cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Kazdodenní zkusenosti nám mohou v budoucnu prinést necekanou radost

Uskutecnování domácích prací nebo rozhovor s pracovníkem behem obeda je nepravdepodobné, ze se jedná o události, které vyjedete z vasí cesty zachytit jako pamet. Ale nová studie naznacuje, ze takové kazdodenní zkusenosti, které prehlízíme, nám mohou v budoucnu prinést potesení.
Kazdodenní zázitky - jako napríklad chatování s práteli - nám mohou prinést necekanou radost, kdyz je v budoucnu znovu objevíme.

Podle výzkumného týmu, vedeného Tingem Zhangem z Harvard Business School na Harvardské univerzite v Bostonu, MA, minulé studie ukázaly, ze nase predpovedi o tom, jak se budeme cítit o urcité zkusenosti a kolik z toho budeme pamatovat, jsou casto spatne.

Zhang a kolegové poznamenávají, ze tyto chyby v predpovedích mohou vysvetlovat, proc máme tendenci ignorovat zivotnejsí chvíle v zivote, ale snazíme se zdokumentovat to, co povazujeme za vzrusující momenty, at uz prostrednictvím obrázku, pametí nebo casopisu.

Pro tuto nejnovejsí studii, nedávno publikované v casopise Psychologická veda, tým uskutecnil radu experimentu, aby dále zkoumal, jak podcenujeme radost, kterou nám kazdodenní zkusenosti mohou prináset prostrednictvím vzpomínek.

V jednom experimentu se tým zeptal 135 vysokoskolských studentu, aby na zacátku léta vytvorili casové kapsle.

Studenti museli psát o nedávných zkusenostech, které meli, napríklad o nedávném rozhovoru, o poslední spolecenské události, ke které sli a o trech písních, které práve poslouchali. Zahrnuli také pasáz z posledního studijního clánku, který napsali.

Poté byli pozádáni, aby predpovedeli, jak smysluplný a zajímavý by nasel kazdou zkusenost, kdyz o tom pozdeji precetli a jak zvedaví a prekvapeni, ze budou.

Podhodnocování svetských zkuseností "nás muze vést k tomu, abychom se radostí zbavili, kdyz je znovu objevili"

Pri otevírání casových kapslí o 3 mesíce pozdeji tým zjistil, ze studenti velmi podcenovali jejich zvedavost a zájem o tyto svetské vzpomínky.

Podobná zjistení byla nalezena v on-line experimentu, ve kterém výzkumníci ríkají, ze úcastníci "obzvláste pravdepodobne podcenují potesení z znovuobjevení obycejných, svetských zkuseností, na rozdíl od mimorádných zkuseností".

Zhang a kolegové se domnívají, ze tyto poznatky mohou být proto, ze máme vysoké ocekávání z mimorádných zkuseností, ale nízké ocekávání kazdodenních zkuseností, coz nás vedlo k podcenování techto bezných událostí.

Jiný experiment ukázal, ze tím, ze podhodnocujeme svetské události, mozná ztrácíme potesení z jejich znovuobjevení.

Tým zjistil, ze úcastníci podcenili radost, kterou by získali pri ctení o "typickém" zázitku se svým partnerem, ale byli presní predpovídat, kolik potesení by získali pri ctení o zkusenosti se svým partnerem na Valentýna - výjimecnejsí den.

Zhang ríká:

"Obecne nemyslíme na dnesní obycejné okamziky jako na zkusenosti, které hodlají být v budoucnu znovu objeveny. Nase studie vsak ukazují, ze jsme casto spatne." Co je nyní obycejné, se v budoucnosti stává výjimecnejsím a výjimecným, nez my mohl ocekávat. "

Závery "zduraznují, ze není dulezité povazovat soucasnost za samozrejmost"

Výsledky dalsího experimentu podporovaly názor, ze máme tendenci prehlízet kazdodenní zkusenosti ve prospech dokumentování toho, co povazujeme za zábavnejsí. Úcastníci meli moznost volby napsat o nedávném rozhovoru, který meli, nebo sledovat rozhovor o talk show.

Pouze 27% úcastníku se rozhodlo napsat o nedávném rozhovoru, ale vzhledem k tomu, jakou událost by se radeji o mesíc pozdeji vrátilo, zvolilo konverzaci 58% úcastníku.

Tým zjistil, ze tito úcastníci velmi precenovali, kolik z rozhovoru si budou pamatovat. Cím více si myslí, ze si budou vzpomínat na svuj rozhovor, tím více by mohli podcenovat, jak by meli zájem o ctení rozhovoru o jejich rozhovoru.

Ale tým konstatuje, ze aby se vytvorily pocity, které tyto rozhovory vyvolaly v té dobe, a pamatují si okolnosti, které je obklopovaly, úcastníci museli císt jen nekolik vet.

Celé poznatky komentují:

"Lidé najdou spoustu radosti pri znovuobjevování hudebního playlistu pred mesíci nebo starého vtipku se sousedem, prestoze se to v dnesní dobe nezdálo zvlást smysluplné.

Studie zduraznují, ze není dulezité povazovat tento stav za samozrejmost a dokumentovat svetské momenty kazdodenního zivota, abychom nasemu budoucímu samému radovali znovuobjevení. "

Zhang vsak zduraznuje, ze bychom nemeli dokumentovat vse, co deláme, protoze by to mohlo narusit soucasnou zkusenost. Napríklad poznamenává, ze snaha získat dokonalý obraz jídlo, které jste podávali v restauraci, by mohlo zhorsovat uzívání jídla.

Dospel k záveru, ze je zapotrebí dalsího výzkumu, aby se zjistil "bod preklopení" mezi uzíváním soucasné zkusenosti a zaznamenáním soucasných zkuseností, které by mohly vyvolat budoucí pozitek.

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes ze studie naznacující nostalgické pocity z minulosti muze zvýsit optimismus do budoucna.

Listeria vypukne epidemie z Colorada do Texasu a Nebrasky

Listeria vypukne epidemie z Colorada do Texasu a Nebrasky

Z 12 hlásených prípadu listeriy bylo devet spojeno s jednotlivci, kterí jedli meloun, oznámil oddelení pro verejné zdraví a zivotní prostredí v Coloradu (CDPHE). Jeden z nich zemrel. Tam jsou také dva prípady v Texasu a jeden v Nebrasce, také spojený se spotrebou melounu. Predbezné výsledky poukazují na to, ze cantalup je pravdepodobným zdrojem.

(Health)

Jaké jsou príznaky psoriatické artritidy?

Jaké jsou príznaky psoriatické artritidy?

Obsahy Casté príznaky Obrázky Statistiky Príciny a rizikové faktory Potraviny, které se mají vyhnout Komplikace Kdy videt lékare Výhled Psoriatická artritida muze zahrnovat radu príznaku podobných tem, které se vyskytují u jiných forem artritidy. Mezi hlavní príznaky patrí zdurení, zapálení kloubu, snízený pohyb, únava a zmeny nehtu.

(Health)