cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nervový stimulátor muze poskytnout úcinnou lécbu migrény bez léciv

Stimulátor nervu by mohl být slibnou novou formou lécby u pacientu trpících migrénou, navrhuje nedávná studie zverejnená v casopise Neurologie. Výsledky klinické studie Cefaly (R) zdá se, ze elektrická stimulace supraorbitálního nervu pomocí stimulacního zarízení umísteného na cele je mimorádne úcinná pri prevenci nástupu migrény.
Migrény jsou charakterizovány jako forma stredne tezkých az tezkých opakujících se bolestí hlavy - trvající hodiny nebo dokonce dny - které zpusobují nadmernou pulzující bolest, nevolnost a extrémní citlivost na svetlo. Svetová zdravotnická organizace odhaduje, ze priblizne 10% dospelých na celém svete trpí migrénou.

Skupina výzkumných pracovníku z Belgie identifikovala terapeutické vlastnosti pouzívání elektrického stimulátoru po dobu 20 minut denne. Studie zahrnovala 67 úcastníku, kterí trpeli migrénou v prumeru ctyrikrát za mesíc.
Vysetrovatelé je sledovali po dobu jednoho mesíce bez jakékoliv formy lécby. Pacienti pak osetrovali bud s 20 minutami elektrické stimulace za den nebo s podrázdenou stimulací (elektrická stimulace je prílis nízká, aby pusobila) po dobu trí mesícu.

Kdyz je Cefaly umísten na celo, poskytuje elektrickou stimulaci supraorbitálního nervu.
Foto z cefaly.cz.Po kazdodenní elektrické stimulaci po dobu nejméne 20 mesícu pacienti trpeli méne dní s migrénou, nez kdyz nebyli léceni (4,9 dne v mesíci oproti 6,9 dnech). Ti, kterí dostávali stejnou lécbu, nezaznamenali zádný rozdíl v poctu dnu, kdy trpeli migrénou.
Zádný z pacientu nezazil zádné negativní vedlejsí úcinky pri pouzití nervového stimulátoru.

Slibná budoucnost lécby migrény

Vedoucí autor studie Jean Schoenen, PhD, z belgické univerzity v Liège, rekl: "Tyto výsledky jsou vzrusující, protoze výsledky byly podobné jako u léku, které se pouzívají k prevenci migrény, ale casto mají tyto léky mnoho vedlejsích úcinku úcinky na lidi a casto jsou vedlejsí úcinky natolik spatné, ze se lidé rozhodnou prestat uzívat drogu, "
Dr. Gretchen Tietjen, predseda neurologie na zdravotnickém stredisku University of Toledo v Ohiu, uvedl: "Je jisté, ze pro nekteré osoby jsou vedlejsí úcinky opravdu problematické. V závislosti na druhu léku mohou být problémy s prírustkem hmotnosti, vlasy ztráta, myslení, sedace, sucho v ústech, únava, závrate, závrate a pro muze zvlástní sexuální vedlejsí úcinky. "
Cefaly má cenu témer 400 USD a v soucasnosti je k dispozici v Belgii, Francii a Kanade. Americký úrad pro kontrolu potravin a lécivých prípravku je stále v procesu rozhodování o schválení.

Demonstrace Cefaly v akci

Úcinná lécba migrénou se zdá být v dosahu

Predchozí studie, která byla publikována, identifikovala a odhalila lécebný prínos pouzití magnetické stimulace jako velmi slibné volby nelécené lécby migrény.
Navíc clánek publikovaný v lékarských zprávách Dnes v zárí 2012 naznacuje, ze rucní neinvazivní zarízení s jednoduchým impulsem pro jarní transkraniální magnetickou stimulaci (TMS) vyrobené technologií eNeura v Kalifornii muze poskytnout úcinnou lécbu migrény.
Nekteré zmeny v zivotním stylu mohou pomoci snízit frekvenci migrény, ríká doktor Mayo Clinic, Robert Sheeler M.D.
Napsal Joseph Nordqvist

HRT s pridaným estrogenem zvysuje riziko rakoviny prsu

HRT s pridaným estrogenem zvysuje riziko rakoviny prsu

Podle studie zverejnené 15. brezna v casopise Journal of the National Cancer Institute se myslenky o tom, jak estrogen samotný nebo estrogen krome progestinu ovlivnují riziko vzniku rakoviny prsu, se v posledních deseti letech výrazne zmenilo kvuli výsledkum iniciativy Women's Health Initiative (WHI) randomizovaných placebem kontrolovaných studií hormonální lécby a z velkých prospektivních kohortních studií.

(Health)

Mind Powered Robotic Arm pouzitá paralyzovaným muzem

Mind Powered Robotic Arm pouzitá paralyzovaným muzem

V necem, co zní jako by pocházelo z hvezdných válek nebo Star Treku, paralyzovaný clovek dokázal ovládat robotickou ruku jen pomocí své mysli. Ve chvíli vysokého emocí, Tim Hemmes, 30 let, který je kvuli motocyklové nehode ctyrnásobný, dokázal oslovit a posunout robotickou rameno vedle svého kresla pomocí svých myslenek.

(Health)