cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nedostatek dukazu o návratu k "Vypnutí stítku" uzívání antipsychotických léku

Podle clánku Agentury pro výzkum a kvalitu zdravotnictví (AHRQ) ministerstva zdravotnictví a humanitních sluzeb (HHS) neexistuje dostatek dukazu na podporu pouzívání atypických antipsychotických léku pro nekteré jiné lécby, nez jsou jejich oficiálne schválené úcely, a to navzdory skutecnosti, ze nekolik lékaru stále predepisuje tyto léky na tzv. "off-label" pouzití. Publikace zalozená na datech ve zpráve je zverejnena v 28 Vestník Americké lékarské asociace.
Americký úrad pro kontrolu potravin a léciv (FDA) schválil atypické antipsychotika pro lécbu schizofrenie, bipolární poruchy a deprese. Zpráva vsak zjistila, ze tyto léky jsou casto predepsány pro lécbu jiných behaviorálních stavu.
Nekteré dukazy byly zjisteny ve studii (aktualizaci ze zprávy z roku 2007) na podporu pouzívání techto léku mimo oznacení. Nejsilnejsím dukazem bylo napríklad pouzití nelimitovaného risperidonu, olanzapinu a aripiprazolu pro lécbu príznaku demence; quetiapin k lécbe generalizované úzkostné poruchy a risperidon k lécbe obsesivne-kompulzivní poruchy.
Nicméne nebyly dostatecné dukazy pro potvrzení pouzití techto léku nebo jiných atypických antipsychotických léku k lécbe problému s uzíváním návykových látek, poruch príjmu potravy nebo nespavosti. Podle zprávy jsou tyto léky spojeny s nekterými nepríznivými úcinky, vcetne malého zvýseného rizika úmrtí u starsích jedincu trpících demencí.
Reditel AHRQ Carolyn M. Clancy, M.D. vysvetlil:

"Zatímco atypické antipsychotické léky nejsou pro kazdého, mnoho pacientu, kterí trpí psychiatrickými stavy, zjistilo, ze tyto léky jsou velmi uzitecné. Nicméne jejich zneuzívání, i kdyz v nekterých prípadech prospesné, vyvolává obavy, protoze proste nevíme dostatek informací o jejich úcinnosti a bezpecnosti pro více behaviorálních stavu. Tato zpráva poskytne klinikum a pacientum dalsí informace, které mohou vyuzít k získání co mozná nejlepsího rozhodnutí. "

Antipsychotické léky jsou obvykle rozdeleny do dvou tríd, coz odrází dve vlny vývoje: konvencní (nebo "první generace") a atypické ("druhé generace"). V soucasné dobe FDA schválila devet atypických antipsychotických léku: aripiprazol, asenapin, klozapin, iloperidon, olanzapin, paliperidon, quetiapin, risperidon a ziprasidon.
Autori varují, ze jednotlivci by nemeli predpokládat, ze vsechny atypické antipsychotika jsou podobné, jelikoz se lisí v úcinnosti a nepríznivých úcincích.

Hlásení, "Byla vypracována komparativní prezkoumání efektivnosti pro efektivní program zdravotní péce AHRQ" od Southern California Kalkulace dukazu zalozené na praxi, se sídlem v RAND Corporation, je k dispozici zde.
Hlásení, "Off-Label uzívání atypických antipsychotik: aktualizace", je nejnovejsí srovnávací úcinnost z programu efektivní zdravotní péce AHRQ. Program Efektivní zdravotní péce pomáhá pacientum, lékarum, zdravotním sestrám, farmaceutum a ostatním vybrat nejúcinnejsí zpusoby lécby sponzorováním vývoje zpráv o dukazech a hodnocením technologií tak, aby pomohly organizacím verejného i soukromého sektoru pri jejich snahách zvýsit kvalitu zdravotní péce v USA ... Dalsí informace o programu naleznete také na výse uvedeném odkazu.
Napsal Grace Rattue

Bolest na hrudníku bez onemocnení srdce spojená s vyssím rizikem úmrtí Pokud má pacient predchozí psychiatrickou hospitalizaci

Bolest na hrudníku bez onemocnení srdce spojená s vyssím rizikem úmrtí Pokud má pacient predchozí psychiatrickou hospitalizaci

Nová skotská studie, zverejnená on-line v predním evropském kardiologickém casopise European Heart Journal, vysvetluje, ze muzi a zeny hospitalizované na bolesti na hrudníku nesouvisející se srdecním onemocnením s psychiatrickým onemocnením mají vyssí úmrtnost nez jedinci bez predchozích problému dusevního zdraví.

(Health)

Jak by 2minutová terapie mohla pomoci vylécit strach z pavouku

Jak by 2minutová terapie mohla pomoci vylécit strach z pavouku

Pokud myslenka na pavouka ve stejné místnosti zpusobuje, ze se pokozka plazí a vyjedete z cesty, abyste se vyhnuli konfrontaci s osmi nohama zvíretem, pravdepodobne budete soucástí 30% Americanu, kterí mají arachnofobii. Ale podle nové studie by tento strach z pavouku mohl být vymazán behem pouhých dvou minut s jednou dávkou bezne uzívaného betablokátoru - a vystavení se strasidelným zvíratum samotným.

(Health)