cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vse, co potrebujete vedet o syndromu nepokojných nohou

Obsah

 1. Symptomy
 2. Tehotenství
 3. Lécba
 4. Typy
 5. Domácí prostredky
Osoba s syndromem neklidných nohou zazívá skubavost a nepohodlí v nohách, obvykle po spánku. Vzhledem k tomu, ze to muze vést k nespavosti, povazuje se to za poruchu spánku.

Syndrom neklidných nohou (RLS) muze nastat kvuli dusevním nebo fyzickým problémum, nebo muze mít nepríznivý úcinek nekterých léku. To je také známé jako Willis-Ekbom nemoc.

Syndrom neklidných nohou muze být klasifikován jako mírný nebo závazný, v závislosti na frekvenci a závaznosti príznaku, na tom, jak dobre se mohou uvolnit symptomy pohybem a kolik rusení zpusobí.

To postihuje az 1 z 10 lidí v urcitém case behem svého zivota.

Prevázná vetsina prípadu RLS se vyresí sama o sobe v prubehu casu nebo po zmenách jednoduchých zmen zivotního stylu.

Rychlé fakty o syndromu neklidných nohou:
 • RLS can je klasifikován jako primární nebo sekundární.
 • Mnoho lidí se s touto problematikou muze zabývat doma.
 • Stav je casto zpusoben kombinací psychických a fyzických faktoru.
 • Zeny jsou casteji postizeny RLS behem tehotenství.

Symptomy


RLS je klasifikována jako porucha spánku.

Príznaky mohou nastat, kdyz se clovek probudí v omezeném prostoru, jako je napríklad sedadlo v letadle nebo v kine.

Vzhledem k tomu, ze RLS vede k potízím s usnutím a usínání, muze být osoba behem dne unavená. To muze mít vliv na ucení, práci, soustredení a rutinní úkoly a cinnosti.

Nedostatek spánku muze nakonec vést ke zmenám nálady, podrázdenosti, depresi, oslabení imunitního systému a dalsím fyzickým a zdravotním problémum.

Co to pripadá?

Osoba s RLS má podivné a nepríjemné pocity v nohách a nekdy také ve zbrani a silné nutkání je presunout. Lidé popisují tyto pocity jako:

 • bolesti
 • horící
 • plazení
 • plízivé
 • podobné elektrickým sokum
 • svedení
 • tahání
 • brnení

Jediným zpusobem, jak zmírnit nepríjemné pocity, je pohyb nohou. Pocit muze nastat, kdyz se jedná o odpocinek nebo necinnost, a to nejen v noci. Symptomy se casto zhorsují vecer i v noci a mohou být ulehceny krátkou dobu ráno.

Jak dlouho trvá syndrom neklidných nohou?

Symptomy primárního nebo idiopatického RLS se obvykle casem zhorsují, ale u nekterých lidí mohou týdny nebo mesíce projít bez príznaku. Pokud RLS pochází z nejakého stavu, nemoci, tehotenství nebo léku, muze zmizet, jakmile zmizí spoust.

Tehotenství

RLS muze behem tehotenství predstavovat problémy zenám.

Zeny, které jiz mají RLS, mohou zjistit, ze se príznaky zhorsí behem tehotenství. Avsak otehotnení muze vést k RLS samo o sobe. Symptomy mají tendenci se zhorsovat, kdyz tehotenství postupuje a jsou obzvláste pravdepodobné ve tretím trimestru.

Prícina zvýseného výskytu RLS behem tehotenství není známa, ale predpokládají se následující faktory:

 • nízké mnozství minerálu nebo vitaminu, jako je zelezo a folát
 • spánková deprivace v dusledku zmen v tele a nepohodlí
 • zmeny hormonu
 • zvýsená citlivost smyslu

Tento stav nebyl behem tehotenství siroce prozkoumán. Nekteré léky uzívané mimo tehotenství, jako je rotigotin a gabapentin, vsak nebyly hodnoceny pro bezpecné pouzití u zen, které jsou tehotné.

Behaviorální lécba, jako je mírné cvicení a zdravý zpusob spánku, jsou casto doporucovány jako první lécba u zen behem tehotenství.

Pokud jsou hladina zeleza nízká a má se za to, ze je prícinou RLS, jsou prípravek na perorální podávání zeleza bezpecne predepisován behem tehotenství. V tezkých prípadech mohou být vyssí koncentrace podávány intravenózne (IV) kapáním.

