cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Není to jen zubní onemocnení: onemocnení parodontu spojená s rakovinou prsu

Postmenopauzální zeny s parodontálním onemocnením mají vyssí pravdepodobnost vývoje rakoviny prsu podle výzkumu publikovaného v roce 2006 Epidemiologie rakoviny, biomarkery a prevence. Ti, kterí mají kourení v minulosti, jsou zvláste postizeni.
Zeny s parodontálním onemocnením mají vyssí riziko rakoviny prsu.

Periodontální onemocnení je bezný stav, který se pohybuje od jednoduchého zánetu zaludku az po závazné onemocnení, které zpusobuje velké poskození mekké tkáne a kostí, které podporují zuby, a ztrátu zubu.

To také bylo spojeno s onemocnením srdce, mrtvicí a cukrovkou, stejne jako onemocneními ústní, jícnové, hlavy a krku, pankreatu a plic. Predchozí studie naznacují, ze by mohl poskytnout spojení s chronickým zánetem.

Rizikové faktory pro periodontální onemocnení zahrnují genetickou predispozici, kourení a hormonální zmeny u dívek a zen, které mohou delat dásne citlivejsí, takze je snadnejsí vyvinout gingivitidu.

Lidé se snízenou schopností bojovat s infekcí v dusledku onemocnení, jako je diabetes nebo lécba rakoviny, jsou také náchylní. Léky, které omezují tok slin, mohou také zanechat ústa infekcím.

Pravidelné kartácování, nanásení zubu a cistení zubním lékarem muze pomoci predejít tomu.

Výzkumní pracovníci vedeni Dr. L. L. Freudenheimem, PhD, významným profesorem na katedre epidemiologie a environmentálního zdraví na univerzite v Buffalo School of Public Health and Health Professions, NY, se vydali na vysetrení, zda existuje nejaký vztah s rakovinou prsu.

Tým sledoval 73 737 zen po menopauze, kterí byli zapsáni do Studie pozorovatelské iniciativy zenské zdravotní iniciativy. Zádná z zen nemela predchozí rakovinu prsu, ale 26,1% z nich melo periodontální onemocnení.

Parodontální onemocnení zvysuje riziko rakoviny prsu o 14%

Predchozí studie naznacily, ze kourení ovlivnuje vývoj parodontálního onemocnení, takze vedci uvazovali o stavu kourení.

Po prumerné dobe sledování 6,7 roku bylo diagnostikováno 2 124 zen s rakovinou prsu. Výzkumníci zjistili, ze u vsech zen je riziko rakoviny prsu o 14% vyssí u tech, kterí meli periodontální onemocnení.

U zen, které prestaly kourit v posledních 20 letech, mely pacienti s parodontálním onemocnením 36% vyssí riziko rakoviny prsu.

Zeny, které kourily v dobe studie, mely 32% vyssí riziko rakoviny prsu, pokud mely periodontální onemocnení, ale asociace nebyla statisticky významná.

Ti, kterí nikdy nekourili, meli 6% vyssí riziko a ti, kterí opustili více nez 20 let, meli 8% vyssí riziko, pokud meli onemocnení parodontu.

Freudenheim vysvetluje:

"Víme, ze bakterie v ústech soucasných i bývalých kuráku, kterí opoustejí v poslední dobe, se lisí od tech, které jsou v ústech nekuráku."

Jedním z mozných vysvetlení spojení mezi parodontálním onemocnením a rakovinou prsu je, ze bakterie vstupují do obehu tela a nakonec ovlivnují prsní tkán.

Je vsak treba provést dalsí studie k urcení prícinné souvislosti.

Omezení zahrnují skutecnost, ze zeny samy ohlásily svuj status parodontální nemoci poté, co se jich zeptal, zda jim zubní lékar nekdy rekl, ze je mají.

Vzhledem k tomu, ze studie se zamerila na zeny, které jiz byly zapsány do dlouhodobé národní studie o zdravotní péci, byla pravdepodobnejsí, nez obycejná populace, aby dostávala pravidelnou lékarskou a zubní péci, címz zvysovala jejich pravdepodobnost, populace.

Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes ze výtazek z boruvkových by mohl být pouzit jako lécba onemocnení parodontu.

Inzulín obvykle lépe nez perorální léky pro diabetes typu 2

Inzulín obvykle lépe nez perorální léky pro diabetes typu 2

Podle studie zverejnené v kombinaci inzulínu a metforminu nemusí být prospesné pro osoby s diabetem typu 2. Prestoze kombinace vede k mensímu prírustku hmotnosti, ke zlepsení kontroly hladiny glukózy v krvi a k ??mensí potrebe inzulínu, vedci tvrdí, ze je zapotrebí dalsího výzkumu, aby bylo mozné poskytnout spolehlivé dukazy o výhodách a skodách, jakoz io riziku predcasné smrti.

(Health)

Studie potvrzuje, ze podezrelá houba zpusobuje smrtelné onemocnení netopýru

Studie potvrzuje, ze podezrelá houba zpusobuje smrtelné onemocnení netopýru

Nová studie provedená na Národní stredisku pro zdraví divokých zverin v USA (USGS) v Madisonu poskytuje první prímý dukaz, ze vhodne pojmenovaná houba Geomyces destructans zpusobuje syndrom bílého nosu (WNS), smrtelné onemocnení, které se rychle sírí a dekimování populací netopýru v Severní Americe.

(Health)