cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.'41, 000 prenosy HIV rocne kvuli zádné diagnóze nebo péci '

Zlepsení diagnostiky infekce HIV a úroven kontaktu se zdravotnickými sluzbami pro ty, kterí jsou diagnostikováni, je stejne významný jako zamerování rizikového sexuálního a drogového chování pri snízení celkového odhadovaného poctu 45 000 prenosu HIV kazdý rok v USA, autory výzkumu zverejnené dnes.
Plná péce, vcetne dodrzování antiretrovirové terapie, poskytla nejlepsí snízení rychlosti prenosu HIV.

Studie, v JAMA interní medicína, dospívá k záveru, ze zlepsení zdravotní péce, "predevsím" u tech osob infikovaných HIV, kterí nejsou diagnostikováni a kterí nedostávají antiretrovirovou terapii, "by melo podstatný vliv na prenos HIV ve Spojených státech."

Dr. Jacek Skarbinski, z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v americkém státe Atlanta, GA a jeho kolegové odhadli míru a pocet prenosu HIV, které lze pricíst kazdému ze 5 kroku v "pecovatelském kontinuu" pro pacienty.

Výzkumníci pouzili národní databáze pro odhady roku 2009 a zjistili, ze v USA toho roku více nez 1,1 milionu lidí zilo s HIV. Z tech:

  1. Pocet infikovaných, ale nediagnostikovaných lidí cinil 207 600 (18,1%).
  2. Diagnostikována, ale ne v lékarské péci - 519 414 (45,2%)
  3. Zachována v lékarské péci, ale predepisovaná antiretrovirová terapie (ART) - 47 453 (4,1%)
  4. Predepsané ART, ale ne virálne potlacené - 82,809 (7,2%)
  5. Dosazená suprese viru - 290,924 (25,3%).

Definice pouzitá ve studii pro "zachování péce" u osob s diagnózou infekce HIV byla, ze absolvovali "minimálne jednu návstevu u poskytovatele péce o HIV behem jednoho ctyrmesícního období v jednom kalendárním roce".

Autori dospívají k záveru: "Ve Spojených státech jsou osoby zijící s HIV, kterí jsou drzeni v lékarské péci a kterí dosáhli virové suprese, o 94% méne pravdepodobné, ze prenásejí HIV nez HIV diagnostikované nediagnostikované osoby."

"Bohuzel, prílis málo lidí zijících s HIV dosáhlo virové suprese."

Autori dodávají: "V kazdém kroku kontinua je zapotrebí zlepsit snízení prenosu HIV."

Studie dospívá k záveru, ze cíle, které mají zvýsit pocet lidí s HIV, kterí znají svuj status, dostávají zdravotní péci a dostávají a dodrzují ART, by mohly být USA realizovány "smysluplnými zisky" prostrednictvím "silnejsí koordinace úsilí" mezi jednotlivci, Poskytovatelum péce o HIV, zdravotním oddelením, vládním agenturám.

Výzkumy zjistily, ze ti lidé, kterí byli infikováni HIV, ale nediagnostikovaní, a ti, kterí byli diagnostikováni HIV, ale ne v lékarské péci, predstavovali v roce 2009 témer 92% odhadovaných 45 000 prenosu (61% sluzby).

Krome 94% snízení prenosu dosazeného plnou pécí, dosazení dalsích kroku péce také snízené sazby, výsledky studie ukazují.

Ti lidé, kterí byli diagnostikováni, ale nebyli zadrzeni v lékarské péci, byli napríklad o 19% méne pravdepodobní prenos HIV nez ti, kterí zustali nediagnostikovane.

Stratifikace rizika prenosu HIV podle pohlaví, kategorie rizika akvizice a vekové skupiny, autori zjistili, ze pro vetsinu prenosu se podílely následující skupiny:

  • Muzi
  • Získání HIV prostrednictvím sexuálního styku muzu a muzu
  • Vek 35 az 44 let.

Virová zátez klesá, jak postupuje "péce o kaskádu"

Komentárový clánek, který doprovází studii - napsaný výzkumným pracovníkem, který v roce 2005 zjistil, ze jen ctvrtina lidí infikovaných HIV v USA se odhaduje, ze dosáhla virové suprese - ríká, ze soucasné zjistení zmení "kaskádu lécby na nástroj prevence HIV . "

"Výsledky," ríká doktor Thomas Giordano, "potvrzují, co je zrejmé z peclivého zvázení kaskády: protoze kaskáda vychází z nediagnostikovaného HIV na potlacení viru, prumerná virovou zátez klesá a dochází ke ztráte ztráty osob kaskáda mezi diagnózou a retencí v péci. "

Zpozdená diagnóza a nedostatecná retence v péci jsou - "prekvapive" - kroky kaskády, které "pohánejí prenos HIV v USA," uzavírá Dr. Giordano.

Dr. Giordano se ptá, co lze udelat s tímto problémem, a navrhuje dalsí testování HIV mezi reseními. (CDC doporucuje univerzální screening vsech dospelých a dospívajících v rutinních zdravotnických zarízeních, ale "místní praxe a mnoho politik pro úhradu Medicaid nejsou v souladu") Dr. Giordano ríká:

"Faktory u pacienta jsou jednoznacne dulezité determinanty kaskády lécby HIV, ale jako poskytovatelé péce a správci muzeme zlepsit kaskádu zmenou vlastního chování a programu, i kdyz se snazíme ovlivnovat chování pacientu."

Dokonce i jednoduché prístupy k péci o zákazníky by mohly zlepsit zachování HIV infikovaných lidí v programech zdravotní péce, ríká Dr. Giordano: "Péce by mela být úcinná, zdvorilá, orientovaná na pacienty a poskytována v príjemném prostredí".

V dalsích zprávách o HIV, minulý týden, byla na Kube identifikována nová agresivní forma viru. Pokud nedojde k diagnostice infekce HIV v USA, je to spíse v rozvojových zemích, ale bylo vyvinuto príslusenství pro smartphone, které "diagnostikuje HIV a syfilis za 15 minut".

Konecne v dalsích zprávách minulý týden byl vytvoren nový kandidát na léky proti HIV.

Bylo zjisteno riziko infekce reumatoidní artritidy

Bylo zjisteno riziko infekce reumatoidní artritidy

Vedci dokázali predpovedet, kdy mají pacienti s reumatoidní artritidou nejpravdepodobnejsí infekci. Nejen, ze je revmatoidní artritida ochromující a agonizující, ale také ciní pacienta více zranitelným vuci infekcím, které se shodují s poruchou, coz zvysuje riziko úmrtí. Lékari se vsak obtízne zabývali mozným nebezpecím infekce, kterým by se nekdo mohl setkat.

(Health)

Kourení urychlí muzský kognitivní pokles

Kourení urychlí muzský kognitivní pokles

Muzský pravidelný kurák má vyssí riziko rychlého kognitivního poklesu ve srovnání se svými protejsky, kterí nekourí, výzkumníci z University College v Londýne v Anglii hlásili v archívech obecné psychiatrie. Autori dodávají, ze se objevují dukazy o vztahu mezi kourením a demencí u starsích jedincu - bylo zjisteno, ze kourení zvysuje celkový pocet pacientu s demencí po celém svete.

(Health)