cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Proc nekterí lidé cvicí a jiní ne?

Otázka, proc jsou nekterí lidé fyzicky aktivnejsí nez jiní, je zkoumán mezinárodním výzkumným týmem ve druhém dokumentu v roce 2005 Lancet Série o fyzické aktivite.
Vedci uvádejí, ze je treba provést dalsí studie v zemích s nízkým a stredním príjmem, kde existuje 80% neprenosných nemocí; protoze i kdyz se v posledních dvou desetiletích venovali znacný prospech, výzkum se soustredil na jednotlivé úrovnové faktory (pohlaví, vek, socioekonomický stav) v samotných zemích s vysokými príjmy.
Adrian Bauman, z University of Syndey, rekl:

"Cílovými faktory, o kterých je známo, ze zpusobují necinnost, je klícem ke zlepsení a navrhování úcinných intervencí ke zvýsení úrovne aktivity. Vetsina studií fyzické aktivity vsak posuzovala korelacní (faktory spojené s aktivitou) v malých, nereprezentativních vzorcích spíse nez poskytovala podélné dukazy, identifikovat faktory se silnejsím kauzálním vztahem. "

Malé mnozství konzistentních korelací, které mají dopad na to, zda jsou lidé fyzicky aktivní nebo ne, byly v prehledu identifikovány. Patrí mezi ne zdravotní stav, zámer dospelých, cvicení, mladá, muzská nebo bohatá sebeúcelnost (s duverou, ze mají schopnost cvicit), predchozí zkusenosti jsou fyzicky aktivní ve vsech vekových kategoriích a rodinná a sociální podpora behem dospívající roky.
Podle nových indikací muze genetika hrát roli ve fyzické aktivite. Nekterí lidé mohou být geneticky predisponováni k tomu, ze jsou fyzicky aktivní, ale jisté evolucní faktory a obezita by mohly zvýsit sance stát se neaktivní.
Bauman a jeho tým ríkají, ze i presto, ze dosáhli velkého pokroku, tento pokrok pomohl jen nekolika vyspelým zemím. Nikdo jeste nemá výzkum zemí s nízkými príjmy, kde nemají zádné dukazy, které by jim pomohly zvýsit fyzickou aktivitu.

Dokoncili slovy:
"Budoucí výzkum se musí zamerit spíse na kauzální determinanty, nez jen na opakování prurezových korelacních studií, zejména v zemích s nízkým a stredním príjmem. Toto lepsí porozumení bude zásadní pro snízení dopadu budoucích epidemií necinnosti a prispeje k efektivnímu globální prevence neprenosných nemocí. "

Napsal Sarah Glynn

Poporodní deprese je pravdepodobnejsí u zen v mestských oblastech

Poporodní deprese je pravdepodobnejsí u zen v mestských oblastech

Nedávná studie ukazuje, ze zeny zijící ve velkých mestských oblastech v Kanade s více nez 500 000 obyvateli mají vyssí riziko vzniku deprese po porodu ve srovnání s zenami zijícími ve venkovských oblastech. Studie, publikovaná v casopise Canadian Medical Association Journal, se zamerila na 6 421 zen, které se zúcastnily pruzkumu zkuseností z kanadských materských zkuseností z roku 2006, který práve porodila.

(Health)

Mnoho konícek v USA obsahuje toxické chemikálie

Mnoho konícek v USA obsahuje toxické chemikálie

Nekolik lehátek v USA se prodává s potenciálne toxickými chemickými retardéry horení, které jsou spojeny s rakovinou, neurologickým poskozením a narusením hormonu. Toto zjistení bylo publikováno v casopise Environmental Science & Technology a pochází z týmu odborníku z Duke University. "Tris" byla jedna z chemikálií, která byla nalezena v lehátkách.

(Health)