cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Velký pruzkum verejného mínení publikovaný Britskou lékarskou asociací

V pondelí 24. ríjna 2011 britská lékarská asociace (BMA) zverejnila záverecné výsledky svého hlavního pruzkumu stanoviska lékare. Výsledky ukázaly, ze názory a obavy praktických lékaru týkající se hlavních problému, kterým celí obecná praxe, jsou velmi jasné.
Pruzkum BMA, provedený v dubnu 2011, zpochybnil kazdého lékare ve Velké Británii v otázkách, jako je morálka, pracovní zátez a mozné zmeny v primární péci v dusledku zákona o zdravotní a sociální péci. 18,757 (40%) z 46,700 lékaru reagovalo, coz je nejvýznamnejsí pruzkum svého druhu v posledních letech.
Mezi dulezité objevy patrí:

  • 88% praktických lékaru (9 z 10) uvedlo, ze za posledních pet let vzrostla intenzita jejich konzultací.
  • 75% praktických lékaru v Anglii nesouhlasí s návrhem zákona o zdravotní péci a sociální péci, aby propojili trzní príjmy s výkonem své skupiny pro uvedení do provozu.
  • 84% praktických lékaru (17 z 20) vysvetlovalo, ze slozitost jejich konzultací vzrostla v posledních peti letech.
  • 85% se domnívá, ze hranice praxe by nemely být ukonceny.
  • 7 z deseti praktických lékaru je znepokojeno konflikty zájmu spojenými s reforem, a to jak kvuli jejich úloze komisaru a poskytovatelu péce (69%), tak i vlivu, který mohou mít na vztah pacient-lékar (69%).
Dr. Laurence Buckman, predseda výboru BMA pro lékare, uvedl:
"Obrovská míra odpovedí ukazuje, jak silne lékari vnímají dotcená témata, zvláste pokud jde o zmeny v zdravotnických sluzbách v Anglii. Lékari nechtejí, aby duvera, kterou pacienti vkládají do techto systému, byly poskozeny temito reformami. to je presne to, co se obává, ze se stane. Vláda musí venovat pozornost a dále revidovat své plány na kvalitní prémii zejména, aby se zabránilo jakémukoli potenciálnímu poskození vztahu mezi lékarem a pacientem.
Obecná praxe prosla obrovskou zmenou od posledního provedení pruzkumu o této velikosti v roce 2007 - coz jasne ukazuje presvedcení drtivé vetsiny praktických lékaru, ze povaha jejich práce se stala slozitejsí a intenzivnejsí. Hodne z práce, kterou nyní deláme, jako je péce o lidi s diabetem, se provádí v nemocnici, a prestoze je to práce, kterou chceme udelat kvuli jasnému prínosu pro pacienty, zpusobilo, ze bylo tezsí prizpusobit konzultaci desetiminutový casový úsek a muze to slozitejsí resit nárust poptávky.
Rád bych podekoval vsem praktickým lékarum, kterí vyplnili dotazník, protoze nám poskytl velký pohled na pracovníky GP. Bude to neocenitelné pri utvárení nasich priorit v následujících mesících a letech. "


Napsal Grace Rattue

Vedci tvrdí, ze výroba myelinu je zásadní pro získání nových dovedností

Vedci tvrdí, ze výroba myelinu je zásadní pro získání nových dovedností

Je dobre známo, ze myelin - ochranná vrstva, která se tvorí kolem nervových vláken - je dulezitá pro úcinnou mozek propojení. Nyní vedci z University College London ve Velké Británii tvrdí, ze tato látka má zásadní význam pro získání nových praktických dovedností, napríklad pro hraní hudebního nástroje, není vsak nutné uchovávat informace.

(Health)

Antipsychotický lék by mel lécit osoby s demencí

Antipsychotický lék by mel lécit osoby s demencí

Výzva ke snízení uzívání antipsychotik mezi pacienty s demencí se ukázala být obtíznejsí, nez se puvodne odhadovalo. To se stalo zásadním problémem verejného zdraví ve Spojeném království, protoze tyto léky jsou spojené s az 1800 úmrtí rocne u lidí s demencí. Skutecné uzívání antipsychotických léku u pacientu s demencí muze být az o 46 procent více, nez jaká tvrdí puvodní císla.

(Health)