cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Resení stárnutí, ne rakoviny a srdecních onemocnení, pro "lepsí návratnost"

Lékarský výzkum, který zpusobí zpozdení procesu stárnutí, by predstavoval "lepsí investice" nez resení konkrétních nemocí, jako je rakovina a srdecní onemocnení, tvrdí ekonomická analýza.

Co se týce dopadu na náklady na dlouhovekost, invaliditu a velké nároky na program, nalezení zpusobu, jak zpomalit stárnutí, má vetsí smysl nez zamerení na konkrétní podmínky, ríkají výzkumní pracovníci publikující v casopise Zdraví.

Nedávný vedecký pokrok naznacuje, ze zpomalení stárnutí - proces stárnutí - "je nyní realistickým cílem" s výhodami, které "vyzadují nové zamerení" na lékarský výzkum.

Autori poukazují na to, ze vetsina lékarských výzkumu zustává zamerena na boj s jednotlivými nemocemi, ale v jejich mikro-simulaci budoucího zdraví a výdaju starsích Americanu to vede k chudsím výnosum, nez k tomu, ze pridávají zdravé roky k zivotu.

"Zpozdené stárnutí by mohlo prodlouzit zivotnost o dalsích 2,2 roku, z nichz vetsina by byla vynalozena na dobré zdraví," ríkají.

Autori dodávají:

"Ekonomická hodnota opozdeného stárnutí se odhaduje na 7,1 bilionu dolaru za 50 let. Naproti tomu resení srdecních onemocnení a rakoviny by oddelovalo zlepsení zdraví a dlouhovekosti do roku 2060."

Profesorka Dana Goldmanová, predsedkyne Norman Topping v medicíne a verejném porádku na univerzite v jizní Kalifornii v Los Angeles, vedla výzkum pomocí mikro-simulace s názvem Budoucí starsí model. Toto porovnávalo optimistické scénáre specifické pro nemoc s hypotetickým obrazem opozdeného stárnutí.

Model zjistil, ze dokonce i s mírným prírustkem ve vedeckém poznání o zpomaleném stárnutí by bylo dalsích 5% dospelých ve veku 65 let ve Spojených státech spíse zdravých, nez zdravotne postizených, kazdý rok od roku 2030 do roku 2060.

To by v roce 2060 prineslo císlo 11,7 milionu zdravejsích amerických lidí starsích 65 let.

Takové zlepsení ve zdravé zivotní délce zivota by vsak melo za následek náklady: "výrazne" zvysující nárok na výdaje, zejména pro sociální zabezpecení. To by mohlo být vyrovnáno, tvrdí autori, "zvýsením veku zpusobilosti Medicare a bezného duchodového veku pro sociální zabezpecení".

Napadá-li se zpozdení stárnutí obycejne odrazilo nákazy a prispelo k rustu populace, profesor Goldman se podíval na historii.

On rekl Zdravotní novinky dnes: "Predpokládejme, ze jsme se vrátili zpet k zpusobu, jakým se medicína praktikovala v sedmdesátých letech, coz by trvalo 2,5 roku zivota a stalo by nás méne.

Prof. Goldman také rekl MNT:

"Lidé ocenují delsí zivoty, zvláste kdyz jsou zdravé.

Stací, abychom nasli zpusob, jak se tam dostat tak, aby neporusil banku, a nevede k nespravedlivým zdravotním výsledkum ve spolecnosti.

Z toho vyplývá, ze rizika jsou zvládnutelná a výnosy stojí za to. "

Dalsí rok zivota v dobrém zdravotním stavu

Profesor Goldman spolupracoval s kolegy na Harvardské univerzite, Columbia University, University of Illinois a dalsími institucemi. Studie predpokládá investici do výzkumu, která prinásí snízenou pravdepodobnost výskytu onemocnení souvisejících s vekem o 1,25%.

Analýza naznacuje, ze hlavní pokrok v lécbe rakoviny nebo onemocnení srdce by dal 51letému asi 1 roku zivota. To by vsak mohlo být zdvojnásobeno na dalsí dva roky díky mírnému zlepsení v prodlení s prodlouzeným stárím.

"Jedná se o zásadne nový prístup k verejnému zdraví, který by napadl podkladové rizikové faktory pro vsechny smrtelné a postizené onemocnení," ríká spoluautor profesora S. Jay Olshanského z School of Public Health na Illinoisské univerzite v Chicagu. odborník na stárnutí.

