cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pust: prínosy a rizika pro zdraví

Pust je obvykle spojen s mesícem Ramadánu. Jak jste si to precetli, miliardy muslimu na celém svete se zabývají tímto prohlásením o víre, které zahrnuje zdrzování se jídla a pití od úsvitu az do soumraku. Zatímco pust Ramadánu spocívá na duchovních presvedceních, mnozí z nás se rozhodnou poslouchat vírou, ze prospeje nase zdraví. Ale delá to?
Rada studií naznacuje, ze prerusované hladování má cetné prínosy pro zdraví, vcetne snízení telesné hmotnosti, snízení krevního tlaku a snízeného cholesterolu.

V posledních letech rada studií naznacuje, ze prerusované hladování - pravidelne se zdrzuje nebo snizuje príjem jídla a pití - muze být pro nás dobré, coz z nej ciní jeden z nejoblíbenejsích dietních trendu po celém svete.

Jedna z nejznámejsích intermitentních diet na póze je rychlá dieta 5: 2 - plán, který zahrnuje konzumaci doporuceného príjmu kalorií 5 dní v týdnu, ale snízí príjem kalorií na 25% ve zbývajících 2 dnech - na 500 kalorií denne pro zeny a 600 za den pro muze.

Podle Dr. Michael Mosley - autor knihy Rychlá výziva knihy - tento plán stravování nejen pomuze lidem zhubnout, ale nabízí radu dalsích prínosu pro zdraví.

"Studie intermitentního hladování ukazují, ze nejen lidé vidí zlepsení krevního tlaku a hladiny cholesterolu, ale také citlivost na inzulín," dodává.

Napríklad v cervnu 2014, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii, která naznacuje pravidelné hladování - definované ve studii jako 1 den vody pouze na pustu za týden - muze snízit riziko vzniku cukrovky u lidí s vysokým rizikem onemocnení.

Dalsí studie, kterou provedli Dr. Valter Longo a kolegové z University of Southern California (USC) v Los Angeles, zjistili, ze delsí období nalacno - 2-4 dny - muze dokonce "restartovat" imunitní systém, vycistit staré imunitní bunky a regenerovat nové - proces, který ríkají, mohou chránit pred poskozením bunek zpusobenými faktory, jako je stárnutí a chemoterapie.

Jaké jsou vsak mechanismy, které jsou základem navrhovaných zdravotních prínosu na lacno?

Mozné prínosy prerusovaného hladování

Vzhledem k tomu, ze telo není schopno dostat svou energii z jídla behem jídla, snízí se do glukózy, která je ulozena v játrech a svalech. Zacíná to asi 8 hodin poté, co se spotrebuje poslední jídlo.

Po uzití ulozené glukózy se telo zacne spalovat tuky jako zdroj energie, coz muze vést ke ztráte hmotnosti.

Stejne jako pomáhání pri hubnutí, doktorka Ruzena Mahroofová z Oxfordské univerzity ve Velké Británii vysvetluje, ze uzívání tuku pro energii muze pomoci udrzet svaly a snízit hladinu cholesterolu.


Kdyz telo behem jídla vycerpalo zásoby glukózy, spaluje tuky pro energii, coz vede ke ztráte hmotnosti.

"Detoxikacní proces také nastává, protoze vsechny toxiny ulozené v tuku tela jsou rozpusteny a odstraneny z tela," dodává a poznamenává, ze po nekolika dnech pustu se vyrábejí vyssí hladiny endorfinu - hormonu "dobrý pocit" v krvi, coz muze mít pozitivní vliv na dusevní pohodu.

Jak jiz bylo zmíneno dríve, studie Dr. Longo a kolegu naznacuje, ze dlouhodobé hladování muze být také úcinné pri regeneraci imunitních bunek.

"Kdyz se hladovíte, systém se snazí usetrit energii a jedna z vecí, které muze udelat pro úsporu energie, je recyklovat mnoho imunitních bunek, které nejsou potreba, zejména ty, které mohou být poskozeny," vysvetluje Dr. Longo.

Ve své studii, publikované v casopise Bunecná kmenová bunka, tým zjistil, ze opakované cykly 2-4 dnu bez jídla po dobu 6 mesícu znicily staré a poskozené imunitní bunky u mysí a vygenerovaly nové.

