cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dve malé mutace vedly k obrovskému skoku v evoluci hormonu

Nekdy evoluce vykresluje spousty kroku místo malých kroku. Tento príklad vysel na príklad v príspevku publikovaném online v Sborník národní akademie ved (PNAS) kde výzkumníci v USA popisují, jak v laboratori vzkrísili staroveké proteiny, replikovali zmeny genu, ke kterým doslo v jejich predcích pred 500 miliony let, a zjistili, ze dve klícové mutace zpusobily skok v vývoji bílkovin, který stanovil podmínky pro hormony jako estrogen, testosteron a kortizol aby prevzali své zivotne dulezité dnesní role.
Vedoucí studie Joe Thornton, profesor genetiky a ekologie a evoluce na univerzite v Chicagu, a kolegové, vzkrísili a vylepsili rodové genetické hormony, které jsou dnes dulezité pro lidskou reprodukci, vývoj, imunitu a rakovinu.
"Zmeny pouhých dvou písmen genetického kódu v nasí hluboké evolucní minulosti zpusobily masivní posun ve funkci jednoho proteinu a nastartovaly vývoj nasich soucasných hormonálních a reprodukcních systému," vysvetluje Thornton ve svém prohlásení.
Pokud by evoluce mela odlisný prubeh, nez je tomu u techto dvou mutací, potom by lidské telo pouzívalo velmi odlisné biologické mechanismy pro resení stresu, zánetu, libida, tehotenství a rozvoje muzských a zenských rozdílu v puberte, ríká Thornton.
On a jeho kolegové se domnívají, ze tím, ze lépe porozumíme tomu, jak se vyvinuly proteiny a geny, které se k nim kódují, muzeme navrhnout lepsí léky a predvídat, jak by mutace mohly zpusobit onemocnení.
Napríklad se se svým týmem rozhodl prozkoumat soubor bílkovin nazývaných receptory steroidních hormonu, bez nichz hormony, které rídí reprodukci a vývoj, nemohou regulovat chování bunek (receptory jsou jako dokovací stanice pro hormony bez príslusné dokovací stanice, hormon se nemuze pripojit k bunce a ovlivnit její chování).
Pred touto studií vedci nevedeli, jak ruzné steroidní receptory odlisují estrogeny od jiných typu hormonu.
Thornton a jeho kolegové pracovali zpet na spolecnou linku, která spojila vsechny hormonální receptory a nasla starou bílkovinu, která rozpoznávala pouze estrogen, a pak sledovala kroky, které podstoupily, aby se vyvinuly na proteiny, které rozpoznávají testosteron, progesteron a stresový hormon kortizol.
Postavili pocítacový model, který jim pomuze pracovat na stromu zivota, který produkoval genetický kód v dnesních receptorech. Z toho odvodili genetické sekvence starých receptorových proteinu. Pak provedli tyto staré DNA sekvence v laboratori a pouzili molekulární testy, aby zjistili, jak citlive jsou na ruzných hormonech.
Zúzily okno, behem nehoz se schopnost rozpoznat ne-estrogenní hormony objevila v období, které se objevilo asi pred 500 miliony let. To by bylo pred vznikem obratlovcu (druhu s kostrou).
Identifikací okna by se pak mohli podívat na mutace, které se v té dobe objevily, zavádet je jeden po druhém do vzkrísených proteinu a merit, jak ovlivnují strukturu a funkci receptoru.
Bylo to pri tomto hledání, které nasli práve dve zmeny v sekvenci receptorového genu zpusobily prednost 70 000-násobnou zmenu: mimo estrogeny k jiným steroidním hormonum.
Pouzitím jiných technik to týmu dokázalo v proteinu se pohybovalo jen nekolik atomu, zmena radikálne zmenila vzorec signalizace mezi receptorem a hormonem. Zmena signalizacního vzoru zásadne zmenila prubeh lidské reprodukce, vývoje, imunity a dokonce i rakoviny.
Thornton ríká, ze jejich nálezy ukazují, ze drobné zmeny v genetickém kódu mohou vyvolat obrovské evolucní skoky, které vedou k novým molekulárním funkcím.
Poznamenává také, ze rada dalsích mutací, stejne jako dve malé zmeny v genetickém kódu receptoru, byly nezbytné k vytvorení radikálního posunu ve vzorci hormonální signalizace.
Granty od Národních ústavu zdravotnictví, Národní vedecké nadace a Lékarského ústavu Howarda Hughesa pomohly financovat studii.
Tyto organizace také pomohly financovat dalsí zajímavou studii zverejnenou v roce 2011, kdy vedci odhalili, ze signální cesty rostlinných a zivocisných receptoru konvergovaly behem evoluce. Objevili, ze ackoliv rostliny vyvíjely evolucní cestu odlisnou od jejich bratrancu, dospeli k podobným resením spolecného problému: jak spolehlive prijímat a zpracovávat príchozí signály.
Napsal Catharine Paddock PhD

Kreativní myslitelé mohou být méne cestní, studie

Kreativní myslitelé mohou být méne cestní, studie

Nový výzkum z USA naznacuje, ze kreativní nebo originální myslitelé mohou být méne cestní a pravdepodobneji podvádejí méne nez kreativní lidé, snad proto, ze jsou schopni lépe vymýslet výmluvy, aby "vysvetlili" své ciny. Vedoucí výzkumná pracovnice Dr. Francesca Gino z Harvardské univerzity a spoluautorka Dr. Dan Ariely z Duke University píse o svých zjisteních v on-line vydání casopisu Journal of Personality and Social Psychology, publikace Americké psychologické asociace.

(Health)

Fotbalové stahování

Fotbalové stahování

Miliony fotbalových fanousku budou mít zkusenosti s abstinencí, kdyz skoncí Super Bowl a fotbalová sezóna. Kdyz jedinec zazije príjemnou aktivitu, jako je napríklad sledování fotbalové hry, dopamin je uvolnen v oblasti mozku nucleus accumbens. Dopamin je neurotransmiter (mozková chemická látka) související s centrami pro príjem mozku.

(Health)