Profesor Olshanski dodává, ze zmena zamerení výzkumu na zpomalení stárnutí stojí za to udelat nyní:

"Musíme nyní zacít výzkum. Nevíme, které mechanismy budou fungovat, aby skutecne zpomalily stárnutí. Existuje pravdepodobne rada zpusobu, jak by to mohlo být dosazeno, ale musíme nyní rozhodnout, ze to stojí za to. "

Autori uzavírají analýzu tím, ze celkove "vetsí investice do výzkumu zamereného na zpozdení stárnutí se jeví jako vysoce úcinný zpusob, jak predcházet onemocnení, prodlouzit zdravý zivot a zlepsit verejné zdraví".

"Posun paradigmatu" je zapotrebí ke zmene chování

Pokud jde o potírání specifických onemocnení, zde byla také výzva ke zmene zamerení. American Heart Association chce odstoupit od lécby specifických biomarkeru srdecních onemocnení a zamerit se na zlepsení chování zivotního stylu místo toho.

Ve vedeckém poradenském prohlásení zverejneném v deníku sdruzení Obeh, jsou poskytovatelé zdravotní péce pozádáni, aby zacházeli s nezdravým chováním agresivne, nebot lécili vysoký krevní tlak, cholesterol a dalsí rizikové faktory srdecní choroby.

Dr. Bonnie Springová, vedoucí autorka prohlásení a profesor preventivní medicíny a psychiatrie a behaviorálních ved na Northwestern University v Chicagu, ríká:

"Mluvíme o zmene paradigmatu od lécby biomarkeru - fyzických indikátoru rizika cloveka na srdecní onemocnení - na pomoc lidem pri zmenách nezdravého chování, jako je kourení, nezdravá telesná hmotnost, spatná kvalita stravy a nedostatek fyzické aktivity."

Príspevek American Heart Association uzavírá "výzvu k akci" pro lékare s temito klícovými body:

  • Implementovat individuální strategie pacientu a podporovat populacní strategie ke zlepsení kardiovaskulárních výsledku
  • Elektronicky posuzovat a sledovat zdravotní chování, vcetne kourení, hmotnosti, stravy a aktivity
  • Spolupracujte s interprofesionálním týmem zdravotní péce, aby pomohli pacientum prijmout zdravejsí zivotní styl prostrednictvím poskytování poradenství v oblasti zmen chování
  • Zapojte komunitní zdroje a technologie do podpory zmeny zdravotního chování
  • Podporujte úhradu intenzivního behaviorálního poradenství pro pacienty, jejichz spatné zdravotní zvyklosti zpusobují jejich kardiovaskulární riziko
  • Advokovat v systémech zdravotní péce a politikách verejného zdraví, které zabranují ztráte zdravého chování po celou dobu zivota a které reagují na potreby chování celé populace.

Kde je hovezí? Pripomenuto! 60 000 libier mimo hlavní police

Kde je hovezí? Pripomenuto! 60 000 libier mimo hlavní police

Tato zbytecná bakterie E. Coli se dostává na nervy národa a ve snaze udrzet si ji z nasich talíru si alespon tri hlavní retezce trhu s potravinami vzpomnely na nekteré z jejich pozemských balíku hovezího masa, protoze by mohly být kontaminovány bakterií. Americké ministerstvo zemedelství (USDA) minulý týden oznámilo, ze National Beef si odvolává více nez 60 000 liber hovezího masa poté, co ministerstvo zemedelství v Ohiu naslo bakterie behem rutinního testování.

(Health)

Jaký je vztah mezi rakovinou prsu a cukrovkou?

Jaký je vztah mezi rakovinou prsu a cukrovkou?

Pozustalí z rakoviny prsu, kterí jsou po menopauze, mají vetsí sanci na vznik diabetu. Vedci si stále více uvedomují souvislosti mezi diabetem a rakovinou. V tomto clánku diskutujeme o odkazu. Studie, publikovaná v Diabetologii, je nejvetsí, aby sledovala souvislost mezi prezívajícím karcinomem prsu a nakonec rozvíjejícím se diabetem; to také ukázalo, ze zda pacient pokracoval ve vývoji diabetu, byl úzce spojen s chemoterapií.

(Health)