesti a svalové únavy existuje mnoho dalsích príznaku fibromyalgie, vcetne:

 • Nespavost
 • Bolení hlavy
 • Bolestné menstruace
 • Necitlivost nebo brnení v rukou a nohou
 • Ráno ztuhnutí
 • "Fialová mlha" - potíze s pametí a myslením
 • Teplotní citlivost
 • Syndrom neklidných nohou
 • Citlivost na hlasitý zvuk nebo jasné svetlo

Komplikace

Bolest, nepohodlí a nespavost spojená s fibromyalgií je casto spatne pochopena. V mnoha prípadech tyto príznaky zasahují do kazdodenního zivota cloveka, coz jim muze zpusobit potíze v práci nebo doma.

Kdykoli osoba zazívá bolest, která nemá urcitou prícinu, jako je lehké zranení, je dulezité navstívit lékare, který muze urcit prícinu bolesti a navrhnout zpusob, jak ji zvládnout. Nekdy vsak tyto príznaky mohou naznacovat závaznejsí stav, který vyzaduje lékarskou lécbu.

Velká genetická studie spojuje plaku u onemocnení srdce k zánetu

Velká genetická studie spojuje plaku u onemocnení srdce k zánetu

Spojením 15 nových genetických oblastí s onemocnením koronárních arterií rozsáhlé mezinárodní studium osvetluje základní príciny této nejcastejsí formy onemocnení srdce, která vyplývá z vytvárení mastného materiálu nebo plaku na vnitrních krevních cévách srdce. Jeden nález naznacuje, ze nekterí lidé mohou být geneticky predisponováni k nemoci, protoze zdedili genové varianty související se zánetem.

(Health)

Chuze muze naznacovat agresivní osobnost

Chuze muze naznacovat agresivní osobnost

Jak agresivní clovek muze být identifikován tím, jak chodí, najde novou studii University of Portsmouth ve Velké Británii. Tento výzkum by mohl být uzitecný pri prevenci kriminality, aby se lidé mohli uvedomovat, ze jsou agresivní procházky predtím, nez je spáchán agresivní trestný cin. Lidé, kterí mají tendenci být agresivní, mohou být identifikováni zpusobem, jakým chodí.

(Health)