cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.'41, 000 prenosy HIV rocne kvuli zádné diagnóze nebo péci '

Zlepsení diagnostiky infekce HIV a úroven kontaktu se zdravotnickými sluzbami pro ty, kterí jsou diagnostikováni, je stejne významný jako zamerování rizikového sexuálního a drogového chování pri snízení celkového odhadovaného poctu 45 000 prenosu HIV kazdý rok v USA, autory výzkumu zverejnené dnes.
Plná péce, vcetne dodrzování antiretrovirové terapie, poskytla nejlepsí snízení rychlosti prenosu HIV.

Studie, v JAMA interní medicína, dospívá k záveru, ze zlepsení zdravotní péce, "predevsím" u tech osob infikovaných HIV, kterí nejsou diagnostikováni a kterí nedostávají antiretrovirovou terapii, "by melo podstatný vliv na prenos HIV ve Spojených státech."

Dr. Jacek Skarbinski, z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v americkém státe Atlanta, GA a jeho kolegové odhadli míru a pocet prenosu HIV, které lze pricíst kazdému ze 5 kroku v "pecovatelském kontinuu" pro pacienty.

Výzkumníci pouzili národní databáze pro odhady roku 2009 a zjistili, ze v USA toho roku více nez 1,1 milionu lidí zilo s HIV. Z tech:

  1. Pocet infikovaných, ale nediagnostikovaných lidí cinil 207 600 (18,1%).
  2. Diagnostikována, ale ne v lékarské péci - 519 414 (45,2%)
  3. Zachována v lékarské péci, ale predepisovaná antiretrovirová terapie (ART) - 47 453 (4,1%)
  4. Predepsané ART, ale ne virálne potlacené - 82,809 (7,2%)
  5. Dosazená suprese viru - 290,924 (25,3%).

Definice pouzitá ve studii pro "zachování péce" u osob s diagnózou infekce HIV byla, ze absolvovali "minimálne jednu návstevu u poskytovatele péce o HIV behem jednoho ctyrmesícního období v jednom kalendárním roce".

Autori dospívají k záveru: "Ve Spojených státech jsou osoby zijící s HIV, kterí jsou drzeni v lékarské péci a kterí dosáhli virové suprese, o 94% méne pravdepodobné, ze prenásejí HIV nez HIV diagnostikované nediagnostikované osoby."

"Bohuzel, prílis málo lidí zijících s HIV dosáhlo virové suprese."

Autori dodávají: "V kazdém kroku kontinua je zapotrebí zlepsit snízení prenosu HIV."

Studie dospívá k záveru, ze cíle, které mají zvýsit pocet lidí s HIV, kterí znají svuj status, dostávají zdravotní péci a dostávají a dodrzují ART, by mohly být USA realizovány "smysluplnými zisky" prostrednictvím "silnejsí koordinace úsilí" mezi jednotlivci, Poskytovatelum péce o HIV, zdravotním oddelením, vládním agenturám.

Výzkumy zjistily, ze ti lidé, kterí byli infikováni HIV, ale nediagnostikovaní, a ti, kterí byli diagnostikováni HIV, ale ne v lékarské péci, predstavovali v roce 2009 témer 92% odhadovaných 45 000 prenosu (61% sluzby).

Krome 94% snízení prenosu dosazeného plnou pécí, dosazení dalsích kroku péce také snízené sazby, výsledky studie ukazují.

Ti lidé, kterí byli diagnostikováni, ale nebyli zadrzeni v lékarské péci, byli napríklad o 19% méne pravdepodobní prenos HIV nez ti, kterí zustali nediagnostikovane.

Stratifikace rizika prenosu HIV podle pohlaví, kategorie rizika akvizice a vekové skupiny, autori zjistili, ze pro vetsinu prenosu se podílely následující skupiny:

  • Muzi
  • Získání HIV prostrednictvím sexuálního styku muzu a muzu
  • Vek 35 az 44 let.

Virová zátez klesá, jak postupuje "péce o kaskádu"

Komentárový clánek, který doprovází studii - napsaný výzkumným pracovníkem, který v roce 2005 zjistil, ze jen ctvrtina lidí infikovaných HIV v USA se odhaduje, ze dosáhla virové suprese - ríká, ze soucasné zjistení zmení "kaskádu lécby na nástroj prevence HIV . "

"Výsledky," ríká doktor Thomas Giordano, "potvrzují, co je zrejmé z peclivého zvázení kaskády: protoze kaskáda vychází z nediagnostikovaného HIV na potlacení viru, prumerná virovou zátez klesá a dochází ke ztráte ztráty osob kaskáda mezi diagnózou a retencí v péci. "

Zpozdená diagnóza a nedostatecná retence v péci jsou - "prekvapive" - kroky kaskády, které "pohánejí prenos HIV v USA," uzavírá Dr. Giordano.

Dr. Giordano se ptá, co lze udelat s tímto problémem, a navrhuje dalsí testování HIV mezi reseními. (CDC doporucuje univerzální screening vsech dospelých a dospívajících v rutinních zdravotnických zarízeních, ale "místní praxe a mnoho politik pro úhradu Medicaid nejsou v souladu") Dr. Giordano ríká:

"Faktory u pacienta jsou jednoznacne dulezité determinanty kaskády lécby HIV, ale jako poskytovatelé péce a správci muzeme zlepsit kaskádu zmenou vlastního chování a programu, i kdyz se snazíme ovlivnovat chování pacientu."

Dokonce i jednoduché prístupy k péci o zákazníky by mohly zlepsit zachování HIV infikovaných lidí v programech zdravotní péce, ríká Dr. Giordano: "Péce by mela být úcinná, zdvorilá, orientovaná na pacienty a poskytována v príjemném prostredí".

V dalsích zprávách o HIV, minulý týden, byla na Kube identifikována nová agresivní forma viru. Pokud nedojde k diagnostice infekce HIV v USA, je to spíse v rozvojových zemích, ale bylo vyvinuto príslusenství pro smartphone, které "diagnostikuje HIV a syfilis za 15 minut".

Konecne v dalsích zprávách minulý týden byl vytvoren nový kandidát na léky proti HIV.

Kanibalismus: Zdravotní varování

Kanibalismus: Zdravotní varování

Existuje jen nekolik témat, která zpusobují intenzivnejsí pocity odporu nez kanibalismus. Spotreba masa druhého cloveka je odporná, odporná a vuci západním citum je morálne spatná. Je vsak kanibalismus spatný pro vase zdraví? Kanibalismus: není to nejzdravejsí volba. Prestoze reakce na jíst lidské telo je silná, skutecná morálka a etika techto pocitu nejsou tak jednoduché, jak se poprvé objevují.

(Health)

"Obs labilní" je nejasná a nemela by existovat v nemocnicních poznámkách

"Obs labilní" je nejasná a nemela by existovat v nemocnicních poznámkách

Podle clánku zverejneného ve vánocním vydání, zverejneném dnes na bmj.com, je výraz "obs stab" v nemocnicních poznámkách nejasný a nepresvedcuje presne zdravotní stav pacienta. Fráze muze prípadne zavádet personál nemocnice a nemela by být pouzívána, namísto toho by mela být obsazena celá poznámka, tvrdí Dr. Gregory Scott a jeho tým.

(Health)