cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nedostatek dukazu o návratu k "Vypnutí stítku" uzívání antipsychotických léku

Podle clánku Agentury pro výzkum a kvalitu zdravotnictví (AHRQ) ministerstva zdravotnictví a humanitních sluzeb (HHS) neexistuje dostatek dukazu na podporu pouzívání atypických antipsychotických léku pro nekteré jiné lécby, nez jsou jejich oficiálne schválené úcely, a to navzdory skutecnosti, ze nekolik lékaru stále predepisuje tyto léky na tzv. "off-label" pouzití. Publikace zalozená na datech ve zpráve je zverejnena v 28 Vestník Americké lékarské asociace.
Americký úrad pro kontrolu potravin a léciv (FDA) schválil atypické antipsychotika pro lécbu schizofrenie, bipolární poruchy a deprese. Zpráva vsak zjistila, ze tyto léky jsou casto predepsány pro lécbu jiných behaviorálních stavu.
Nekteré dukazy byly zjisteny ve studii (aktualizaci ze zprávy z roku 2007) na podporu pouzívání techto léku mimo oznacení. Nejsilnejsím dukazem bylo napríklad pouzití nelimitovaného risperidonu, olanzapinu a aripiprazolu pro lécbu príznaku demence; quetiapin k lécbe generalizované úzkostné poruchy a risperidon k lécbe obsesivne-kompulzivní poruchy.
Nicméne nebyly dostatecné dukazy pro potvrzení pouzití techto léku nebo jiných atypických antipsychotických léku k lécbe problému s uzíváním návykových látek, poruch príjmu potravy nebo nespavosti. Podle zprávy jsou tyto léky spojeny s nekterými nepríznivými úcinky, vcetne malého zvýseného rizika úmrtí u starsích jedincu trpících demencí.
Reditel AHRQ Carolyn M. Clancy, M.D. vysvetlil:

"Zatímco atypické antipsychotické léky nejsou pro kazdého, mnoho pacientu, kterí trpí psychiatrickými stavy, zjistilo, ze tyto léky jsou velmi uzitecné. Nicméne jejich zneuzívání, i kdyz v nekterých prípadech prospesné, vyvolává obavy, protoze proste nevíme dostatek informací o jejich úcinnosti a bezpecnosti pro více behaviorálních stavu. Tato zpráva poskytne klinikum a pacientum dalsí informace, které mohou vyuzít k získání co mozná nejlepsího rozhodnutí. "

Antipsychotické léky jsou obvykle rozdeleny do dvou tríd, coz odrází dve vlny vývoje: konvencní (nebo "první generace") a atypické ("druhé generace"). V soucasné dobe FDA schválila devet atypických antipsychotických léku: aripiprazol, asenapin, klozapin, iloperidon, olanzapin, paliperidon, quetiapin, risperidon a ziprasidon.
Autori varují, ze jednotlivci by nemeli predpokládat, ze vsechny atypické antipsychotika jsou podobné, jelikoz se lisí v úcinnosti a nepríznivých úcincích.

Hlásení, "Byla vypracována komparativní prezkoumání efektivnosti pro efektivní program zdravotní péce AHRQ" od Southern California Kalkulace dukazu zalozené na praxi, se sídlem v RAND Corporation, je k dispozici zde.
Hlásení, "Off-Label uzívání atypických antipsychotik: aktualizace", je nejnovejsí srovnávací úcinnost z programu efektivní zdravotní péce AHRQ. Program Efektivní zdravotní péce pomáhá pacientum, lékarum, zdravotním sestrám, farmaceutum a ostatním vybrat nejúcinnejsí zpusoby lécby sponzorováním vývoje zpráv o dukazech a hodnocením technologií tak, aby pomohly organizacím verejného i soukromého sektoru pri jejich snahách zvýsit kvalitu zdravotní péce v USA ... Dalsí informace o programu naleznete také na výse uvedeném odkazu.
Napsal Grace Rattue

Metabolický syndrom by mohl zvýsit kardiovaskulární rizika

Metabolický syndrom by mohl zvýsit kardiovaskulární rizika

Metabolický syndrom muze být více rizikem pro lidské zdraví, nez se puvodne predpokládalo, podle nového výzkumu. Studie publikovaná v casopise Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism naznacuje, ze lidé s metabolickým syndromem mají vyssí pravdepodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnení nez pacienti bez onemocnení.

(Health)

Vyrazování videohry nemusí nutne zlepsit úroven aktivity detí

Vyrazování videohry nemusí nutne zlepsit úroven aktivity detí

Jedinecná studie zverejnená v on-line casopise BMJ Open má vedce, kterí elektronické hry odkládají od detí a vyhodnocují dopad na fyzickou aktivitu. Ted, kdyz prijelo léto a mnoho záku je mimo skolu, mohou rodice omezit své deti na hraní videohier, aby je povzbudili venku na dalsí cvicení.

(Health)