cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Kazdá minuta aktivity muze mít prospech pro srdecní zdraví u starsích dospelých s omezenou pohyblivostí

U starsích dospelých s omezenou pohyblivostí muze kazdou minutou fyzické aktivity prispet ke snízení rizika srdecního záchvatu a úmrtí na problémy spojené se srdcem. To je podle nové studie zverejnené v Journal of the American Heart Association.
Dokonce i cinnost s nízkou intenzitou, jako je pomalá chuze, muze mít starsí dospelé s omezenou pohyblivostí srdecní prínos.

Výzkumný tým, vcetne vedoucího lékare Thomas W. Buford, PhD, reditele Centra pro podporu zdraví na Institutu pro stárnutí v Gainesville, University of Florida, ríká, ze dokonce i pri nízkých aktivitách muze být pro seniory s problémy s pohyblivostí prínosem pro srdce.

Potenciální prínosy ze srdce pro cvicení byly dobre zdokumentovány. V srpnu 2014, Zdravotní novinky dnes ze studie zjistila, ze fyzická aktivita muze snízit riziko nepravidelného srdecního rytmu u starsích zen, zatímco dalsí studie, která prokázala, ze hodina cvicení denne muze snízit riziko srdecního selhání o polovinu.

Pokyny pro fyzickou aktivitu pro Americany doporucují, aby se dospelí ve veku 64 let a starsí zúcastnili nejméne 150 minut aerobní cvicení s intenzivní intenzitou nebo 75 minut s aerodynamickou aktivitou kazdý týden.

Nicméne, Buford a kolegové ríkají, ze pro seniory s omezenou pohyblivostí muze být splnení techto doporucení nárocné. Jako takový se tým rozhodl zjistit, zda nizsí úroven aktivity muze pro tuto populaci presto mít srdecní prínos.

Pomalé chuze, lehká domácí práce spojená s vyssím stupnem "dobrého" cholesterolu

Pomocí akcelerometru vedci zmerili úrovne fyzické aktivity 1170 osob ve veku 74-84 let, které byly soucástí studie Intervence zivotního stylu a nezávislosti pro starsí. Vsichni úcastníci meli problémy s mobilitou, ale dokázali se vydat na 400 metru.

Zaznamenávání zrychleného cítace po 99 minutách za minutu bylo povazováno za sedavé chování, zatímco ctení 100-499 pocítá za minutu, coz znamená pomalou chuzi nebo lehkou hospodarení, a 500 pocítá za minutu nebo více, coz naznacuje mírnou chuzi nebo cinnosti podobné intenzity.

Výzkumníci vypocítali predpokládané 10leté riziko srdecního záchvatu nebo úmrtí souvisejících se srdcem s pouzitím rady faktoru, vcetne veku, krevního tlaku a hladiny cholesterolu.

Závery ukázaly, ze kazdých 25 az 30 minut kazdý úcastník strávil sedavý den, jejich predvídané riziko srdecního infarktu nebo koronární úmrtí se zvýsilo o 1%.

Nicméne u úcastníku, kterí nemeli srdecní onemocnení v anamnéze, byly hodnoty akcelerometru v rozmezí 100-499 minut za minutu spojeny s vyssími hladinami cholesterolu lipoproteinu s vysokou hustotou (HDL), oznacovaných jako "dobrý" cholesterol. Tento cholesterol pomáhá odstranovat z arterií lipoprotein s nízkou hustotou (LDL) nebo "spatný" cholesterol, coz snizuje riziko srdecních problému.

V prumeru ctení akcelerometru u úcastníku dosáhlo 500 hodin za minutu nebo více za hodinu nebo méne kazdý den.

Tato zjistení, tvrdí výzkumní pracovníci, naznacují, ze snízení casu stráveného usazením muze mít srdecní prínos pro starsí osoby s omezenou pohyblivostí. Buford dodává:

"V minulosti byla velká cást durazu kladena na úcast na strukturovaném fyzickém cvicení. Je vsak stále více zrejmé, ze povzbuzování jednotlivcu k tomu, aby zkrátily cas, který stráví sedet, muze mít dulezité kardiovaskulární prínosy."

Tým konstatuje, ze jejich zjistení nenaznacují, ze jedno období cvicení bude pusobit proti zdravotním rizikum souvisejícím se sedavým chováním.

"Myslenka spocívá v tom, ze i kdyz cvicíte hodinu ráno, pokud budete jít a sedet po dobu 8 hodin, muzete mít zbytek dne zdravotní rizika, která jsou nezávislá na skutecnosti, kterou jste vykonávali," dodává Buford. "To zduraznuje potrebu pravidelných intervalu nízkoúrovnového pohybu a vyhýbání se sedení po prílis dlouhé dobe."

Minulý mesíc, MNT hlásené na studii publikované v Annals of Internal Medicine ze pravidelné cvicení nemusí stacit k vyrovnání rizika onemocnení prílis mnoho casu stráveného sedet.

B vitaminy mohou zlepsit symptomy schizofrenie

B vitaminy mohou zlepsit symptomy schizofrenie

Vzhledem k tomu, ze schizofrenie nemá jeste lék, dostupné standardní moznosti lécby se zamerují na odstranení príznaku. Nový rozsáhlý prehled stávajících výzkumu naznacuje, ze vitamíny B mohou snizovat symptomy schizofrenie. Nový výzkum naznacuje, ze doplnky vitaminu B mohou výrazne snízit príznaky schizofrenie.

(Health)

Behem porodu zaznamenává více zen zástava srdce

Behem porodu zaznamenává více zen zástava srdce

Srdcová zástava behem porodu je vzácná, ale podle nové studie v casopise Anesthesiology muze být stále vázne podhodnocená. Zánik materské srdecní cinnosti je tehdy, kdyz behem tehotenství nebo po porodu prestane matka srdce bít. Muze to být zpusobeno nadmerným krvácením, srdecním selháním, srdecním záchvatem, preeklampsií, infekcí krve a embolií plodové vody - coz muze vést k nepravidelným srdecním rytmum nebo ke snízení toku krve a kyslíku do srdce.

(Health)