Pokud existuje podezrení na jinou prícinu, která muze vyzadovat lécbu a výse uvedené lécebné postupy nemají pozadovaný úcinek, mely by být léky predepsány v nejnizsí mozné dávce, aby se snízilo riziko.

Lécba


Teplé koupele jsou jednoduché domácí léky, které mohou pomoci zmírnit príznaky.

Pokud clovek nemuze zvládat symptomy samotného RLS, mohou být predepsané léky.

Léky

Lék bude záviset na jednotlivci, ale muze zahrnovat:

 • Zehlicka: Suplementace se zelezem muze pomoci lidem, kterí mají nízkou hladinu zeleza. To zase muze pomoci zlepsit príznaky.
 • Agonisté alfa 2: Ty mohou pomoci v prípadech primárního RLS, ale nebudou mít vliv na periodické pohyby koncetin behem spánku.
 • Léky proti bolesti: Ibuprofen, nesteroidní protizánetlivé léky (NSAID), muze pomoci s mírnými príznaky.
 • Antikonvulziva: Tyto lécí bolest, svalové krece, neuropatii a denní príznaky. Neurontin nebo gabapentin je populární antikonvulzivní lécba.
 • Benzodiazepiny: Jedná se o sedativní léky, které pomáhají lidem s pretrvávajícími a mírnými príznaky spát prostrednictvím úcinku RLS. Restoril nebo temazepam, Xanax nebo alprazolam a Klonopin nebo klonazepam.
 • Dopaminergní cinidla: Tyto léky zvysují hladinu dopaminu, neurotransmiteru, v mozku. Mohou lécit nepríjemné pocity nohou spojené s RLS. Levodopa a karbidopa jsou beznými dopaminergními látkami.
 • Agonisté dopaminu: Ty také zvysují hladinu dopaminu v mozku a lécí nepríjemné pocity nohou. Mohou zpusobovat nezádoucí úcinky u starsích pacientu, ackoli nekterí hlásí více nezádoucích úcinku s levodopou.
 • Opiáty: Bolejte a odstrante symptomy RLS. Lékari mohou tyto léky predepisovat, kdyz selhávají jiné léky. Kodein a propoxyfen jsou nízkodávkované opiáty, zatímco oxykodon hydrochlorid, metadon hydrochlorid a vinorelbantarát jsou bezné vysoké dávky opiátu.

Parkinsonova choroba a epilepsie se nekdy pouzívají pro RLS, protoze mohou snízit nedobrovolné pohyby.

Pokud nekteré základní podmínky spustí RLS a tyto podmínky jsou osetreny, muze RLS zmizet nebo se zlepsit. To je casto prípad nedostatku zeleza a periferní neuropatie.

Typy

Existují dva hlavní typy RLS:

Primární nebo idiopatická RLS

Idiopatická znamená, ze prícina je neznámá.

Jedná se o nejbeznejsí typ a má následující charakteristiky:

 • Zacíná to obvykle do 40 let.
 • Muze zacít uz v detství.
 • Muze mít genetickou prícinu.
 • Jakmile primární RLS spustí, má tendenci být celozivotní.

Príznaky mohou být sporadické, nebo se postupne zhorsují a casem se stávají castejsími.

V mírných prípadech muze mít osoba na dlouhou dobu zádné príznaky.

Sekundární RLS

Sekundární porucha je zpusobena jiným onemocnením nebo stavem.

Sekundární RLS obvykle zacíná po veku 45 let a nemá tendenci být dedicná. Tyto typy RLS jsou zretelne odlisné:

 • Nástup je náhlý.
 • Príznaky se obvykle nezhorsují v prubehu casu.
 • Príznaky mohou být prísnejsí.

Nemoci a príznaky, které mohou vyvolat sekundární RLS, zahrnují:

 • diabetes
 • nedostatek zeleza
 • selhání ledvin
 • Parkinsonova choroba
 • neuropatie
 • tehotenství
 • revmatoidní artritida

Presne, jak se stane RLS, není dobre pochopeno, ale muze to souviset s tím, jak telo zpracovává dopamin, neurotransmiter, který hraje roli pri rízení pohybu svalu. Nekteré léky, jako jsou selektivní inhibitory zpetného vychytávání serotoninu (SSRI) a antidepresiva, mohou vyvolat RLS. Tyto léky ovlivnují aktivitu dopaminu.