Navíc tým zjistil, ze pacienti s nádorovým onemocnením, kterí hladovali 3 dny pred chemoterapií, byli chráneni pred poskozením imunitního systému, které muze být zpusobeno lécbou, kterou prisuzují regeneraci imunitních bunek.

"Dobrou zprávou je, ze telo se zbavilo cástí systému, které by mohly být poskozené nebo staré, neúcinné cásti, behem pustu," ríká doktor Longo. "Ted, pokud zacnete se systémem, který je tezce poskozen chemoterapií nebo stárnutím, cyklus nalacno muze vytvorit doslova nový imunitní systém."

S potenciálními zdravotními prínosy pustu siroce ocenovanými odborníky na výzivu po celém svete není divu, ze mnozí z nás dávají nasi lásku k jídlu na jednu stranu, aby si to zkusili.

Ale prerusované hladování není podle nekterých výzkumníku a odborníku v oblasti zdravotnictví vsech zvonu a pístalku, a nekterí lidé by meli úplne vyhnout diete.

Zdravotní rizika potízí

Podle britské národní zdravotní sluzby (NHS) existuje rada zdravotních rizik spojených s prerusovaným hladováním.

Lidé, kterí rychle pocívají dehydratace, vetsinou proto, ze jejich telo nedostává tekutiny z jídla. Jako takový se doporucuje, aby muslimové behem ramadánu konzumovali dostatecné mnozství vody pred obdobím pustu. Ostatní jedinci, kterí po nalacno uzívají dietu, by meli zajistit, aby byli behem období nalacno správne hydratováni.

Pokud jste zvyklí na snídani, obed, veceri a lehké obcerstvení, mezní období muze být hlavní výzvou. Jako takový muze hladovení zvýsit hladinu stresu a narusit spánek. Dehydratace, hlad nebo nedostatek spánku behem období pustu mohou také vést k bolesti hlavy.

Pust muze také zpusobit pálení záhy; nedostatek potravy vede ke snízení zaludecní kyseliny, která tráví potravu a nicí bakterie. Ale zápachové jídlo nebo dokonce premýslení o nem behem období nalacno muze zpusobit, ze mozog ríká zaludku, ze produkuje více kyseliny, coz vede k pádu záhy.

Zatímco mnozí odborníci na výzivu tvrdí, ze prerusované hladování je dobrý zpusob, jak zhubnout, nekterí zdravotníci se domnívají, ze taková strava je pro dlouhodobou ztrátu hmotnosti neúcinná.

"Odvolání je, ze [pust] je rychlý, ale je to rychlá ztráta tekutin, nikoliv výrazná hmotnostní ztráta," ríká Madelyn Fernstrom, PhD, reditelka Centra rízení ztráty hmotnosti University of Pittsburgh Medical Center. "Je-li to snadné, vrátí se rychle - jakmile znovu zacnete normálne jíst."

"Moje zkusenost byla, ze [tento] zpusob jídla nezpusobuje ztrátu hmotnosti ani v krátkodobém výhledu," dieta a autorka Jednoduchá strava Prohlásila Katherine Tallmadgeová ABC News v roce 2013.

Nekterí odborníci v oblasti zdraví se domnívají, ze prerusované hladování muze vyradit lidi od doporucení pro zdravou výzivu, jako je konzumace peti porcí ovoce a zeleniny denne. Mnoho strachu z pustu muze také vyvolat poruchy príjmu potravy nebo nadmerné stravování.

V blogu pro The Huffington Post v lonském roce odborník na fitness a výzivu JJ Virgin napsal:

"Myslím, ze neco, co nekterí experti dovolí behem krmení, muze vést k prejídání, vytvárení viny, hanby a dalsích problému, které se casem zhorsují. U nekoho s emocionálními nebo psychologickými potízími s jídlem by se prerusované hladování mohlo stát vhodným berle k zesílení techto problému. "

Zatímco Dr. Mosely ríká, ze neexistují zádné dukazy, které by naznacovaly, ze rychlá dieta 5: 2 je spojena s poruchami stravování, zduraznuje, ze lidé, kterí mají poruchy príjmu potravy, by se nemeli úcastnit prerusovaného hladování.

Ostatní lidé, kterí by nemeli dodrzovat tuto dietu, zahrnují osoby s podváhou, osoby mladsí 18 let, tehotné zeny, osoby s diabetem typu 1 a osoby, které se zotavily z chirurgického zákroku.

