cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mletí, témer utonutí muze znamenat zvýsené riziko náhlé smrti

Lidé, kterí zaznamenávají casté výpadky a témer utonutí, mohou být vystaveni zvýsenému riziku onemocnení srdce známého jako syndrom dlouhého QT, coz muze podle nového výzkumu zvýsit riziko náhlé smrti.
Vedci tvrdí, ze casté výpadky mohou být ukazatelem LQTS, coz zvysuje riziko náhlé smrti.

Profesor Paul Brink z univerzity Stellenbosch v Tygerbergu v Jizní Africe a kolegové nedávno predstavili své závery na výrocním kongresu jizního afrického srdce v Rustenburgu.

Dlouhodobý QT syndrom (LQTS) je vzácná porucha charakterizovaná rychlými, nepravidelnými srdecními údery, které mohou zpusobit výpadky nebo záchvaty. Odhaduje se, ze priblizne 1 ze 7000 lidí v USA má LQTS a stav je zodpovedný za zhruba 3 000-4 000 úmrtí v zemi kazdý rok.

Stav je nejcasteji dedicný, zpusobený mutacemi genu, které rídí produkci specifických iontových kanálu v srdci. Tyto mutace mohou narusit tok iontu sodíku nebo iontu draslíku iontovými kanály v srdecních bunkách, coz zpusobuje nekontrolovatelný srdecní rytmus.

LQTS muze být lécena radou léku, jako jsou beta-blokátory, které mohou pomoci zpomalit srdecní frekvenci. Kardiostimulátor nebo chirurgický zákrok k odstranení specifických nervu v sympatickém nervovém systému tela mohou být také lécebnými moznostmi.

Navzdory lécitelnosti vsak prof. Brink konstatuje, ze LQTS je casto ignorován nebo spatne diagnostikován jako jiné stavy, které zahrnují výpadky a záchvaty, jako je epilepsie nebo záchvaty paniky, které mohou být fatální.

Pro své studium se tým snazil lépe porozumet cetnosti nesprávné diagnózy a chybet lécbe u lidí s LQTS.

40% pacientu s LQTS se spatne diagnostikovalo s epilepsií

Prozkoumáním príbuzných 26 osob v Jihoafrické republice s LQTS identifikovali výzkumníci 203 zijících lidí s mutací KCNQ1 A341V, která se bezne vyskytuje u lidí s diagnostikovanou srdecní chorobou.

Rychlá fakta o LQTS
  • Priblizne 50% lidí s LQTS má zkusenosti s prvním abnormálním srdecním rytmem do 12 let
  • LQTS je zrídka diagnostikována po 40 letech veku
  • Zeny mají vetsí pravdepodobnost vývoje LQTS nez muzi.

Dalsí informace o nepravidelném srdecním tepu

Z techto jedincu hlásilo 70% výskyt výpadku, ale pouze 26% pacientu bylo diagnostikováno s LQTS a dostalo príslusné lécby.

Ze zbývajících jedincu s mutací KCNQ1 A341V, kterí zaznamenali výpadky, bylo 40% nesprávne diagnostikováno s epilepsií, zatímco 34% dostalo jiné nepresné vysvetlení svých symptomu, jako je syndrom chorého sinusu.

Vedci identifikovali 23 jedincu, kterí zemreli pred vekem 20 let, polovina z nich "utopila", i kdyz byla schopná plavat. Jedna smrt se týkala 13leté dívky, která pri lécbe epilepsie zemrela na kluziste a dalsí smrt se týkala petiletého chlapce, který se "udusil na vodu".

Vedci tvrdí, ze jejich zjistení zduraznují velký podíl osob s LQTS, kterí ignorují výpadky a nevidí lékare.

"Nejobávanejsím dusledkem LQTS je smrt behem výpadku," ríká profesor Brink. "Ale mnoho pacientu nevidí doktora po prvním mdlobu nebo dokonce i po dalsích mdlobách, mizí, lezí na zemi na minutu nebo dve, probudí se a pokracuje v normálním zivote, mohou dokonce videt alternativní medicínu praktikujícím za tyto zdánlive neskodné události. "

Zjistení týmu vsak také ukazují, ze i kdyz pacienti s LQTS navstevují lékare, jsou casto spatne diagnostikováni. "Nesprávná diagnóza epilepsie, záchvaty paniky nebo vazovagální synkopa, je-li problémem základní porucha arytmie, vede k nevhodnému rízení a muze být skodlivá," konstatuje profesor Brink.

Na základe výsledku vedcu vyzývají, aby lidé vázne mdlobali casto. Prof. Brink dodává:

"Náhlé úmrtí muze být zabráneno, pokud lidé rozpoznají neobvyklé mdloby a aktivne pusobí, mdlobí pri pohledu na krev je neskodné, ale výpadek behem aktivity je prícinou dalsího vysetrení, stejne jako u utopení nebo v blízkosti utopu. soutez a plout bez zivota, to samozrejme není typické utopení. "

Minulý mesíc, Lékarské zprávy dnes o studii, ve které výzkumníci naznacili, ze spánková apnoe by mohla být spatne diagnostikována jako deprese.

Horecka je príznakem Není nemoc, horecka Fobie nemusí být dobré pro deti

Horecka je príznakem Není nemoc, horecka Fobie nemusí být dobré pro deti

Vetsina rodicu je tak znepokojena lécbou a prevencí jakékoli formy horecky u svých detí, ze Americká pediatrická akademie musela vydat klinický posudek s názvem "Horecka a antipyretikum u detí". Antipyretikum je neco, co potlacuje nebo snizuje horecku. Akademie ríká, ze vydala zprávu, která pomáhá odborníkum, jako jsou pediatri a lékari primární péce (praktickí lékari), vzdelávat rodice a rodiny o horecce a horecnaté fobii.

(Health)

Zdravotní prínos pro pacienty s rakovinou z fyzické aktivity

Zdravotní prínos pro pacienty s rakovinou z fyzické aktivity

Podle setrení zverejneného na bmj.com mohou pacienti s nádorovým onemocnením, kterí ukoncili primární lécbu spojenou s rakovinou, kterí se úcastní fyzické aktivity, zlepsit jejich zdraví. Drívejsí studie zjistily, ze jedinci s rakovinou ocekávají návrat k normálním denním aktivitám po dokoncení primární lécby spojené s rakovinou.

(Health)