cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.E-cigarety jsou stejne úcinné jako náplasti pro odchod kourení

Otázka, zda elektronická cigareta je úspesná pomoc pri odvykání kourení, byla jednou z klícových debat o zdraví v roce 2014. Nyní v novém prehledu spolecnosti Cochrane nalezly dukaz, ze elektronické cigarety mohou pomoci kuráci snízit ci prestat kourit.
Dve studie porovnávaly e-cigarety s nikotinovými náplastími a zjistily, ze jsou stejne úcinné pri snizování kourení.

Prestoze mnozí kuráci chtejí prestat, nekolik se úspesne vzdát dlouhodobe. Nicotinové náplasti a guma jsou standardní pomuckou pro odvykání kourení, avsak nedávno e-cigarety výrazne predstihly tyto výrobky v popularite u kuráku.

Tento trend se vsak týkal nekterých výzkumníku, kterí uvádejí smísené výsledky, zda e-cigarety podporují nebo snizují chování kourení.

V kvetnu, Zdravotní novinky dnes publikováno v clánku publikovaném v casopise Annály alergie, astmatu a imunologie ze e-cigarety neomezují pouzívání konvencních cigaret.

Ve stejném mesíci vsak výzkumníci z University College London (UCL) ve Velké Británii zverejnili zjistení z jejich studie o elektronických cigaretách v casopise Závislost. Tým UCL zkoumal více nez 5 800 kuráku a zjistil, ze ti, kterí se pokousejí odejmout, meli o 60% vyssí pravdepodobnost, ze uspejí, pokud by pouzívali elektronické cigarety, ve srovnání s temi, kterí pouzívali tradicní terapii substituce nikotinu.

Prehled Cochrane je zalozen na dvou randomizovaných studiích a 11 pozorovacích studiích provedených výzkumnými pracovníky ve Velké Británii a na Novém Zélandu. V randomizovaných studiích byly analyzovány informace od 662 soucasných kuráku o jejich pouzívání e-cigaret a snízení kourení cigaret.

Vedci zjistili, ze priblizne 9% kuráku, kterí pouzívají elektronické cigarety, bylo schopno prestat kourit az 1 rok. U kuráku, kterí uzívali e-cigarety bez obsahu nikotinu, asi 4% prestalo kourit po dobu jednoho roku.

Kdyz se vedci podívali na kuráky, kterí snízili pocet cigaret, které kourily, aniz by se zcela vzdali, zjistili, ze 36% uzivatelu elektronické cigarety snízilo pocet cigaret, které fajcili, stejne jako 28% úcastníku, kterí dostali placebo e- cigarety.

Dve studie porovnávaly e-cigarety s nikotinovými náplastími a zjistily, ze jsou stejne úcinné pri snizování kourení. Behem studií nebyly pozorovány zádné závazné vedlejsí úcinky e-cigaret.

Omezená velikost vzorku znamená dalsí studie

Autori vsak pripoustejí, ze pocet úcastníku ve studiích byl omezen.

"Prestoze nase duvera v úcinky elektronických cigaret jako zásahy pri odvykání kourení je omezena kvuli malému poctu pokusu, výsledky jsou povzbudivé," ríká jeden z autoru Peter Hajek.

"Oba studie pouzívaly elektronické cigarety s nízkým obsahem nikotinu a je pravdepodobné, ze novejsí produkty jsou efektivnejsí, protoze predchozí výzkum naznacuje, ze vyssí a rychlejsí dodávka nikotinu usnadnuje lécebné úcinky," dodává Hajek. "Nekolik probíhajících studií nám pomuze lépe odpovedet na otázku."

David Tovey, séfredaktor spolecnosti Cochrane, vysvetluje, proc je to dulezitá studie:

"Tato recenze vcas upozornuje na výzvy, kterým celí kuráci, u kterých je tezké prestat kourit. Dosud je treba posílit výsledky s dalsími srovnávacími výsledky mezi elektronickými cigaretami a jinými tradicními zpusoby, jak zastavit kourení, jako jsou zvýkacky a náplasti, a dukazy o dlouhodobé bezpecnosti. "

Link nalezený mezi nedostatkem vitaminu D a zmenami dýchacích cest u detí s tezkým astmatem

Link nalezený mezi nedostatkem vitaminu D a zmenami dýchacích cest u detí s tezkým astmatem

Podle zjistení publikovaných online pred vydáním tiskové edice amerického casopisu American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine) Londýnstí výzkumníci zjistili, ze nizsí hladiny vitaminu D v krvi mohou být spojeny s chudsí funkcí plic u detí trpících tezkou lécbou astma ( STRA) a horsími príznaky ve srovnání s detmi se stredním astmatem.

(Health)

Vícenásobné uzívání léku "není vzdy nebezpecné," tvrdí výzkumníci

Vícenásobné uzívání léku "není vzdy nebezpecné," tvrdí výzkumníci

Nový výzkum zjistil, ze pacienti s jediným onemocnením, kterí uzívají více léku - oznacovaných jako "polyfarmacie" - mají vyssí riziko hospitalizace, ve srovnání s pacienty s polyfarmací s více zdravotními stavy, kterí mají "témer normální" vstupní riziko. To je podle studie zverejnené v britském casopise Journal of Clinical Pharmacology.

(Health)