Je také spojena s tehotenstvím. Priblizne 20% zen vykazuje RLS behem posledního trimestru tehotenství, i kdyz duvody jsou nejasné.

Porucha pohybu periodické koncetiny (PLMD)

PLMD je podobne související porucha spánku, nekdy nazývána periodickým pohybem nohou (nohy) behem spánku (PLMS). U osob s PLMD se koncetiny pri spánku nekontrolovatelne skubnou nebo trhají. To je také povazováno za typ poruchy spánku. Pohyb muze zpusobit, ze se osoba behem noci casto probouzí, coz muze ohrozit kvalitu a délku spánku. To muze vést k RLS.

Domácí prostredky

Zmeny zivotního stylu a bezné léky, které mohou pomoci zmírnit príznaky RLS, zahrnují:

 • Teplé koupele a masáze: Ty mohou uvolnit svaly a snízit intenzitu príznaku.
 • Teplé nebo studené balení: Nekterí lidé dávají prednost teplému, chladnému, a jiní ríkají, ze strídání horké a chladné je uzitecné.
 • Relaxacní techniky: Stres muze zhorsit RLS, takze mohou pomoci cvicení jako jóga, meditace a tai chi.
 • Cvicení - uzívání nohou muze pomoci zmírnit príznaky. Pokud pacient trpí sedavým zivotním stylem, muze se vyhnout chuzi namísto jízdy, sportu nebo cvicení nohou v telocvicne.

Hygiena spánku u syndromu neklidných nohou

Hygiena spánku je dulezitá, protoze únava zhorsuje príznaky.

Tipy zahrnují:

 • Spaní v chladné, klidné loznici.
 • Jde kazdou noc do postele a vstává ve stejnou dobu kazdé ráno.
 • Snizte mnozství svetla, na které jste vystaveni, hodinu pred spaním.
 • Vyhnete se stimulaci nápoju, jako je kofein nebo cukr.
 • Zamezení nebo snízení spotreby alkoholu a tabáku.

Cvicení a fyzická aktivita mohou RLS pomoci, ale muze to také zhorsit. Vetsina pacientu povazuje mírné cvicení za uzitecné, ale prílis mnoho muze zhorsit príznaky. Vypracování pozde vecer muze být také neopravitelné.

Jiné moznosti

V roce 1998 se v malé studii o 10 osobách zjistilo, ze horcík redukuje symptomy nespavosti u lidí s RLS a navrhl, ze to muze být uzitecná lécba pro osoby s PLMD. Studie ovsem povazuje zkoumání magnézia. Lidé s onemocnením ledvin by meli být opatrní pri podávání horcíku.

Citovat tuto práci, University of Maryland Medical Center naznacuje, ze nízké mnozství horcíku muze prispet k RLS. Horcík je dostupný v celých zrnech, orechách a zelené listové zelenine. Nekterí lidé zjistili, ze postríkání horcíkového oleje na postizenou cást muze pomoci, ale toto by nemelo být uzíváno, aniz byste se nejprve ptala lékare.

Studie vlivu vitaminu D na RLS vedly ke smíseným výsledkum. Nekterí spojují vysoký obsah vitamínu D s méne príznaky, zatímco jiní naznacují, ze dalsí vitamín D je spojen s vyssím výskytem v letních mesících.

Zustat hydratovaný muze také pomoci. Toho lze dosáhnout pitím velkého mnozství vody a vyhýbat se kofeinu a alkoholu.

Príjemci transplantovaných orgánu mají vyssí riziko nekterých nádoru

Príjemci transplantovaných orgánu mají vyssí riziko nekterých nádoru

Nová studie ukázala, ze celkové riziko rakoviny je dvakrát vyssí u jedincu, kterí podstoupili transplantaci pevného orgánu, jako je játra, srdce, plíce nebo ledviny, ve srovnání s rizikem siroké verejnosti. Navíc tem, kterí dostali transplantaci, je zvýsené riziko pro nekolik ruzných druhu rakoviny.

(Health)

Rakovina kuze: identifikovány nové molekulární cíle

Rakovina kuze: identifikovány nové molekulární cíle

Vedci zjistili dva molekulární cíle v nekterých formách rakoviny kuze, coz podle jejich názoru muze vést k novým moznostem lécby této nemoci. To je podle studie zverejnené v casopise Clinical Cancer Research. Americká rakovinová spolecnost uvádí, ze rakovina kuze (melanom) je nejbeznejsí ze vsech typu rakoviny.

(Health)