cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení je prínosem pro pacienty s demencí, studijní programy

Vedci z University of Alberta v Edmontonu v Kanade tvrdí, ze pacienti trpící demencí mohou tezit z pravidelného cvicení, coz dokazuje zlepsení v kognitivním fungování a jejich schopnost provádet kazdodenní aktivity.

V prehledu byly zhodnoceny výsledky 16 predchozích studií, které testovaly 937 osob, aby zjistili, zda cvicení zlepsuje poznání, aktivity kazdodenního zivota, chování, deprese a úmrtnost starsích lidí s demencí.

Výzkumníci také prozkoumali, zda existuje prínos pro cleny rodiny nebo pecovatele.

Demence je zastresujícím pojmem, který pokrývá radu kognitivních poruch charakterizovaných ztrátou pameti a zmenami osobnosti.

Alzheimerova asociace tvrdí, ze asi 5,2 milionu Americanu je postizeno demencí a ze jeden ze trí senioru Americanu zemre s nejakou formou demence.

Organizace také zduraznuje, ze pocet pacientu se pravdepodobne zvýsí s tím, jak obyvatelstvo USA stárne, pricemz odhady 7,1 milionu pacientu do roku 2025.

Vedci chteli otestovat teorii, ze cvicení muze být uzitecné pro pacienty s demencí bud zpomalením progrese onemocnení, nebo pomoci pri lécbe onemocnení.

Tvrdí, ze tím, ze zlepsí schopnost pacienta provádet kazdodenní úkoly, jako napr. Vstávání z kresla nebo chuze na krátkou vzdálenost, prinese pozitivní zmeny v dusevních procesech, jako je pamet a pozornost, které jsou spolecne známy jako kognitivní funkce.

Vysetrovatelé také chteli zjistit, zda existuje nejaký neprímý prínos pro pecovatele nebo cleny rodiny tím, ze snízí cást bremene této nemoci.

"Je zapotrebí více dukazu"

Dorothy Forbesová, docentka osetrovatelské práce na univerzite v Alberte a vedecký pracovník ve studii, vysvetluje, proc je dulezité revidovat revizi Cochrane z roku 2008:

"V nasem predchozím prehledu jsme nemohli vyvodit zádné závery o úcinnosti cvicení u starsích lidí s demencí kvuli nedostatku vhodných studií."

Pro tuto studii, jejíz výsledky zverejnil Cochrane Collaboration, rozsírili svuj výzkum o dalsích 12 studií. Tím, ze cerpali z nových výsledku studie, byli schopni videt, ze cvicení by mohlo zlepsit jak kognitivní fungování, tak schopnost provádet jednoduché úkoly u pacientu trpících demencí.

Forbes vysvetluje:

"Po tomto novém prehledu jsme nyní schopni dospet k záveru, ze existují slibné dukazy pro cvicební programy, které zlepsují poznání a schopnost provádet kazdodenní aktivity. Nicméne stále potrebujeme být opatrní, jak interpretujeme tato zjistení."

Výzkumníci vsak varují, ze mezi výsledky jednotlivých pokusu existují podstatné rozdíly. A nenalezli dostatecné dukazy na podporu názoru, ze cvicení by zlepsilo nárocné chování nebo deprese u starsích pacientu s demencí.

Forbes uzavírá:

"Je zrejmé, ze je zapotrebí dalsího výzkumu, aby bylo mozné vypracovat pokyny o osvedcených postupech, které by umoznily poskytovatelum zdravotní péce poradit lidem, kterí trpí demencí doma nebo v institucích. Musíme také pochopit, jaká úroven a intenzita cvicení je prínosná pro nekoho s demencí.

Dodává, ze pokud budou v budoucnu k dispozici dalsí dukazy, pomuze to resit otázku, zda cvicení pomuze lidem s demencí zustat doma delsí dobu.

Predchozí výzkum ukázal, ze lidé, kterí cvicí ve stredním veku, mají významne nizsí riziko vzniku demence pozdeji v zivote.

Co je treba vedet o stredomorské strave?

Co je treba vedet o stredomorské strave?

Tabulka obsahu Pokyny pro stravy Výhody stravování Stredomorská strava je zalozena predevsím na stravovacích návycích jizních evropských zemí s durazem na rostlinné potraviny, olivový olej, ryby, drubez, fazole a zrna. Neexistuje zádná jediná stredomorská strava, ale koncept spojuje spolecné druhy potravin a zdravé návyky s tradicemi rady ruzných regionu, vcetne Kréty, Recka, Spanelska, jizní Francie, Portugalska a Itálie.

(Health)

Prioni, kterí zpusobují sílenou krávu, mohou sírit vzduchem

Prioni, kterí zpusobují sílenou krávu, mohou sírit vzduchem

Prioni, látky zpusobující bovinní spongiformní encefalopatii (nemoc BSE nebo sílených krav) a Creutzfeldt-Jakobova choroba se mohou sírit vzduchem a vyvolat infekci podle nového výzkumu vedeného Curysskou univerzitou; objev, který muze být velkým prekvapením pro mnohé, protoze az dosud to bylo myslenka vzdusných prionu bylo neskodné.

(Health)