Mohli bychom sklízet výhody pustu bez pustu?

Zatímco prerusované hladování muze mít zdravotní rizika, odborníci na výzivu tvrdí, ze pro nás muze být dobré, pokud se jednotlivci konzultují se svými lékari predtím, nez prijmou takovou dietu a dodrzují ji správne.

Mohl by vsak existovat zpusob, jak vyuzít potenciální zdravotní prínos pustu, aniz bychom se museli rychle postarat? Dr. Longo to verí.


Vedci tvrdí, ze dieta napodobující pust muze simulovat úcinek nalacno bez nedostatku jídla a vedlejsích úcinku.

Na zacátku tohoto týdne vydali Dr. Longo a kolegové z USC studie v casopise Bunecný metabolismus odhaluje, jak dieta vyvolávající imutilost (FMD) vyvolala regeneraci imunitních bunek a prodlouzila zivotnost mysí.

A co víc, pri testování stravy u lidí - kterí se na ni drzeli jen 5 dní v mesíci po dobu 3 mesícu - zjistili, ze snízila radu rizikových faktoru spojených se stárnutím, kardiovaskulárním onemocnením (CVD), cukrovkou a rakovinou.

Sampión s nízkým obsahem bílkovin má nízký obsah nezdravých tuku a vysoký obsah zdravých tuku. Stimuluje markery spojené s nalacno, jako je nízká hladina glukózy a vysoká hladina ketonových telísek, aby napodobovaly úcinky dlouhodobého hladování.

Dr. Longo a kolegové ríkají, ze jejich stravování by mohlo podporit regeneraci imunitních bunek a dlouhovekost spojenou s hladem bez nutnosti omezení potravin a potenciálních nezádoucích úcinku, které s ním pricházejí.

"Prestoze klinické výsledky vyzadují potvrzení vetsí randomizovanou studií", dodávají, "úcinky cyklu FMD na biomarkery / rizikové faktory pro stárnutí, rakovinu, diabetes a CVD, spojený s velmi vysokou soudrzností s dietou a jejími ze tato pravidelná dietní strategie má velký potenciál být úcinný pri podpore lidského zdraví. "

Tým doufá, ze klinici budou jednoho dne mít moznost predepisovat tuto dietu pacientum. "Toto je pravdepodobne první non-chronická predklinická a klinicky testovaná intervence podporující stárnutí a podporu zdraví, která je prokázána, ze funguje a je velmi proveditelná jako lékar nebo zákrok pod dohledem diety," ríká Dr. Longo.

Muze to být chvíli predtím, nez bude FMD schváleno Úradem pro kontrolu potravin a léciv (US Food and Drug Administration, USA) pro klinické pouzití. Za prvé, tým musí podstoupit dietu pres prísný testovací proces.

Je zapotrebí dalsího výzkumu, aby bylo mozné lépe porozumet presným prínosum a rizikum, které FMD predstavuje, a zdá se, ze tomu tak je v prípade stávajících nalacno. Jedna vec je vsak jasná; poradte se se svým lékarem dríve, nez zacnete uzívat jakoukoliv formu pustu.

Jaká je patofyziologie COPD?

Jaká je patofyziologie COPD?

Obsah Co se stane v plicích? Príciny Príznaky Exacerbace CHOPN Lécba a prevence Chronické obstrukcní plicní onemocnení, bezne oznacované jako CHOPN, je chronické onemocnení plic, které obtízne dýchá. Jedná se o progresivní stav, coz znamená, ze se casem zhorsuje.

(Health)

Knee osteoartróza: Steroidní injekce nenabízejí zádný prínos, tvrdí studie

Knee osteoartróza: Steroidní injekce nenabízejí zádný prínos, tvrdí studie

Pacienti se symptomatickou kolenní osteoartritidou nemají prospech ze steroidních injekcí, uzavírá nová studie publikovaná v JAMA. Steroidní injekce mohou pacientum s kolenami OA nabídnout zádný prínos, tvrdí výzkumníci. Studie spoluautor Timothy E. McAlindonová z Tufts Medical Center v Bostonu, MA a kolegové zjistila, ze steroidní injekce podávané kazdé 3 mesíce nejsou u pacientu s kolenní osteoartritidou (OA) lepsí nez placebo pro zmírnení bolesti kolena.

(Health)