cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová metoda obsahuje 57 pesticidu v otrávených vcelích vcelách

Nová metoda, která dokáze detekovat velké mnozství pesticidu ve vcelách, by mohla pomoci vedcum zjistit, co zpusobuje globální pokles vcel. Studie s pouzitím metody zjistila az 57 ruzných pesticidu a trávených pesticidních sloucenin u otravných medonosných vcel.
Vedci tvrdí, ze jejich zjistení pomohou rozsírit znalosti o vlivu pesticidu na zdraví vcel.

Príspevek o studii provedený Národním veterinárním výzkumným ústavem v Pulawy v Polsku je publikován v Casopis Chromatografie A.

Vedci, vedeni Tomaszem Kiljankem z oddelení farmakologie a toxikologie, informují o tom, jak vyvinuli a validovali metodu pro soucasnou detekci az 200 pesticidu a metabolitu ve vcelích vcelách.

Populace vcelích medonostech klesají po celém svete, vcetne USA. Bez medové vcelky by americká vecere vypadala docela holá; priblizne jedna tretina jídla jíst v USA pochází z plodin opylovaných medonosnými vcely.

Jeden z duvodu, proc vcely v Evrope klesají, a USA je stav nazvaný porucha kolapsu kolonií (CCD).

Zatímco nikdo dosud zcela nezjistil príciny a mechanismy CCD, vedci obecne souhlasí s tím, ze by se mohlo do nich zapojit a spolupracovat nekolik faktoru - pesticidy jsou jedním z nich.

Vzhledem k tomu, ze nekteré studie je spojují s úmrtím vcel, Evropská unie jiz zakázala pouzívání neonikotinoidních pesticidu.

Problém oslabení populací vcel nebude vsak resen zákazem jednoho pesticidu, ríkají autori nové studie. S tolika pesticidy, které jsou v soucasnosti pouzívány, je velmi obtízné zjistit, které z nich mohou poskodit vcely. Harm muze také vzniknout z kombinovaných úcinku nebo nahromadení v prubehu casu.

Potreba testu, který detekuje soucasne nekolik pesticidu

Dokonce i na velmi nízkých úrovních muze být kvuli interakcním úcinkum mozné, ze pesticidy oslabují obranné systémy vcel a stanou se zranitelnými vuci parazitum a virum, ríká Kiljanek.

Vezte proto vedce, aby se o nich dozvedeli víc, potrebujeme citlivejsí a spolehlivejsí zpusob, jak detekovat co nejvíce pesticidu v vcelách. Kiljanek vysvetluje:

"Chteli jsme vytvorit test pro velké mnozství pesticidu, které jsou v soucasnosti schváleny pro pouzití v Evropské unii, aby zjistili, co je vcely otravné."

On a jeho kolegové vyvinuli metodu detekce pesticidu u vcel od systému nazvaného QuEChERS, který se v soucasnosti pouzívá k detekci pesticidu v potravinách.

Systém vyuzívá kombinaci chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Chromatografie je technika, která oddeluje ruzné slozky smesi; hmotnostní spektrometrie je metoda, která identifikuje a kvantifikuje molekuly merením jejich chování v magnetickém poli.

"Rozsírit znalosti o dopadu pesticidu na vcely"

Aby se vyvinula metoda pro pouzití v medonosných vcelách, vedci celili výzve, jak pripravit vzorek pro analýzu, aniz by obsahoval slouceniny samotných vcel.

Telo hmyzu je slozité a vzorky musí být vycisteny, aby se odstranily slouceniny jako vcelí vosk, chitin a bílkoviny. Vedci poukazují na to, jak mohou cinidla pouzívaná pri cistení také zanechat necistoty.

Nakonec vsak vedci vyvinuli a overili metodu a zjistili, ze mohou testovat otravné vcely pro az 200 ruzných pesticidu najednou - plus nekolik metabolitu (sloucenin vzniklých v dusledku vcelích látek, které tráví chemikálie). Devadesát osm procent testovaných sloucenin je schváleno pro pouzití pesticidu v Evropské unii.

Studie popisuje, jak výzkumníci pouzili novou metodu k vysetrení více nez 70 prípadu otrava medonosných vcel a zjistili 57 ruzných pesticidu prítomných v vcelách.

Kiljanek ríká, ze zjistení je jen zacátkem dlouhého procesu resení toxické hádanky o tom, jak pesticidy ovlivnují zdraví vcel. On uzavírá:

"Nase výsledky pomohou rozsírit znalosti o vlivu pesticidu na zdraví vcelích vcel a poskytnou dulezitým informacím dalsím vedcum, aby lépe zhodnotili riziko spojené se smesí soucasných pouzívaných pesticidu."

V ríjnu 2015, Zdravotní novinky dnes se dozvedeli, jak výzkumníci zjistili, ze vznetové výfukové plyny mení polovinu kvetinových vuní, které medonosné vcely pouzívají k hledání kvetin, a naznacují, ze tento efekt by mohl prispet k poklesu populace vcel.

40% lidí dostane spálení na úcel, aby se prohloubil Tan

40% lidí dostane spálení na úcel, aby se prohloubil Tan

Dve petina lidí (40%) uvedla, ze za úcelem "prohloubení" opálení, navzdory skutecnosti, ze bolestivé spáleniny jen jednou za dva roky mohou zvýsit pravdepodobnost vzniku rakoviny kuze trikrát. Výzkum, který provedla spolecnost Macmillian Cancer Support, zkoumal 1000 muzu a zen ve Velké Británii a zjistil, ze ctvrtina (25%) má pocit, ze vypalování na slunci je jediným zpusobem, jak získat opálení - více nez 90% vedelo, spálenina muze vést k rakovine kuze.

(Health)

Vylécit plesatost? Kmenové bunky prinásejí nadeji

Vylécit plesatost? Kmenové bunky prinásejí nadeji

Podle americké asociace na ztrátu vlasu dve tretiny muzu zazijí ztrátu vlasu ve veku 35 let. Ovsem zeny jsou také postizeny, coz predstavuje 40% vsech ztrátových vlasu. Ovlivnuje sebevrazdu a emocionální pohodu, podmínka byla obtízná. Ale studie z roku 2014 prinásí nadeji - ve forme kmenových bunek generujících lidský vlasový folikul.

(Health)