cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nedostatek dukazu na podporu sebevrazedného screeningu

Není k dispozici dostatek dukazu na podporu sebevrazedného screeningu pro vsechny dospívající a dospelé, podle USPSTF (US Preventive Services Task Force).
Pracovní skupina zverejnila záverecnou zprávu o dukazu a návrh prohlásení o doporucení po analýze stávajícího výzkumu a zjistení, ze neexistují dostatecné údaje, které by doporucovaly kazdému prohledávání.
Je dulezité si uvedomit, ze zatímco je pravda, ze panel USPSTF uvedl, ze neexistují dostatecné dukazy, které by doporucovaly provést screening, zjistila také, ze neexistují dostatecné dukazy, které by doporucovaly proti screeningu.
Nové prohlásení se týká osob bez soucasné poruchy dusevního zdraví nebo s dusevními chorobami, uvedli odborníci.
Je vsak dulezité nalézt zpusoby, jak zabránit utrpení lidí, kterí se dopoustejí sebevrazdy nebo pokusit se o sebevrazdu, a zabránit utrpení mezi rodinami a práteli, které mohou zanechat, autori uvedli.
Clen skupiny Task Force Dr. David Grossman rekl:

"Bohuzel, v tuto chvíli nevíme, jestli se zeptá kazdého, kdo navstíví svého lékare nebo zdravotní sestru, o svých rizikových faktorech pro sebevrazdu, coz vede k mensímu poctu sebevrazd a pokusum o sebevrazdu."

Vsichni adolescenti a dospelí by meli pokracovat ve screeningu deprese podle pracovní skupiny. Studie prokázaly, ze screeningem deprese v kombinaci s lécbou je úspesná pomoc pacientum.
Je treba vysetrit osoby s príznaky deprese nebo jiných problému dusevního zdraví, pokud jde o sebevrazedné riziko, uvedli autori. Zpráva z minulého roku ukázala, ze depresivní pacienti by meli být pravidelne vysetrováni na riziko sebevrazdy.
"Pro tyhle jedince by mel mít klinické lékare otázku o sebevrazedných myslenkách soucástí rízení jejich nemoci," rekl Grossman.
Samovrazda je vázným problémem verejného zdraví ve Spojených státech, kde kazdorocne zemre více nez 37 000 Americanu. Zpráva z ledna letosního roku ukázala, ze míra sebevrazdy ve Velké Británii se v roce 2011 výrazne zvýsila a od roku 2004 dosahuje nejvyssího výskytu podle nejnovejsích údaju Úradu pro národní statistiky.
Muzi a starsí dospelí ve vetsine etnických skupin mají nejvetsí riziko sebevrazdy a mezi dospívajícími, hispánskými dívkami a americkými indiánskými / aljasskými domorodci se vyskytuje zvýsené riziko.
Grossman dospel k záveru:
"Pracovní skupina vyzývá vedeckou komunitu, aby uprednostnila studie zamerené na vývoj screeningových nástroju, které by lépe identifikovaly lidi bez symptomu, které jsou ohrozeny sebevrazdou, a vytvorily efektivní programy podpory a lécby osob s rizikovými faktory sebevrazdy.
Víme, ze mnoho lidí, kterí se pokusili o sebevrazdu, navstívilo zdravotnického pracovníka behem jednoho mesíce pred pokusem. To znamená, ze máme opravdu prílezitost pomoci, pokud najdeme lepsí nástroje. "

Stránka Task Force obsahuje návrh prohlásení o doporucení a bude otevrena pro verejnost, aby se k ní vyjádrila az do 20. kvetna.
Napsal Sarah Glynn

Ocní infekce spojené s opetovným balením Avastin Eye Injections

Ocní infekce spojené s opetovným balením Avastin Eye Injections

V Miami na Floride byla hlásena skupina vázných infekcí ocních infekcí Streptococcus endoftalmitis, poté, co pacienti dostali prebalené intravitreální injekce Avastatinu (bevacizumab) (ocní injekce), oznámil FDA. Úrad pro potraviny a léciva (FDA) varuje lékare pred incidenty.

(Health)

Gene v genu rídí akutní myeloidní leukémii, ríká nová studie

Gene v genu rídí akutní myeloidní leukémii, ríká nová studie

Nový výzkum naznacuje, ze jde o mensí gen vlozený do vetsího genu, který je jiz spojen se spatným prezitím pacientu s akutní myeloidní leukémií, které skutecne pohánejí prubeh onemocnení. Výzkumníci z komplexního Cancer Center v Ohiu State University - Arthur G. James Cancer Hospital a Richard J.

(Health)