cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Rakovina pankreatu muze být lécitelná extraktem stromu

Bez soucasné úcinné lécby existuje naléhavá a dulezitá potreba vyvinout nové léky k lécbe rakoviny pankreatu. Po provedení testu v laboratorních bunkách a mysích navrhují výzkumníci, ze nimbolid, prírodní extrakt z listu stromu neemu, by takovou potrebu mohl splnit.
Výzkumníci naznacují, ze listy neemu ukazují slib jako lécbu rakoviny pankreatu.

V casopise Vedecké zprávy, tým biomedicínských vedcu v Texasu, University of Health Sciences Centre El Paso (TTUHSC El Paso) uvádí, jak nimbolid muze zastavit rust a sírení rakoviny pankreatu bez poskození normálních zdravých bunek.

Senior a odpovídající autor Rajkumar Lakshmanaswamy, docent v TTUHSC El Paso Center of Emphasis in Cancer, ríká:

"Nimbolid slib ukázal, ze je úzasný a specificita lécby rakovinných bunek nad normálními bunkami je velmi zajímavá."

Rakovina pankreatu je ctvrtou hlavní prícinou úmrtí související s rakovinou v USA a predpokládá se, ze se stane druhou hlavní prícinou do roku 2020. Jedná se o jediný závazný rakovinový onemocnení, poznamenávají autori, kde méne nez 6 z kazdých 100 pacientu prezije více nez 5 let po diagnóze.

Hlavním duvodem, proc je rakovina pankreatu tak smrtelná, je to, ze je velmi obtízné diagnostikovat v pocátecních stádiích, nez zacne sírit a napadat okolní tkán a jiné orgány, coz je velmi rychlé.

Vetsina pacientu s rakovinou pankreatu je proto diagnostikována, kdyz je onemocnení v pokrocilém stádiu. Pro ne je chirurgie zrídka mozností, coz zduraznuje význam nalezení nových terapií.

Nimbolid zvysuje produkci reaktivních druhu kyslíku

Nimbolid je prírodní extrakt získaný z listu a kvetu neem stromu (Azadirachta indica), který je siroce pouzíván v tradicní medicíne k lécbe ruzných lidských onemocnení.

Predchozí studie úcinku nimbolidu v laboratorních bunkách a zvíratech odhalují, ze nimbolid má radu protirakovinových vlastností. Sloucenina narusuje signalizacní dráhy rakovinných bunek, které jsou spojeny se zánetem, prezíváním, rustem, invazí, rozvojem nádorových cév a sírením rakoviny nebo metastázami.

Nová studie, která testuje nimbolid specificky na bunecné linie a mysí s rakovinou pankreatu, zjistuje, ze sloucenina je úcinná pri inhibici rustu rakoviny a metastáz.

Výzkumníci zjistili, ze nimbolid zvysuje produkci skupiny molekul známých jako reaktivní kyslíkové slouceniny (ROS), o kterých je známo, ze regulují bunecnou smrt apoptózou (samovolným zabíjením) a autofagií (vlastní stravou).

Dalsí experimenty v bunecných liniích rakoviny pankreatu odhalily, ze generace ROS pomocí nimbolidu omezila proliferaci bunek a snízila jejich schopnost migrovat, napadat a tvorit kolonie.

Autori vsak poznamenávají, ze oblast, kterou je treba dále zkoumat, je komplexní souhra mezi apoptózou a autofagií, která je výsledkem stimulace indukované nimbolidem v ROS. V této studii se zdá, ze protinádorový úcinek nimbolidu je prostrednictvím apoptózy, nikoliv autofagie, coz ostatne naznacují, ze studie mohou skutecne zvýsit prezití rakovinných bunek.

Nimbolid "napadá rakovinu pankreatu ze vsech úhlu"

Výsledky ukazují, ze nimbolid snízil velikost a pocet kolonií bunek karcinomu pankreatu o 80% a omezil jejich schopnost migrace a invaze o 70%.

Pokusy u zivých mysí také ukázaly, ze nimbolid je úcinný pri inhibici rustu a metastázy rakoviny pankreatu, uvedou autori.

"Zdá se, ze Nimbolid napadá rakovinu pankreatu ze vsech úhlu," ríká prof. Lakshmanaswamy.

Dulezitým zjistením studie je, ze nimbolid nevykazuje poskození zdravých bunek - ani v laboratorních kulturách, ani v zivých mysích.

Jelikoz mnoho lidí v Indii jíst neem a zdá se, ze nemají skodlivé vedlejsí úcinky, autori naznacují, ze uzívání nimbolidu pro rakovinu pankreatu by pravdepodobne neprodukovalo nezádoucí úcinky typické pro chemoterapii a radiacní terapii.

Zatímco tento fakt a nálezy studie vsichni slyseli, prof. Lakshmanaswamy poukazuje na to, ze je jeste dlouhá cesta, nez je nimbolid pripraven k lécbe rakoviny pankreatu u lidí.

Tým pokracuje ve svém výzkumu protirakovinných vlastností nimbolidu a také plánuje vysetrit, jak nejlépe podávat, aby maximalizoval jeho úcinek na rakovinu pankreatu.

Mezitím, Zdravotní novinky dnes nedávno se dozvedeli, jak výzkumníci nasli zpusob, jak zasáhnout rakovinu pankreatu tvrde se zarízením, které pouzívá elektrické pole rídit smrtící kombinaci ctyr chemo léku prímo do nádoru a zároven omezit vedlejsí úcinky na zbytek tela.

Link nalezený mezi vypuknutím cholery a vzestupem toku reky

Link nalezený mezi vypuknutím cholery a vzestupem toku reky

Jedno tajemství vyresené na cholere vysetrením ctyr hlavních povodí - vcetne Ganges, Brahmaputra, Meghna, Konga, Amazonky a Orinoco v Jizní Americe - zjistuje, kdy se zvýsil tok vody, ziviny ve vode byly spojeny s nárustem prípadu cholery. 3. v Americkém zurnálu tropické medicíny a hygieny - Nová studie odhalila, ze vysetrování nejvetsích povodí na svete bylo objeveno, výzivné a silné vypoustení vedlo k hrotem v kvetech planktonu spojených s vypuknutím cholery.

(Health)

BPA souvisí s obezitou u dívky ve veku od 9 do 12 let

BPA souvisí s obezitou u dívky ve veku od 9 do 12 let

Bisphenol-A (BPA), chemická látka pouzívaná v plastech, vcetne balení potravin, je spojena s vyssím rizikem obezity u dívek ve veku od 9 do 12 let, uvedli výzkumníci z divize výzkumu Kaiser Permanente v Oaklandu, Kalifornie. casopis PLoS ONE. Autori napsali, ze dívky na zacátku a na konci puberty, jejichz hladiny BPA v moci jsou nadprumerné, mají dvojnásobné riziko obezity / nadváhy ve srovnání s jejich protejsky s nizsími hladinami.

(Health)