cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Studie ukazuje, jak hlasitý zvuk muze poskodit sluch

Je vseobecne známo, ze hlasité zvuky mohou poskodit nase sluch. Nová studie provedená výzkumnými pracovníky z University of Leicester ve Velké Británii svedcí o tom, jak se to stane, a pripravuje tak cestu pro nové preventivní a lécebné strategie pro ztrátu sluchu a tinnitus.
Priblizne 26 milionu Americanu má vysokofrekvencní ztrátu sluchu jako dusledek vystavení silným zvukum v práci nebo pri volnocasových aktivitách, jako je poslech hlasité hudby.

Podle Hearing Health Foundation priblizne 26 milionu Americanu má vysokofrekvencní ztrátu sluchu jako dusledek vystavení silným zvukum pri práci nebo pri volnocasových aktivitách, napríklad pri poslechu hlasité hudby.

Výzkumný tým, vcetne doktorky Martina Hamannové, prednásející z neurovedy na univerzite v Leicesteru, konstatuje, ze mnozí jednotlivci naslouchají hlasité hudbe, aniz by si uvedomili, ze mohou ovlivnit jejich slysení pozdeji v zivote.

"Lidé, kterí trpí ztrátou sluchu, mají potíze s porozumením reci, zvláste kdyz prostredí je hlucné a kdyz ostatní lidé mluví nedaleko," ríká Dr. Hamann.

Poznamenává, ze porozumení reci je závislé na rychlém prenosu sluchových signálu prostrednictvím sluchového nervu - nervu, který prenásí zvukové vlny ze skorepiny vnitrního ucha do mozku.

Ale predchozí výzkum ukázal, ze po vystavení hlasitým zvukum se prenos techto sluchových signálu zpomaluje, coz vede ke ztráte sluchu.

Dr. Hamann ríká, ze je dulezité urcit mechanismy, které stojí za tím. "Pochopení techto základních jevu znamená, ze by bylo mozné najít léky ke zlepsení sluchového vnímání, zejména v hlucném prostredí," dodává.

Redení myelinového pláste "primární prícinou ztráty sluchu v reakci na hlasité zvuky"

Dosavadní studie ukázaly, ze hlasité zvuky mohou zúzit myelinový plást, který chrání sluchový nerv.

Krome toho se ukázalo, ze hlasité zvuky prodluzují mezery mezi plástem myelinu, bezneji známými jako uzly Ranviera, které mezi zvukovými signály presouvají, aby se zpracoval zvuk.

Ale Dr. Hamann ríká, ze tato zjistení predstavují otázku: je snízená sluchová signalizace po vystavení hlasitým zvukum v dusledku ztencení myelinového pláste nebo prodlouzení uzlu?

Pro jejich studium, nedávno publikované v casopise Hranice v neuroanatomii, výzkumníci pouzívali výpocetní modelování k simulaci ztencení myelinového pláste kolem sluchového nervu a prodlouzení uzlu. Potom zhodnotili, jak kazdá z techto zmen ovlivnila sluchovou signalizaci prostrednictvím sluchového nervu.

Tým zjistil, ze ztráta sluchu v dusledku vystavení silným zvukum je zpusobena predevsím ztencením ochranného myelinového obalu kolem sluchového nervu, zatímco zmeny v uzlech mají jen malý vliv na ztrátu sluchu.

Dr. Hamann v komentári k nálezum ríká:

"Pristoupili jsme blíze k pochopení duvodu deficitu sluchového vnímání, coz znamená, ze se muzeme blíze zamerit na tyto nedostatky, napríklad podporou myelinové opravy po akustickém traumatu nebo behem ztráty sluchu související s vekem."

Tým ríká, ze jejich nálezy mohou pomoci odhalit strategie prevence ztráty sluchu a tinnitus (zvonení v usích) a dokonce by mohly vést k vylécení techto stavu.

Nyní plánují testovat léky, které vyvolávají opravu myelinu, aby zjistili, zda mohou obnovit sluch po ztráte sluchu.

Zdravotní novinky dnes nedávno hlásena studie z Brigham a Women's Hospital v Bostonu, MA, která naznacuje, ze zeny, které pijí více kávy, mají mensí pravdepodobnost vývoje tinnitu.

Nový zpusob blokování prenosu dengue pomocí bakterií modelovaných na pocítaci

Nový zpusob blokování prenosu dengue pomocí bakterií modelovaných na pocítaci

Vedci, kterí pracují na zpusobu, jak zabránit prenosu dengue pomocí hmyzí bakterie Wolbachia na infekci komáru, také vytvorili pocítacový model, který predpovídá, jak efektivní muze být metoda v ruzných scénárích. Dengue horecka je zpusobena virem, který se sírí komári. Popisuje jejich práci v casopise Science Translational Medicine, mezinárodní tým doufá, ze to povede k lepsím zpusobum, jak se vyporádat s sírením dengue, coz je hlavní prícina onemocnení a smrti v tropech a subtropech.

(Health)

Zmena obsahu vápníku v krevních cévách muze být novým zpusobem lécby srdecních onemocnení

Zmena obsahu vápníku v krevních cévách muze být novým zpusobem lécby srdecních onemocnení

Bunky, které jsou zodpovedné za vytvorení nárustu vápníku v cévních stenách - vedou k srdecním onemocnením - byly nyní zjisteny v nové studii publikované v publikaci PLOS Biology. Ateroskleróza - nebo ztvrdnutí tepen - je hlavní prícinou onemocnení srdce. Vyskytuje se v dusledku tvorby vápníku v cévách - coz vede k tvrdým a úzkým tepenum.

(Health)