cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Proc nekterí lidé cvicí a jiní ne?

Otázka, proc jsou nekterí lidé fyzicky aktivnejsí nez jiní, je zkoumán mezinárodním výzkumným týmem ve druhém dokumentu v roce 2005 Lancet Série o fyzické aktivite.
Vedci uvádejí, ze je treba provést dalsí studie v zemích s nízkým a stredním príjmem, kde existuje 80% neprenosných nemocí; protoze i kdyz se v posledních dvou desetiletích venovali znacný prospech, výzkum se soustredil na jednotlivé úrovnové faktory (pohlaví, vek, socioekonomický stav) v samotných zemích s vysokými príjmy.
Adrian Bauman, z University of Syndey, rekl:

"Cílovými faktory, o kterých je známo, ze zpusobují necinnost, je klícem ke zlepsení a navrhování úcinných intervencí ke zvýsení úrovne aktivity. Vetsina studií fyzické aktivity vsak posuzovala korelacní (faktory spojené s aktivitou) v malých, nereprezentativních vzorcích spíse nez poskytovala podélné dukazy, identifikovat faktory se silnejsím kauzálním vztahem. "

Malé mnozství konzistentních korelací, které mají dopad na to, zda jsou lidé fyzicky aktivní nebo ne, byly v prehledu identifikovány. Patrí mezi ne zdravotní stav, zámer dospelých, cvicení, mladá, muzská nebo bohatá sebeúcelnost (s duverou, ze mají schopnost cvicit), predchozí zkusenosti jsou fyzicky aktivní ve vsech vekových kategoriích a rodinná a sociální podpora behem dospívající roky.
Podle nových indikací muze genetika hrát roli ve fyzické aktivite. Nekterí lidé mohou být geneticky predisponováni k tomu, ze jsou fyzicky aktivní, ale jisté evolucní faktory a obezita by mohly zvýsit sance stát se neaktivní.
Bauman a jeho tým ríkají, ze i presto, ze dosáhli velkého pokroku, tento pokrok pomohl jen nekolika vyspelým zemím. Nikdo jeste nemá výzkum zemí s nízkými príjmy, kde nemají zádné dukazy, které by jim pomohly zvýsit fyzickou aktivitu.

Dokoncili slovy:
"Budoucí výzkum se musí zamerit spíse na kauzální determinanty, nez jen na opakování prurezových korelacních studií, zejména v zemích s nízkým a stredním príjmem. Toto lepsí porozumení bude zásadní pro snízení dopadu budoucích epidemií necinnosti a prispeje k efektivnímu globální prevence neprenosných nemocí. "

Napsal Sarah Glynn

Deprese - Kognitivní behaviorální terapie funguje, kdyz drogy ne

Deprese - Kognitivní behaviorální terapie funguje, kdyz drogy ne

Kombinace kognitivní behaviorální terapie (CBT) s antidepresivy jako lécba pro osoby s depresí má trikrát vyssí pravdepodobnost, ze se budou cítit lépe, kdyz samotné antidepresiva selhávají. Tato zpráva, zverejnená Online First v The Lancet, je velmi slibná pro dve tretiny tech, kterí mají depresi, kterí nevideli zádné zlepsení z pouzití antidepresiva samotného.

(Health)

Expozice sekundárního kourení marihuany spojená se snízenou funkcí cév

Expozice sekundárního kourení marihuany spojená se snízenou funkcí cév

Nová studie provedená výzkumnými pracovníky z Kalifornské univerzity v San Francisku tvrdí, ze expozice sekundárního kourení marihuany muze být stejne skodlivé pro zdraví jako expozice pasivnímu cigaretovému kouri. U potkanu ??vystavených dlouhodobému kourení marihuany déle trvající 30 minut se snízila funkce krevních cév o 70%.

(Health)