cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Parkinsonova choroba spojená s expozicí prumyslovým rozpoustedlem

Vedci, kterí studují dvojcata, zjistili, ze expozice prumyslovému rozpoustedlu trichlorethylenu (TCE), coz je nebezpecná organická kontaminující látka pouzívaná jako odmastovac, je spojena se znacným zvýsením rizika vzniku Parkinsonovy nemoci. Vedené Dr. Samuelem Goldmanem a Caroline M. Tannerem z Parkinsonova institutu (PI) a klinického centra v Sunnyvale, Kalifornie, mezinárodní tým píse o svých zjisteních v on-line vydání Annals of Neurology.
Tým také nalezl vazby mezi zvýseným rizikem Parkinsonovy choroby a expozicí perchlorethylenu (PERC, také známému jako tetrachlorethylen), predního rozpoustedla pouzívaného pri chemickém cistení a chloridu uhlicitého (CCI4), dríve pouzívané v hasicích prístrojích jako cisticího cinidla. pri výrobe chladiva.
TCE se pouzívá v prumyslu k odmastování kovu a jiných materiálu a PERC je prední rozpoustedlo pouzívané v prumyslu chemického cistení a odmastovadel a odstranovacu skvrn. Stejne jako expozice, ke které dochází pri práci s temito chemikáliemi, muzete také být vystaveni pomocí desítek domácích výrobku, jako jsou lepidla, cistice kobercu, odstranovace skvrn a barvy, které je obsahují.
Krome toho se miliony liber techto rozpoustedel uvolnují do zivotního prostredí kazdý rok, kde pretrvávají. Napríklad TCE je nejcastejsí organická kontaminující látka v podzemních vodách.
Je pravdepodobné, ze drtivá vetsina z nás má nejakou úroven vystavení nekterým z techto chemikálií, at uz prostrednictvím práce nebo jinak.
Studie prozkoumala 99 páru dvojcat, u kterých byla jedna nemocná Parkinsonova choroba a druhá ne.
Pozádali dvojcata o podrobné informace o svých pracovních místech a koníccích, zamerily se na úkoly a materiály, aby mohly posoudit celozivotní expozici 6 bezne pouzívaným rozpoustedlum a srovnávali expozice u úcastníku, kterí vyvinuli Parkinsonovu onemocnení s jejich dvojcaty, .
Zjistili, ze:

  • U osob, které pracovaly s TCE, doslo ke 6násobnému zvýsení rizika Parkinsonovy nemoci.
  • U lidí, kterí pracovali s PERC, doslo k desetinásobnému zvýsení rizika Parkinsonovy nemoci.
  • Parkinsonova náhlá príhoda následovala expozice 30 az 40 let.
Vedci dospeli k záveru, ze:
"Expozice specifickým rozpoustedlum muze zvýsit riziko PD.TCE je nejcastejsí organická kontaminující látka v podzemních vodách a PERC a CCl4 jsou v zivotním prostredí vsudyprítomné a nase nálezy vyzadují replikaci v jiných populacích s dobre charakterizovanou expozicí, dusledky jsou podstatné. "
Prestoze studie na zvíratech naznacují, ze existuje vazba mezi TCE a Parkinsonovou chorobou, a tam byly nekteré prípadové zprávy o osobách, které pracovaly s TCE vyvíjejícím se Parkinsonovou chorobou, je to první epidemiologická analýza pro propojení TCE nebo PERC s tímto onemocnením.
Proto je treba provést dalsí studie k prokázání nebo jinak, ze TCE a PERC skutecne zpusobují Parkinsonovu chorobu, a pokud ne, pak jak ovlivnují vývoj onemocnení.
Vedci poznamenali, ze dalsí laboratorní studie by mohly pomoci vysvetlit toxické úcinky TCE a PERC na mozek a doufejme, ze naleznou nové cíle pro léky.
Také poznamenali, ze vzhledem k tomu, ze studie ukazuje, ze expozice muze predcházet onemocnení nekolika desetiletími, to nám nabízí sanci, ze bychom byli schopni zasáhnout, jakmile pochopíme základní biologické mechanismy.
Prostredky od Národního ústavu neurologických poruch a mrtvice v USA, Nadace Michaela J. Foxa, Parkinsonovy Jednotné pesky, The Valley Foundation a James a Sharron Clark pomohly zaplatit za studium.
Napsal Catharine Paddock PhD

Násilí nebo zranení "zpusobuje témer 80% úmrtí u Americanu mladsích 30 let"

Násilí nebo zranení "zpusobuje témer 80% úmrtí u Americanu mladsích 30 let"

Nová zpráva zverejnená v The Lancet zjistila, ze behem prvních 3 desetiletí zivota jsou úrazy a násilí nejcastejsí prícinou smrti Americanu. Témer 180 000 lidí zemre kazdorocne v dusledku úrazu a násilí, pricemz miliony lidí prezili, ale zustávají s trvalými fyzickými, emocionálními a financními problémy.

(Health)

Durezol a Durasal, nedelejte je smísené, FDA varuje

Durezol a Durasal, nedelejte je smísené, FDA varuje

Ocní lék Durezol (difluprednová oftalmická emulze) a bradavicnatý prípravek Durasal (kyselina salicylová) muze znít podobne, avsak muze se stát, ze se zmizí, a s potenciálne závaznými následky muze správce potravin a léku varovat lékare, lékárníky a dalsí odborníky ve zdravotnictví. Agentura cituje prípad, kdy lékárník dávkoval bradavici místo ocních kapek pacientem s operacním zákrokem, coz melo za následek vázné zranení.

(Health)