cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nedostatek spánku? Vakcíny nemusí fungovat

Jiz dlouho je známo, ze reakce na spánek a imunitní systém jsou úzce spjaty, ale nedávná studie, publikovaná v srpnovém vydání casopisu SPÁTa vedené výzkumnými pracovníky UCSF, ukázalo, ze vakcíny jsou mnohem méne úcinné, pokud osoba, která vakcínu obdrzela, nedostává doporucené mnozství spánku.
Aric Prather, PhD, klinický zdravotní psycholog a Robert Wood Johnson Foundation Health & Society Scholar u UCSF a UC Berkeley poznamenal: "S nástupem naseho 24 hodinového zivotního stylu, delsí pracovní doby a nárustu vyuzívání technologií, chronické spánková deprivace se stala zpusobem mnoha Americanu. "
Výzkum ukázal, ze nedostatek spánku muze vést k následujícím skutecnostem:

 • únava
 • Bolest svalu
 • bolesti hlavy
 • Deprese
 • citlivost na studenou teplotu
 • zmatenost / ztráta pameti
 • cervené oci
 • nemotornost
 • pribývání na váze
 • periorbitální propustnost (vaky pod ocima)
 • temperamentní záchvaty u detí
 • otresné ruce
Poskození spánku muze také vést ke zvýsenému riziku:
 • vysoký krevní tlak
 • diabetes
 • fibromyalgie
 • vyssí hladiny hormonu stresu
Tato studie, provedená na univerzite v Pensylvánii, která se konala, kdyz byl Prather doktorandem na Pittsburgské univerzite, byl první svého druhu mimo steny laboratore spánku.
Prather pokracoval: "Tato zjistení by mela pomoci zvýsit povedomí verejného zdraví o jasném spojení mezi spánkem a zdravím."
Drívejsí výzkum ukázal, ze nedostatek spánku muze zpusobit onemocnení - napríklad infekce horních cest dýchacích. Výzkumníci se rozhodli zjistit, zda dobré spánkové návyky budou chránit pred imunitou proti ockovacím látkám. Konkrétne se zamerily na odpovedi protilátek zdravých dospelých na vakcínu proti hepatitide B.
Autori navstívili 120 nekuráckých dospelých ve veku od 40 do 60 let; 55 muzu a 70 zen, vsechny úcastníky z Pensylvánie.

Vedci poskytli kazdému z dobrovolníku normální vakcínu proti hepatitide B - vakcínu s 3 dávkami, ve které se první dve dávky podávají mesíc od sebe a posilovací látka je podávána za 6 mesícu.
Úrovne protilátek dobrovolníku byly testovány dríve, nez jim byla podána druhá a tretí vakcína a opet 6 mesícu po poslední injekci vakcíny. Rozhodne se, zda mají "klinicky ochrannou odpoved".
Zatímco kazdý dobrovolník byl pozádán, aby uchovával záznamy o svých spánkových návycích, a to i kdyz sli spát, kdyz se probudili, a jak by se hodili ke kvalite spánku. 88 z techto dobrovolníku bylo pozádáno, aby nosili monitory do postele nebo aktigrafy, coz by pomohlo výzkumníkum presne sledovat spánek nekterých lidí zapojených do studie.
Výsledky studie zjistily, ze lidé, kterí nespalí více nez 6 hodin v noci, byli 11,5krát vyssí pravdepodobnost, ze nebudou chráneni ockováním proti hepatitide B, nez lidé, kterí spali nejméne 7 hodin v noci.

Kvalita spánku vubec neovlivnila výsledek studie a 18 ze 125 dobrovolníku neskoncilo prípustnou ochranou proti ockování.
Vedci dodali, ze "Spánek méne nez sest hodin znamenalo znacné riziko nechránenosti ve srovnání se spaním více nez sedmi hodin na noc"
Prather uzavrel:
"Na základe nasich zjistení a stávajících laboratorních dukazu muze spát patrit do seznamu rizikových faktoru ovlivnujících chování, které ovlivnují úcinnost ockování. Zatímco v této oblasti je zapotrebí více práce, vcas mohou lékari a jiní zdravotnictí pracovníci, kterí podávají vakcíny, chtejí uvazovat o tom, jak se jejich pacienti ptají na jejich spánkové vzorce, protoze nedostatek spánku muze významne ovlivnit úcinnost ockování. "

Napsal Christine Kearney

Odstranení jediného genu vyvolává mutace v genomu

Odstranení jediného genu vyvolává mutace v genomu

Jenga, hra s drevenými bloky naskládanými na sebe, vyzaduje, aby hráci odstranili jednotlivé cásti z celé struktury, coz nekdy vede k nerovnováze. Podobne vedci zjistili, ze vymazání jediného genu v kvasinkových bunkách muze vyvolat tlak na genom, aby vyrovnal nerovnováhu, coz vede k mutaci jiného genu.

(Health)

Studenti vyrábejí umele vytvorené umele vytvorené prototypy ledvin

Studenti vyrábejí umele vytvorené umele vytvorené prototypy ledvin

V posledních mesících bylo v 3D tisku rada slibných lékarských aplikací. Nejnovejsí z nich pochází od studentu chemického inzenýrství na univerzite v Connecticutu, kterí pouzívali 3D tisk k vývoji dvou prototypu umelé ledviny. Nedávné inovace v 3D tisku zahrnují opravu obliceje havárie a vytvorení in vitro nádorových modelu a stroju pro recyklaci krve.

(Health)