cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vystavení toxinum v zivotním prostredí spojených s mírou výskytu autismu

Vedci z Chicagské univerzity zjistili, ze míry autismu a intelektuálního postizení v USA korelují s výskytem genitálních malformací u novorozených muzu na úrovni kraje - ukazatele vystavení plodu skodlivým faktorum prostredí, jako jsou pesticidy.

Výzkumný tým, vcetne prof. Andreje Rzetského, nedávno zverejnil své poznatky v casopise PLOS Výpocetní biologie.

Drívejsí výzkum spojil environmentální faktory s vývojem autismu.

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes ze studie naznacují, ze tehotné zeny, které jsou vystaveny vysokému znecistení ovzdusí, mají dvakrát vetsí pravdepodobnost, ze budou mít díte s autismem.

Prozkoumat tuto asociaci dále analyzovali lékarské informace z databáze pojistovacích pohledávek, která zahrnovala témer 100 milionu pacientu v USA.

Jako ukazatel rodicovské expozice toxinum zivotního prostredí se tým podíval na úrovne vrozených malformací reprodukcního systému u muzu.


Výzkumníci zjistili, ze míra autismu silne koreluje s mírou genitálních malformací pri narození u muzu v USA - coz je ukazatel vystavení plodu skodlivým faktorum prostredí.

Poznamenávají, ze plody muzského pohlaví jsou velmi citlivé na urcité toxiny zivotního prostredí a predpokládá se, ze tato expozice vede k reprodukcním malformacím, které existují pri narození, vcetne mikropenu a nedotcených varlat.

Pri hodnocení míry výskytu autismu a intelektuálního postizení (ID) v jejich souboru údaju o kraji kraje, tým zjistil, ze kazdé 1% nárust malformací byl spojen s 283% nárustem autismu a 94% nárust ID v tomtéz kraji .

Zjistili také, ze témer vsechny oblasti s vyssími autistickými dávkami mají vyssí míru ID. Vedci tvrdí, ze to podporuje prítomnost skodlivých environmentálních faktoru v techto oblastech.

Navíc vedci zjistili, ze autismus u muzu s detmi s autismem je témer sestkrát vyssí pravdepodobnost genitálních malformací pri narození.

Vliv expozice na zivotní prostredí "prekvapive silný"

V komentári k nálezum prof. Rzhetsky ríká:

"Autismus se zdá být silne korelovaná s mírou vrozených malformací pohlavních orgánu u muzu v celé zemi. To je ukazatel ekologické záteze a efekt je prekvapive silný."

Výzkumný tým také zjistil, ze virové infekce u muzu byly spojeny se signifikantním zvýsením výskytu autismu a ID.

Vzhledem k tomu, ze vystavení toxinum zivotního prostredí je spojeno s oslabením lidského imunitního systému, vedci tvrdí, ze toto zjistení podporuje teorii, ze expozice zivotního prostredí muze být spojena s autismem a výskytem ID.

Pri analýze dalsích potenciálních faktoru, které mohou ovlivnit autismus a incidence výskytu ID, výzkumníci zjistili, ze zákony specifické pro jednotlivé státy mely významný dopad. Napríklad státní diagnóza autismu klinikem nebo pediatrem, která by mela být posouzena v systému speciálního vzdelávání, byla spojena s 99% snízením autismu a míry výskytu ID.

Rychlá fakta o autismu
  • Priblizne 1 ze 88 detí v USA bylo identifikováno s ASD.
  • ASD jsou témer 5x castejsí mezi chlapci nez dívkami.
  • Deti narozené starsím rodicum jsou pro ASD vyssí.

Zdá se, ze príjem má malý dopad na míru výskytu. Kazdé dalsí príjmy ve výsi 1 000 dolaru nad krajským prumerem byly spojené s 3% zvýsením autismu a míry ID, ale toto bylo povazováno za "slabé spojení".

Vedci poukazují na to, ze jejich studie obsahují urcité omezení, které by mohly zabránit tomu, aby nálezy byly zobecnitelné. Napríklad, snadný prístup k údajum se muze v jednotlivých krajích lisit, nebo by mohlo dojít k "nerovnému genetickému rozdelení".

"Pro budoucí genetické studie mozná budeme muset vzít v úvahu, kde byly shromazdovány údaje, protoze je mozné, ze muzete získat dve identické deti ve dvou ruzných krajích a jeden by mel autismus a druhý by ne," vysvetluje prof. Rzhetický.

Ale celkove ríká, ze tým interpretuje výsledky studie jako "silný signál o zivotním prostredí".

Zdravotní novinky dnes nedávno zverejnila funkci, která se zabývala vztahem mezi expozicí chemikálií a jeho dopadem na vývoj mozku.

Mezinárodní konference Alzheimerova asociace 2015: hlavní body

Mezinárodní konference Alzheimerova asociace 2015: hlavní body

Tento týden se uskutecnilo nejvetsí fórum o demenci na svete - kazdorocní Mezinárodní konference Alzheimerova sdruzení v roce 2015 ve Washingtonu. Konference poskytuje prílezitost pro vedecké pracovníky v oblasti demence po celém svete, aby se shromázdili a sdíleli výsledky studie s cílem priblízit se k prevenci a lécbe Alzheimerovy a jiné demence.

(Health)

Pesticidy ve vode z vodovodu zodpovedné za zvýsení alergie na potraviny

Pesticidy ve vode z vodovodu zodpovedné za zvýsení alergie na potraviny

Pesticidy a vodovodní voda mohou být zodpovedné za nárust potravinových alergií, které nyní postihují 15 milionu lidí v USA. Záver byl zverejnen v Annals of Alergy, Asthma and Immunology, vedecký casopis Americké akademie alergie, astmatu a imunologie ( ACAAI) a pochází z týmu odborníku vedených Elinou Jerschowovou, M.

(Health)