cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zlomené srdce prerusuje vase srdce, doslova!

Podle clánku publikovaného v clánku Circulation: Journal of the American Heart Association, riziko srdecního záchvatu po úmrtí je mnohem vyssí po nekolik týdnu po ztráte. V den úmrtí milovaného cloveka je riziko infarktu ohromující dvacetkrát vyssí.
Clánek také varuje prátele a rodinu, aby hledali príznaky srdecního selhání u pozustalého cloveka, a tak zajistili, ze uvolní a udrzuje jakýkoli lécebný rezim, na kterém mohou být.
Studie byla provedena s témer 2000 dospelými pacienty, kterí prezili infarkt myokardu, a zatímco riziko srdecního onemocnení klesalo behem prvního mesíce, zustávalo v prvním týdnu sestinásobek obvyklého rizika poté, co zemrel nekdo blízký.
Murray Mittleman, MD, Dr.P.H., preventivní kardiolog a epidemiolog na zdravotnickém stredisku Beth Israel Deaconess v Harvardské lékarské skole a v oddelení epidemiologie skoly v Bostonu v Massachusetts, rekl:

"Drzitelé sluzeb, poskytovatelé zdravotní péce a osoby, které jsou pozustatky, potrebují uznat, ze se nacházejí v období zvýseného nebezpecí v dnech a týdnech po vyslechnutí nekoho, kdo tesne umírá."

Toto je první studie svého druhu zamerená na úcinky emocních událostí v nasem zivote, na srdci.
Syndrom zlomeného srdce je dobre zdokumentovaný úcinek, avsak není myslenka na vznik trvalých zdravotních problému, a prestoze muze být pravda, ze ti, kterí trpí príznaky zlomeného srdce, se obecne neobnovují bez spatného úcinku, jiste se zdá, ze jiní ne trpí "pseudo" srdecní infarkt syndromu zlomeného srdce, skocí prímo do plných foukaných príznaku a fyzických problému srdce.
Vedci tvrdí, ze údaje ukazují, ze 1 z 320 lidí, kterí jsou vystaveni vysokému riziku srdecního selhání, a 1 u témer 1 400 osob s nízkým rizikem, bude mít kvuli úmrtí zvýsené srdecní problémy. Krome toho mají smutní manzelé v budoucnu více úmrtí, protoze infarkty a mrtvice predstavují 53 procent jejich úmrtí.
V rámci multicentrické studie vedci analyzovali grafy a mluvili s pacienty v nemocnici po potvrzeném srdecním záchvatu mezi lety 1989 a 1994. Pacienti odpovedeli na otázky týkající se okolností, které obklopovaly srdecní záchvaty, a zda nedávno ztratili nekoho významného jejich zivoty za uplynulý rok, kdy se stala smrt, a význam jejich vztahu.
Výzkumníci pouzili krízový návrh k porovnání pacientu za posledních sest mesícu. Tento prístup vyloucil mozné zmatené faktory srovnání ruzných lidí. Autori také odhadli relativní riziko srdecního záchvatu porovnáním poctu pacientu, kterí meli blízké k nemu umírat v týdnu pred infarktem, k poctu úmrtí významných lidí v jejich zivote od jednoho do sesti mesícu pred jejich infarkt. Psychický stres, jako je to zpusobené silným zalem, muze zvýsit srdecní frekvenci, krevní tlak a srázení krve, coz muze zvýsit riziko srdecního záchvatu.
Informace by mely být uzitecné zejména pro zdravotnické pracovníky a cleny rodiny. Smutný proces muze zpusobit, ze osoba má méne spánku, má nizsí chut k jídlu a vyssí hladiny kortizolu, které jsou vsechny spojené s infarktem. Je také snadné, aby clovek, který je ve stavu emocního soku z náhlého úhynu, zanedbával léky, nedopustil správnou výzivu nebo jíst více skodlivých potravin, pít a kourit víc a podobne.
Elizabeth Mostofsky, hlavní autorka výzkumu, uvedla:
"Prátelé a rodina pozustalých lidí by mela poskytovat úzkou podporu, aby pomohla predcházet takovým událostem, zejména v blízkosti pocátku trýznivého procesu."

Její kolega Dr. Mittleman rekl:
"V situacích extrémního zármutku a psychické námahy se musíte postarat o sebe a vyhledat lékarskou pomoc pro príznaky spojené s infarktem."

Príznaky srdecního záchvatu zahrnují hrudní nepohodlí, bolesti horní cásti tela nebo bricha, dusnost, prunik do studeného potu, nevolnost nebo závrate.
Spoluautori Elizabeth Mostofsky, M.P.H, Sc.D .; Malcolm Maclure, Sc.D .; Jane Sherwood, R.N .; Geoffrey Tofler, M.D .; a James Muller, MD doporucují podrobnejsí studium techto otázek.
Ve zpráve se nezminuje vek úcastníku, musíte predpokládat, ze by to pravdepodobne postihlo starsí lidi. Ríkají, ze rozvod je horsí nez smrt, protoze musíte vyrovnat nejen ztrátu, ale také s zivou osobou a zatímco vetsina rozvázaných rozvodu se koná v mladsím veku, bylo by zajímavé zhodnotit efekt jiných emocionálních událostí, jako je toto, na zdraví tela, stejne jako faktor veku osoby.
Napsal Rupert Shepherd

Obsahuje vase káva mykotoxiny?

Obsahuje vase káva mykotoxiny?

První sálek kávy je ciste blazeností pro ty lidi, kterí potrebují jejich ranní kofein fix, at uz je pripraven s mlékem, cukrem nebo proste cerným. Ale co je to s mykotoxinem? Nová studie potvrzuje prítomnost techto toxických metabolitu produkovaných houbami v komercních vzorcích kávy, coz vede k obavám z potenciálních rizik pro verejné zdraví.

(Health)

Kouzelné houby mohou prinést trvalé zmeny osobnosti

Kouzelné houby mohou prinést trvalé zmeny osobnosti

Uzívání kouzelných hub (psilocybin) muze mít trvalou zmenu osobnosti jednotlivce, coz je otevírá o jejich pocity a zpusobu, jakým vnímají veci, napsali vedci z Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA. Psychopharmacology. Autori vysvetlují, ze ti, kterí meli na mysli psilocybin, meli vetsí pravdepodobnost, ze budou následne projevovat urcité zmeny osobnosti, címz se budou více zamerovat na jejich pocity, címz se více soustredí na to, ze jsou kreativní, zvedaví a ocenují umelecké veci.

(Health)