cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Obezita Poradenství - Medicare Chcete-li pridat Pokrytí

Príjemci Medicare budou schopni získat pokrytí pro preventivní obezitou, CMS (Centra pro Medicare a Medicaid Services) dnes oznámila. CMS ríká, ze je to soucást rozsirující se rady preventivních sluzeb, které CMS dodává od svého podpisu zákona o cenove dostupné péci. Pokrytí nákladu na preventivní obezitou poradenství doplnuje Million Hearts iniciovat, CMS vysvetlil v komuniké.
Administrátor CMS Donald M. Berwick, MD, rekl:

"Obezita je výzvou, kterou musí celit Americané vsech vekových kategorií, a prevence je pro rízení a odstranení obezity v nasí zemi zásadní. Je dulezité, aby meli pacienti Medicare prístup k vhodným screeningovým a preventivním sluzbám."

Priblizne jedna tretina príjemcu Medicare je povazována za obézní.
Obezita muze zvýsit riziko vzniku následujících onemocnení a onemocnení:
 • Abnormální období
 • Koronární onemocnení srdce
 • Diabetes mellitus typ 2
 • Onemocnení zlucníku
 • Vysoký cholesterol v krvi
 • Vysoký krevní tlak
 • Vysoké hladiny triglyceridu
 • Neplodnost
 • Nemoc jater
 • Metabolický syndrom
 • Osteoartróza
 • Dýchací problémy
 • Nekolik druhu rakoviny
 • Spánková apnoe a dalsí poruchy spánku
 • Mrtvice
 • Riziko vzniku rakoviny je rychle progresivní
Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) náklady na lékarskou péci o obezitu v Americe v roce 2008 cinily 147 miliard dolaru.
CMS ríká, ze taková chronická onemocnení, jako je diabetes typu 2 a kardiovaskulární nemoci, postihují nekteré rasové a etnické mensiny neprimerene. Pokud mohou být rozdíly v oblasti obezity predem vyreseny, je pravdepodobnost, ze se významne snízí míra obezity, mnohem vetsí, stejne jako odstranení sirokých zdravotních rozdílu, které v soucasné dobe existují mezi príjemci programu Medicare.
V rámci tohoto nového prínosu budou pokryty oprávnené pacienty, kterí obdrzí screening na obezitu a poradenství v centrech primární péce.

Pokud screening ukazuje, ze pacient je obézní, tj. Má BMI (index telesné hmotnosti) alespon 30, Medicare bude pokrývat následující:
 • Ctyri týdenní poradenská zasedání (jedna týdne)
 • Jedno osobní poradenství kazdých 14 dní po dobu dalsích peti mesícu
 • Pokud se pacientovi podarí snízit dostatecnou váhu (6,6 liber nebo 3 kilo za sest mesícu), pokryje se dalsí poradenství jednou za mesíc po dobu sesti mesícu (celkem 12 mesícu)
CMS vedoucí lékar a reditel úradu agentury pro klinické standardy a kvalitu, Patrick Conway, MD, MSc, rekl:
"Toto rozhodnutí je dulezitým krokem pri sladení portfolia preventivních sluzeb spolecnosti Medicare s dukazy a resení rizikových faktoru v souvislosti s onemocnením. My v CMS peclive a systematicky prezkoumáváme nejlepsí dostupné lékarské dukazy k identifikaci tech preventivních sluzeb, které mohou udrzet príjemce Medicare co mozná nejzdraveji tak dlouho, jak je to mozné. "

Jak je vypoctena podváha, normální hmotnost, obezita?

Existují dva zpusoby, jak to vyresit - jeden je Pomer mezi pasem a bedrem, a druhý je BMI.
BMI (index telesné hmotnosti)
Toto merí vasi výsku a váhu. Je méne presný nez pomer pas-hip a mnozí odborníci se domnívají, ze postupne ustupuje pomeru pas-hip.
Chyba v BMI je, ze nemeruje telesný tuk versus obsah svalu v osobe. Olympijský vítez o délce 6 metru vysoký 100 metru muze vázit více nez 6-ti hektarový nevyhovující pohovkový brambor - i kdyz sportovec má malý pas a rozhodne nemá nadváhu, jeho BMI ukáze, ze je tlustsí nez gauc. Merení pomeru pasu a bedra nebude delat tuto chybu. Klasifikace BMI je následující:
 • Podváha - cokoliv pod 18,5
 • Normální hmotnost - od 18,5 do 24,9
 • Nadváha - od 25 do 29,9
 • Obezita 1. trídy - od 30 do 34,9
 • Trída 2 obezita - od 35 do 39,9
 • Trída 3 obezita - 40+ (také známá jako morbidne obézní)
Merení BMI v metrických jednotkách: Hmotnost cloveka v kilogramech delená ctvereckem jejich výsky. Napríklad osoba o 80 kilogramech, jejíz výska je 1,8 metru, má BMI 24,69 (1,82 = 3,24. 80 deleno 3,24 = 24,69).
Merení BMI v císarských jednotkách: Hmotnost cloveka v librách 703, rozdelená ctvercem jejich výsky v palcích. Napríklad 72-palcový vysoký clovek o hmotnosti 190 liber má BMI 25,76 (190 x 703 rozlozeno 5 184 + 25,76).

Tri pasové oblouky ilustrující príklady ideální, nadváhy a obezity
Pomer pasu a bedra (WHR)
V tomto prípade je merení pasu deleno merením kycle. Napríklad, pokud je pás zenky 28 palcu a její boky jsou 36, její WHR je 0,77 (28 deleno 36).
Páry:
 • Méne nez 0,9 - ideální váha. Riziko zdravotních problému je obecne nízké.
 • 0,9 az 0,99 - nadváha. Existuje stredne velké riziko nekterých zdravotních problému.
 • 1 nebo více - obézní. Existuje vysoké riziko zdravotních problému.
Zenské pomery pasu a bedra:
 • Méne nez 0,8. Ideál.
 • 0,8 az 0,89 - nadváha.
 • 0,9 nebo více - obézní.
Napsal Christian Nordqvist

Nová studie podporuje spojení mezi ADHD a traumatickým poranením mozku

Nová studie podporuje spojení mezi ADHD a traumatickým poranením mozku

Nedávná studie kanadských dospelých nalezla vazby mezi traumatickým poranením mozku a historií poruchy pozornosti s hyperaktivitou, coz naznacuje, ze dospelí s anamnézou poranení mozku mohou mít prospech ze zlepseného screeningu poruchy chování. Vetsina pretrvávajících následku traumatického poranení mozku jsou symptomy sdílené s ADHD.

(Health)

Vzdálené sledování chronicky nemocných pacientu není nákladove efektivní, ríká Velká britská telehealthová studie

Vzdálené sledování chronicky nemocných pacientu není nákladove efektivní, ríká Velká britská telehealthová studie

Technologie "Telehealth" pro vzdálené monitorování pacientu s dlouhodobými podmínkami, aby mohli zít nezávisleji doma, se podle nové britské studie zverejnené online v BMJ v pátek nezdá být nákladove efektivnejsí nez standardní podpora a lécba. Studie je financována ministerstvem zdravotnictví a vedena Stantonem P Newmanem z School of Health Sciences, City University London.

(Health)