cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová zobrazovací technika ukazuje progresivní poskození Parkinsonovou chorobou

Degenerace dvou struktur mozku postizených Parkinsonovou chorobou nyní muze být videna pouzitím nové predstavovací techniky, která muze také umoznit lékarum zlepsit sledování progrese pacienta a dokonce odhalit prínosy nových terapií.
Tato technika kombinuje nekolik druhu zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) a byla vytvorena týmem v MIT pod vedením Suzanne Corkinové, profesor neurotické vedy MIT.
Výzkum byl zverejnen v roce 2006 Archiv neurologie byl první, kdo podporil teorii, ze Parkinsonova neurodegenerace zacíná hluboko v mozku a pokracuje nahoru s klinickými dukazy.
"Tento vývoj nebyl nikdy prokázán u zivých lidí, a to je to, co bylo zvlástní v této studii. Díky nasim novým zobrazovacím metodám tyto struktury vidíme jasneji, nez je predtím nekdo videl," rekl Corkin.
Jedna az dve procenta lidí starsích 65 let zápasí s Parkinsonovou chorobou, coz znamená, ze celosvetová nemoc je postizena peti miliony lidí. Mozové bunky, které jsou zodpovedné za pohyb, se pomalu znicí, coz je duvod, proc vetsina postizených potrebuje invalidní vozíky a je velmi závislá na pecovatelích.
"Hlavní prekázkou výzkumu prícin a progrese této nemoci je nedostatek úcinných metod zobrazování mozku v oblastech postizených onemocnením," uvedl David Ziegler, první autor a získal v roce 2011 doktorát v oboru mozku a kognitivní vedy od MIT , vysvetlil.
Parkinsonova choroba byla v roce 2004 rozdelena na 6 etap Heijo Braakem, anatomistou na Johann Wolfgang Goethe University ve Frankfurtu nad Mohanem, na základe vzhledu poskozených struktur mozku.
On navrhl, ze substantia nigra, struktura hluboko uvnitr mozku, která je dulezitá pro pohyb a hraje roli v odmenování a závislosti, zacne degenerovat v nejranejsích stádiích.
Braak pak navrhl, aby se degenerace rozsírila na cást mozku, která se nachází pod ocima, nazývaná bazální predním mozkem, který se skládá z mnoha struktur, které vytvárejí acetylcholin - neurotransmiter kritický pro ucení a pamet.
Neuropatologové, vedci, kterí analyzují mozky pacientu, kterí zemreli, nalezli dukazy pro tuto radu událostí. Vzhledem k tomu, ze podstatná nigra je takovou výzvou pro zobrazení s tradicní magnetickou rezonancí, protoze je hluboko v mozku, nikdy nebyla zkoumána u zivých pacientu.
Aby se tento problém vyresil, odborníci pouzili 4 typy skenu MRI, které vsechny generovaly ruzné obrazy, protoze kazdý z nich pouzil stredne odlisné magnetické pole. Skenování bylo potom spojeno, coz vytvorilo slozené obrazy mozku kazdého cloveka, které výrazne zobrazovaly substantia nigra a bazální prední mozku.
"Nase nové metody MRI poskytují bezkonkurencní pohled na tyto dve struktury, coz nám umoznuje vypocítat presné objemy kazdé struktury," rekl Ziegler.
Tým naskenoval mozky zdravých lidí a poté zkoumal mozky 29 pacientu s Parkinsonovou onemocnením. Jak Braak ocekával, vedci zjistili, ze v substantia nigra se objevila znacná ztráta objemu, a pozdeji pri onemocnení doslo ke ztráte objemu bazálního predního mozku.
Podle Corkina by následný výzkum mohl pouzít tuto MRI techniku ??k sledování pacientu a urcit, zda jsou degenerované z oblasti 2 mozku spojeny nebo zda se zhorsují oddelene bez korelace.
Klinictí lékari by tuto metodu mohli pouzít i jako nový zpusob, jak sledovat, jak reagují pacienti na lécbu, dodala. Dopamin je casto uzíván k lécbe pacientu, coz pomáhá porazit ztrátu neuronu, které produkují dopamin v substantia nigra.
Vedci mohou dokonce vyuzít tento nový zobrazovací postup k objevení úcinnosti nových lécebných postupu, uzavrel Corkin.
Napsal Sarah Glynn

Stav svetového zdraví: Globální zátez nemocí 2015

Stav svetového zdraví: Globální zátez nemocí 2015

Tento týden vydává The Lancet rozsáhlou zprávu, která hodnotí stav svetového zdraví. Celkove 1870 odborníku z 127 zemí spojilo své úsilí o vytvorení studijní spolupráce v oblasti globálního zatízení nemocí, zranení a rizikových faktoru v roce 2015. Globální zdraví prichází pod nebývalou kontrolu.

(Health)

Digitální vek medicíny: mrtvoly stále nejlepsí volbou pro ucení anatomie

Digitální vek medicíny: mrtvoly stále nejlepsí volbou pro ucení anatomie

Podle nového výzkumu z Michiganské státní univerzity tradicní pouzití lidských mrtvol na výuku anatomie vysokých skol dokazuje lepsí volbu ucení nez pocítacem simulované metody. Pouzití lidských mrtvol je vnímáno jako základní soucást lékarského výcviku v amerických zdravotnických skolách. Znalost anatomie je dulezitou soucástí lékarské praxe, pricemz absence vede k chybám pri identifikaci anatomických struktur.

(Health)