cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Není to jen zubní onemocnení: onemocnení parodontu spojená s rakovinou prsu

Postmenopauzální zeny s parodontálním onemocnením mají vyssí pravdepodobnost vývoje rakoviny prsu podle výzkumu publikovaného v roce 2006 Epidemiologie rakoviny, biomarkery a prevence. Ti, kterí mají kourení v minulosti, jsou zvláste postizeni.
Zeny s parodontálním onemocnením mají vyssí riziko rakoviny prsu.

Periodontální onemocnení je bezný stav, který se pohybuje od jednoduchého zánetu zaludku az po závazné onemocnení, které zpusobuje velké poskození mekké tkáne a kostí, které podporují zuby, a ztrátu zubu.

To také bylo spojeno s onemocnením srdce, mrtvicí a cukrovkou, stejne jako onemocneními ústní, jícnové, hlavy a krku, pankreatu a plic. Predchozí studie naznacují, ze by mohl poskytnout spojení s chronickým zánetem.

Rizikové faktory pro periodontální onemocnení zahrnují genetickou predispozici, kourení a hormonální zmeny u dívek a zen, které mohou delat dásne citlivejsí, takze je snadnejsí vyvinout gingivitidu.

Lidé se snízenou schopností bojovat s infekcí v dusledku onemocnení, jako je diabetes nebo lécba rakoviny, jsou také náchylní. Léky, které omezují tok slin, mohou také zanechat ústa infekcím.

Pravidelné kartácování, nanásení zubu a cistení zubním lékarem muze pomoci predejít tomu.

Výzkumní pracovníci vedeni Dr. L. L. Freudenheimem, PhD, významným profesorem na katedre epidemiologie a environmentálního zdraví na univerzite v Buffalo School of Public Health and Health Professions, NY, se vydali na vysetrení, zda existuje nejaký vztah s rakovinou prsu.

Tým sledoval 73 737 zen po menopauze, kterí byli zapsáni do Studie pozorovatelské iniciativy zenské zdravotní iniciativy. Zádná z zen nemela predchozí rakovinu prsu, ale 26,1% z nich melo periodontální onemocnení.

Parodontální onemocnení zvysuje riziko rakoviny prsu o 14%

Predchozí studie naznacily, ze kourení ovlivnuje vývoj parodontálního onemocnení, takze vedci uvazovali o stavu kourení.

Po prumerné dobe sledování 6,7 roku bylo diagnostikováno 2 124 zen s rakovinou prsu. Výzkumníci zjistili, ze u vsech zen je riziko rakoviny prsu o 14% vyssí u tech, kterí meli periodontální onemocnení.

U zen, které prestaly kourit v posledních 20 letech, mely pacienti s parodontálním onemocnením 36% vyssí riziko rakoviny prsu.

Zeny, které kourily v dobe studie, mely 32% vyssí riziko rakoviny prsu, pokud mely periodontální onemocnení, ale asociace nebyla statisticky významná.

Ti, kterí nikdy nekourili, meli 6% vyssí riziko a ti, kterí opustili více nez 20 let, meli 8% vyssí riziko, pokud meli onemocnení parodontu.

Freudenheim vysvetluje:

"Víme, ze bakterie v ústech soucasných i bývalých kuráku, kterí opoustejí v poslední dobe, se lisí od tech, které jsou v ústech nekuráku."

Jedním z mozných vysvetlení spojení mezi parodontálním onemocnením a rakovinou prsu je, ze bakterie vstupují do obehu tela a nakonec ovlivnují prsní tkán.

Je vsak treba provést dalsí studie k urcení prícinné souvislosti.

Omezení zahrnují skutecnost, ze zeny samy ohlásily svuj status parodontální nemoci poté, co se jich zeptal, zda jim zubní lékar nekdy rekl, ze je mají.

Vzhledem k tomu, ze studie se zamerila na zeny, které jiz byly zapsány do dlouhodobé národní studie o zdravotní péci, byla pravdepodobnejsí, nez obycejná populace, aby dostávala pravidelnou lékarskou a zubní péci, címz zvysovala jejich pravdepodobnost, populace.

Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes ze výtazek z boruvkových by mohl být pouzit jako lécba onemocnení parodontu.

Priblizne 100 000 HIV infekcí v Indii za posledních 5 let

Priblizne 100 000 HIV infekcí v Indii za posledních 5 let

Odhaduje se, ze behem peti let bylo zabráneno priblizne 100 000 infekcím HIV podle pocátecní fáze indické kampane na prevenci HIV (tzv. Avahan). Prestoze v jizneji postizených zemích byla kampan mnohem efektivnejsí ve srovnání se vzdálenými severními státy.

(Health)

Hluboká stimulace mozku jako lécba OCD: nová smernice

Hluboká stimulace mozku jako lécba OCD: nová smernice

Nová klinická smernice publikovaná v casopise Neurochirurgie doporucuje hlubokou stimulaci mozku pro prípady obsesivne-kompulzivní poruchy, které nereagují na léky. Pokyn uvádí, ze bilaterální stimulace je "rozumnou terapeutickou mozností" u pacientu, kterí mají OCD, který nereaguje na jiné lécby.

(Health)