cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Obézní ridici s vyssím rizikem úmrtí

Nová americká studie zjistila, ze obézní ridici jsou mnohem pravdepodobnejsí, ze zemrou pri dopravních nehodách nez ridici normální hmotnosti. Autori tvrdí, ze automechaniky potrebují své vozy bezpecnejsí pro obézní ridice, zejména vzhledem k tomu, ze kolem jednoho ze trí amerických dospelých je obézní.
Vedci v oblasti bezpecnosti dopravy Thomas Rice z Kalifornské univerzity v Berkeley a Motao Zhu z University of West Virginia písou o svých zjisteních v online vydání z 21. ledna BMJ vydání Casopis pro pohotovostní medicínu.
Navrhují, ze vetsina obézních ridicu má o 80% vyssí pravdepodobnost, ze zemrou pri autonehode nez jejich normální hmotnostní protejsky, pricemz obézní zeny jsou mnohem vyssí riziko nez obézní muzi.
Pro jejich studii Rice a Zhu analyzovali údaje z FAT (Fatality Analysis Reporting System). Tato databáze, kterou vede Národní správa bezpecnosti silnicního provozu, zaznamenává veskeré úmrtí na silnicích, ke kterým doslo behem 30 dnu po dopravní nehode.

Studie pokrývala období od roku 1996 do roku 2008, kdy databáze zaznamenala témer 57 500 kolizí silnicního provozu.
Rice a Zhu hledali havárie zahrnující dve auta podobné velikosti a typu, kde byl jeden nebo oba jezdci zabiti.
Na tomto základe nalezli záznamy o necelých 3 400 haváriích, které obsahovaly také podrobnosti o hmotnosti a veku ridice, zda pouzívaly bezpecnostní pás a zda byly nasazeny airbagy.
Záznamy ukázaly, ze témer polovina (46%) ridicu mela normální hmotnost, jedna tretina mela nadváhu a témer jeden z peti (18%) byl obézní.
Výzkumníci pouzili definici Indexu telesné hmoty definovanou Svetovou zdravotnickou organizací, coz je merítko obezity, které vezme hmotnost cloveka v kilogramech a rozdelí ji na ctverec jejich výsky v metrech. BMI 30 a více let je obézní.
Kdyz analyzovali údaje z hlediska rizika úmrtí, výzkumníci zjistili, ze ridici s BMI mezi 30 a 34,9 let mají zvýsené riziko úmrtí o 21% ve srovnání s ridici normální hmotnosti (BMI 18,5 az 24,9).
Ridici s BMI od 35 do 39,9 meli zvýsené riziko úmrtí 51% a nejobtíznejsí, s BMI 40 a více, melo zvýsené riziko úmrtí 80%.
Obézní zenské ridici byli jeste více ohrozeni. U vetsiny obézních zenských ridicu (BMI 35 az 39,9) bylo riziko úmrtí pri autonehode dvojnásobné nez u zen s normální hmotností.
Tyto údaje byly nezávislé na jiných ovlivnujících faktorech, jako je vek a uzívání alkoholu.
Mezi typy vozidel, kolizemi nebo pouzitím bezpecnostních pásu nedoslo k významným rozdílum. V témer tretine fatálních pádu vsak ridici nebyli rádne propojeni.

Zajímavým výsledkem bylo, ze ridici s nizsí hmotností (BMI pod 18,5 let) meli vyssí pravdepodobnost úmrtí pri autonehode nez jejich normální hmotnostní protejsky.
Pri pokusu o vysvetlení techto výsledku Rice a Zhu poznamenali, ze dalsí studie zjistily, ze spodní cást tela tezsích ridicu se pri havárii pohybuje dopredu dríve, nez bezpecnostní pás zapadne do pánve, zatímco horní cást tela je zadrzena. Je to proto, ze rám obézních ridicu má více polstrování nebo brisní tuk, coz prodluzuje dobu potrebnou k utazení pásu pri nárazu.
Dalsím duvodem obézních ridicu, kterí mají vetsí riziko úmrtí, muze být, protoze mají vetsí zdravotní problémy.
Autori vsak naléhají na výrobce, aby prehodnotili zpusob, jakým vozy navrhují, aby zohlednili obézního ridice:
"Schopnost osobních vozidel chránit nadváhu nebo obézní obyvatele muze mít stále dulezitejsí dusledky pro verejné zdraví, vzhledem k pokracující epidemii obezity v USA," píse Rice a Zhu.
"Muze se jednat o to, ze osobní automobily jsou dobre navrzeny tak, aby chránily obyvatele vozidel s normální hmotností, ale jsou nedostatecné v ochrane obézních a obézních cestujících," poznamenávají.
Napsal Catharine Paddock PhD

Dusevní pecovatelské dusevní zdraví se zlepsuje pri lécbe strategií zvládání

Dusevní pecovatelské dusevní zdraví se zlepsuje pri lécbe strategií zvládání

Celosvetove má ??35,6 milionu lidí demenci, skupinu kognitivních poruch charakterizovaných poruchou pameti, jazykovou obtízností a narusení výkonné funkce. Tato skupina poruch, která zahrnuje Alzheimerovu chorobu, zpusobuje, ze mnozí z jejích pacientu se spoléhají na pecovatele, kterí následkem toho mohou celit depresi a úzkosti.

(Health)

Krehké starsí dospelé pravdepodobne mají nedostatek potravy

Krehké starsí dospelé pravdepodobne mají nedostatek potravy

Starsí Americané, kterí jsou "krehký", coz znamená, ze mají omezenou pohyblivost a malou fyzickou aktivitu, je podle studie publikované v britském casopise Journal of Nutrition 5% pravdepodobne trpí "nedostatecností potravy" ve srovnání s nestálými starsími dospelými. Nedávná studie zahrnovala údaje z tretího národního pruzkumu o zdravotní a výzivové prohlídce nad 4 700 U.

(Health)