cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová studie podporuje spojení mezi ADHD a traumatickým poranením mozku

Nedávná studie kanadských dospelých nalezla vazby mezi traumatickým poranením mozku a historií poruchy pozornosti s hyperaktivitou, coz naznacuje, ze dospelí s anamnézou poranení mozku mohou mít prospech ze zlepseného screeningu poruchy chování.
Vetsina pretrvávajících následku traumatického poranení mozku jsou symptomy sdílené s ADHD.

Studie, publikovaná v Journal of Psychiatric Research, vyuzily údaje získané z telefonního pruzkumu dospelých obyvatel Ontária v Kanade.

"Tato nová data naznacují významnou souvislost mezi ADHD [poruchou pozornosti a hyperaktivitou] a TBI [traumatickým poranením mozku]," ríká spoluresitel Dr. Robert Mann. "Vidíme, ze dospelí s TBI jsou více nez dvakrát vyssí nez ti, kterí nemají hlásit príznaky ADHD."

ADHD je chronická porucha chování charakterizovaná problémy, jako je impulzivní chování a obtíze pri udrzování pozornosti. Stav se obvykle zacíná v detství a casto pokracuje do dospelosti.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo od roku 2011 priblizne 11% detí ve veku 4-17 let (6,4 milionu) diagnostikováno s ADHD, pricemz toto císlo se kazdorocne zvysuje.

Mezitím zpráva CDC uvádí, ze v roce 2010 doslo k asi 2,5 milionum TBI jako samostatným zranením nebo vedle dalsích zranení. Svetová zdravotnická organizace (WHO) verí, ze do roku 2020 by se TBI mohla stát tretím nejvetsím zdrojem onemocnení a zdravotního postizení na svete, za srdecním onemocnením a depresí.

Drívejsí výzkum naznacil, ze existuje mozná souvislost mezi ADHD a TBI v detství.

"To není prekvapující, protoze nekteré z nejvíce pretrvávajících dusledku TBI zahrnují príznaky podobné ADHD, jako je pamet a poruchy pozornosti, deficity ve výkonných funkcích, jako je plánování a organizace, zpracování souhlásek a samohlásek a impulzivní chování. Gabriela Ilie, postdoktorská pracovnice v St. Michael's Hospital v Torontu v Kanade.

"Významné pozitivní vztahy mezi TBI a soucasnými a minulými ADHD"

Prozkoumat tento potenciální vztah výzkumníci zkoumali odpovedi 3993 dospelých ve veku 18 let a více, kterí se podíleli na monitorování Centra pro závislost a dusevní zdraví (CAMH) - prubezný pruzkum, který hodnotí fyzické zdraví, dusevní zdraví a uzívání drog u dospelých v Ontariu.

Pruzkumy byly provádeny s pocítacem podporovaným telefonickým rozhovorem (CATI) v letech 2011 a 2012. Pro studii byla TBI definována jako "trauma hlavy, která vedla ke ztráte vedomí po dobu nejméne 5 minut nebo pres noc hospitalizaci".

Výzkumníci zjistili, ze mezi úcastníky s historií TBI, 5,9% uvedlo, ze byli dríve diagnostikováni s ADHD v urcitém okamziku svého zivota. Dalsích 6,6% se dostalo na obrazovku pozitivního pro ADHD na ADHD Self-Report Scale behem telefonických rozhovoru.

Odborníci jiz dríve naznacili, ze by TBI mohla vést k psycho-neurologickým zmenám, které zvysují pravdepodobnost vývoje ADHD. Jiní hypotéza predpokládají, ze by ADHD mohlo zvýsit riziko jednotlivce v dusledku pádu nebo nehody, která by mohla zpusobit TBI.

"Proto muze být uzitecné posoudit anamnézu TBI behem screeningu a hodnocení ADHD u dospelé populace," uzavírá Dr. Ilie.

Vzhledem k pozitivním vztahum pozorovaným ve studii mezi TBI v prubehu zivota a soucasnou a minulou ADHD vedci tvrdí, ze je zapotrebí více výzkumu, aby se rozsírilo jejich porozumení této souvislosti a jak ovlivnuje vývoj a lécbu ADHD a TBI.

Nedávno, Zdravotní novinky dnes hlásil jinou studii, která odhalila, ze trída léku nazývaná anticholinergikou muze zpomalit zotavení z TBI.

Deti obézních matek rostou pomaleji

Deti obézních matek rostou pomaleji

Je dobre známo, ze tehotné obézní nebo obézní zeny mají vyssí riziko mnoha zdravotních komplikací. Nová studie zverejnená v casopise Journal of Pediatrics nyní ukazuje, ze zvýsená váha má také dopad na rust a rozvoj detí, prinejmensím v první fázi jejich zivota.

(Health)

Kazdých 40 sekund clovek umírá na sebevrazdu, ríká WHO ve výzve k celosvetové akci

Kazdých 40 sekund clovek umírá na sebevrazdu, ríká WHO ve výzve k celosvetové akci

Ve své první zpráve o prevenci sebevrazd vyzývá Svetová zdravotnická organizace k celosvetové akci, která kazdorocne snízí 800 000 úmrtí na sebevrazdu, z nichz tri ctvrtiny v zemích s nízkými a stredními príjmy. Zdravotní agentura OSN tvrdí, ze sebevrazdu lze predcházet a vlády ji mohou úcinne vyporádat tím, ze vsechny své sektory budou spolupracovat v rámci národní strategie.

(Health)