cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová studie podporuje spojení mezi ADHD a traumatickým poranením mozku

Nedávná studie kanadských dospelých nalezla vazby mezi traumatickým poranením mozku a historií poruchy pozornosti s hyperaktivitou, coz naznacuje, ze dospelí s anamnézou poranení mozku mohou mít prospech ze zlepseného screeningu poruchy chování.
Vetsina pretrvávajících následku traumatického poranení mozku jsou symptomy sdílené s ADHD.

Studie, publikovaná v Journal of Psychiatric Research, vyuzily údaje získané z telefonního pruzkumu dospelých obyvatel Ontária v Kanade.

"Tato nová data naznacují významnou souvislost mezi ADHD [poruchou pozornosti a hyperaktivitou] a TBI [traumatickým poranením mozku]," ríká spoluresitel Dr. Robert Mann. "Vidíme, ze dospelí s TBI jsou více nez dvakrát vyssí nez ti, kterí nemají hlásit príznaky ADHD."

ADHD je chronická porucha chování charakterizovaná problémy, jako je impulzivní chování a obtíze pri udrzování pozornosti. Stav se obvykle zacíná v detství a casto pokracuje do dospelosti.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo od roku 2011 priblizne 11% detí ve veku 4-17 let (6,4 milionu) diagnostikováno s ADHD, pricemz toto císlo se kazdorocne zvysuje.

Mezitím zpráva CDC uvádí, ze v roce 2010 doslo k asi 2,5 milionum TBI jako samostatným zranením nebo vedle dalsích zranení. Svetová zdravotnická organizace (WHO) verí, ze do roku 2020 by se TBI mohla stát tretím nejvetsím zdrojem onemocnení a zdravotního postizení na svete, za srdecním onemocnením a depresí.

Drívejsí výzkum naznacil, ze existuje mozná souvislost mezi ADHD a TBI v detství.

"To není prekvapující, protoze nekteré z nejvíce pretrvávajících dusledku TBI zahrnují príznaky podobné ADHD, jako je pamet a poruchy pozornosti, deficity ve výkonných funkcích, jako je plánování a organizace, zpracování souhlásek a samohlásek a impulzivní chování. Gabriela Ilie, postdoktorská pracovnice v St. Michael's Hospital v Torontu v Kanade.

"Významné pozitivní vztahy mezi TBI a soucasnými a minulými ADHD"

Prozkoumat tento potenciální vztah výzkumníci zkoumali odpovedi 3993 dospelých ve veku 18 let a více, kterí se podíleli na monitorování Centra pro závislost a dusevní zdraví (CAMH) - prubezný pruzkum, který hodnotí fyzické zdraví, dusevní zdraví a uzívání drog u dospelých v Ontariu.

Pruzkumy byly provádeny s pocítacem podporovaným telefonickým rozhovorem (CATI) v letech 2011 a 2012. Pro studii byla TBI definována jako "trauma hlavy, která vedla ke ztráte vedomí po dobu nejméne 5 minut nebo pres noc hospitalizaci".

Výzkumníci zjistili, ze mezi úcastníky s historií TBI, 5,9% uvedlo, ze byli dríve diagnostikováni s ADHD v urcitém okamziku svého zivota. Dalsích 6,6% se dostalo na obrazovku pozitivního pro ADHD na ADHD Self-Report Scale behem telefonických rozhovoru.

Odborníci jiz dríve naznacili, ze by TBI mohla vést k psycho-neurologickým zmenám, které zvysují pravdepodobnost vývoje ADHD. Jiní hypotéza predpokládají, ze by ADHD mohlo zvýsit riziko jednotlivce v dusledku pádu nebo nehody, která by mohla zpusobit TBI.

"Proto muze být uzitecné posoudit anamnézu TBI behem screeningu a hodnocení ADHD u dospelé populace," uzavírá Dr. Ilie.

Vzhledem k pozitivním vztahum pozorovaným ve studii mezi TBI v prubehu zivota a soucasnou a minulou ADHD vedci tvrdí, ze je zapotrebí více výzkumu, aby se rozsírilo jejich porozumení této souvislosti a jak ovlivnuje vývoj a lécbu ADHD a TBI.

Nedávno, Zdravotní novinky dnes hlásil jinou studii, která odhalila, ze trída léku nazývaná anticholinergikou muze zpomalit zotavení z TBI.

Vzrust obezity "kvuli poklesu v cvicení, ne nadmerné stravování"

Vzrust obezity "kvuli poklesu v cvicení, ne nadmerné stravování"

Studie od Stanfordské univerzity uvedla v americkém casopise Journal of Medicine, ze nárust obezity v USA je pravdepodobne kvuli zvýsenému sedavému zivotnímu stylu v celém národe a nejezdí prílis mnoho kalorií. Výzkumníci dospeli k tomuto záveru poté, co studovali údaje za posledních 20 let z amerického Národního pruzkumu o zdraví a výzive (NHANES), který ukazuje, ze mezi americkými - zejména mezi mladými zenami - dochází k prudkému poklesu fyzické aktivity volného casu zvýsením prumerného indexu telesné hmotnosti (BMI), zatímco spotreba kalorií zustala ponekud stabilní.

(Health)

Sociální média: "zádná prímá souvislost" se stresem

Sociální média: "zádná prímá souvislost" se stresem

Z kritiky týkající se pouzívání internetu bylo zaznamenáno znacný komentár a specificky se týkaly vyssích úrovní stresu ve vyuzívání sociálních médií. Nicméne studie o "nákladech na péci", kterou provedl internetový projekt Pew Research Center, zjistila, ze opak je pravdivý. Vztah mezi stresem a pouzíváním sociálních médií je neprímý.

(Health)