cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Výzva 100 000 dolaru v prípade diabetu závislého na inzulínu

Výzva 100 000 dolaru byla dnes oznámena Nadací pro výzkum diabetu mladistvých (JDRF), která je svetovým lídrem v oblasti výzkumu lécení, lécby a prevence diabetu 1. typu, a spolecnosti InnoCentive, Inc., prukopníka otevrené inovace a davu. Výzva vyzaduje nové zpusoby, jak resit objev a vývoj glukózove citlivého inzulínového léciva k lécbe diabetu závislého na inzulínu.
Výzva je otevrená pro verejnost a je k dispozici na internetových stránkách InnoCentive.
JDRF rídí platformu InnoCentive Challenge Platform a Global Solver Community, aby objevila resení pro transformacní a sofistikované inzulínové lécivo u jedincu trpících diabetem, ke zlepsení kontroly glukózy, ke snízení nebo eliminaci potreby testovat nebo monitorovat hladinu glukózy v krvi a ke snízení pravdepodobnosti krátkodobého - a dlouhodobé diabetické komplikace.
Dalsí informace o výzve naleznete zde.
Hlavním cílem této výzvy je odhalit inzulínové léky citlivé na glukózu, které by fungovaly pouze tehdy, kdyz to organismus vyzaduje. Inzulín reagující na glukózu by dávkoval presné mnozství inzulínu potrebné v reakci na cirkulující hladiny glukózy. Bylo by také kontrolováno a udrzováno normální hladiny glukózy v krvi v prubehu dne jednou denne nebo ne tak castým dávkováním u jedincu s diabetem.
Aaron Kowalski, Ph.D., námestek viceprezidenta terapie lécby v JDRF, vysvetlil:

"Lécba inzulínem vyzaduje dnes dusledné sledování a zatezující podávání, casto nekolikrát denne, coz je jediný zpusob, jak regulovat hladinu cukru v krvi u milionu jedincu s diabetem závislým na inzulínu. lépe a rychleji úcinkujících inzulínu je onemocnení stále tezké kontrolovat, protoze zpusobuje inzulín pacientum.
Potrebujeme propracovaný inzulín, který bude mít za úkol odhadnout cukrovku tím, ze vytvorí nový inzulín, který funguje stejným zpusobem jako inzulín, u lidí bez cukrovky.
Díky podpore nových prístupu ruzných problémových resitelu v rámci a mimo oblast diabetu doufáme, ze tato výzva s InnoCentive pomuze urychlit pokrok smerem k vývoji glukózove citlivého inzulínu - pokroku, který naléhave potrebují lidé s diabetem. "

Diabetes 1. typu je autoimunitní onemocnení, které ciní imunitní systém tela (mylne) napadá beta-bunky produkující inzulín v pankreatu. To zpusobuje, ze jedinci, kterí trpí diabetem typu 1, závisí po zbytek zivota na vstrikovaném nebo cerpaném inzulínu. Proto v soucasné dobe mají pacienti s diabetem 1. typu, krome nekterých lidí, kterí mají diabetes typu 2 inzulín-dependentní, testovat hladinu cukru v krvi a podávat inzulín injekcí nebo pumpou, casto nekolikrát denne.

Ovsem ani s temito metodami nejsou soucasné lécby inzulinem suboptimální a casto hladina cukru v krvi je bud prílis vysoká (hyperglykemie) nebo prílis nízká (hypoglykemie), coz muze vést k zivot ohrozujícím komplikacím, jako je selhání ledvin, slepota, onemocnení srdce, mrtvice a amputace.

Na celém svete jsou stovky milionu jedincu závislé na inzulínu (u diabetu typu 1 a typu 2). Vedle hlavního zdravotního rizika je diabetem také jednou z hlavních prícin smrti po celém svete. Diabetes také predstavuje vázný ekonomický problém. V roce 2010 se celosvetové náklady na lécbu a prevenci diabetu a komplikací souvisejících s ním odhadovaly na nejméne 376 miliard dolaru.
Dwayne Spradlin, prezident a generální reditel spolecnosti InnoCentive, vysvetluje:
"JDRF je organizace, která uznává dulezitost inovací ve zdravotnictví.Tento prístup, který se zameruje na to, aby tradicní výzkumníci získali nové pohledy, myslenky a resení, dokazuje jejich závazek nalézt lepsí zpusob lécby cukrovky. JDRF hledá nové zpusoby, jak zvýsit kvalitu zivota pacientu a pomáhat pacientum lépe zvládat jejich onemocnení. "

Tato výzva je otevrená kazdému, kdo má resení, které odpovídá zverejneným kritériím, a vyzaduje pouze písemný návrh. Podání pro tuto výzvu bude prijata do 9. listopadu 2011.
Vítezné resení z této výzvy muze být dále rozvinuto do druhé fáze nazvané predklinický dukaz principu "Validacní fáze". Tato druhá fáze by vyzadovala podrobný návrh výzkumného zámeru a mohla by nabídnout víteznému Solverovi (u) prílezitost stát se clenem (cleny) týmu vytvoreného pro uvedení úspesného resení do praxe.
Napsal Grace Rattue Zdroje: JDRF, InnoCentive

Sady sóda zpusobují, ze lidé pít víc

Sady sóda zpusobují, ze lidé pít víc

Lidé nakupují více sódy, kdyz jim nabízejí balení mensích nápoju místo jediné porce ruzných nápoju. Zjistení pochází z nové studie publikované v casopise PLOS ONE a byla vedena týmem odborníku vedeným Brentem M. Wilsonem z Kalifornské univerzity v San Diegu. Lidé, kterí pravidelne konzumují sladké nápoje, jsou z genetického hlediska mnohem citlivejsí na obezitou nebo nadváhou, ukázala studie v roce 2012.

(Health)

Studie identifikuje sociální, praktické prekázky pro výkon pacientu se srdecním selháním

Studie identifikuje sociální, praktické prekázky pro výkon pacientu se srdecním selháním

Kontrolovaná aerobní cvicení muze být prínosem pro mnoho pacientu se srdecním selháním. Podle nového výzkumu vsak nedostatek sociální podpory a praktické prekázky fyzické aktivity - jako jsou finance a péce o deti - snizují dobu strávenou temito pacienty, coz muze mít negativní dopad na zdraví.

(Health)