cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový zpusob pestování dostatecných dospelých kmenových bunek pro terapeutické uzití s ??plastem nanokamenu

Ve výzkumu na univerzite v Glasgowu a v Southamptonu ve Velké Británii se objevil nový zpusob kultivace dostatecných dospelých kmenových bunek pro terapeutické uzití, coz by mohlo urychlit výzkum lécby kmenových bunek v prípade Parkinsonovy nemoci, artritida, Alzheimerova choroba a mnoho dalsích onemocnení a stavu.
Výzkum byl publikován v casopise Prírodní materiály. Nový plastikový nanoprenos je resením problému, který doposud znemoznil expanzi kmenových bunek pro klinické úcely - a také za velmi nízkou cenu.
Pred tímto prulomem museli výzkumníci odbehnout kmenové bunky od pacienta, pak se v laboratori kultivovali, aby se zvýsil jakýkoli pocátecní výtezek bunek, takze se dá kultivovat dávka, která je dostatecne velká, aby vypustila proces bunecné regenerace, kdyz jsou umístený zpet do pacienta.
Problematictí vedci, kterým celí doposud s dospelými kmenovými bunkami, jsou spontánní bunecná diferenciace. Kmenové bunky rostou na standardních umelohmotných kulturních plochách, ale premenují se na jakoukoliv bunku, z níz mnohé z nich v terapii nepouzívají. Abychom to vyresili, jsou kmenové bunky ponoreny do chemických roztoku, aby zvýsily celkový výtezek. Výsledky jsou vsak sotva uspokojivé.
Vedci z univerzity v Glasgowe vyvinuli a vyrobili nový nanopatternovaný povrch, který nabízí mnohem jednodussí zpusob, jak dosáhnout rozsírení kmenových bunek.
Pouzili výrobní proces vstrikování podobný tomu, který byl pouzit pri výrobe disku Blu-ray. 120-nanometrové jámy pokrývají povrch. Autori tvrdí, ze je to mnohem efektivnejsí pro rust kmenových bunek, a zároven neztrácejí charakteristiky kmenových bunek.
Dr. Matthew Dalby z univerzity v Glasgow rekl:

"Az dosud bylo velmi obtízné rust kmenových bunek v dostatecném mnozství a udrzet je jako kmenové bunky pro pouzití v terapii. To, co jsme my a nasi kolegové na University of Southampton ukázali, je, ze tento nový nanostrukturovaný povrch muze být velmi úcinne pouzíván kultivacní mesendhmální kmenové bunky, odebrané ze zdroju, jako je kostní dren, které pak mohou být pouzity v muskuloskeletálních, ortopedických a pojivových tkáních.
Pokud se stejný proces dá pouzít i pro kultivaci jiných typu kmenových bunek a tento výzkum probíhá v nasich laboratorích, nase technologie by mohla být prvním krokem na ceste k rozvoji rozsáhlých závodu pro kultivaci kmenových bunek, coz by umoznilo vytvorení siroké skály terapií pro mnoho bezných onemocnení, jako je diabetes, artritida, Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba. Jsme velmi nadseni potenciálními aplikacemi této technologie a my jsme jiz v pocátecních fázích rozhovoru, abychom získali povrch komercne dostupný.

Profesor Richard Oreffo z University of Southampton dodal:

"Rozvoj technologií platformy, které umoznují zvetsení kosterních nebo mezenchymálních kmenových bunek, nabízí zcela nový prístup k regeneracnímu kosternímu léku. Pokud nám tato nová technologie umozní vytvorit dostatecné kmenové bunky a napríklad implantáty kycelních implantátu, vývoj nových zdravotnických prostredku s terapeutickou aplikací a prístupy k pochopení osudu a regulace kmenových bunek.
Je dulezité si uvedomit, ze schopnost udrzet fenotyp kosterních kmenových bunek pomocí povrchové topografie nabízí zmenu v soucasných prístupech k biologii kmenových bunek. Dopady na výzkum a budoucí intervence u pacientu s artritidou a jinými muskuloskeletálními chorobami jsou podstatné. "

Profesor Douglas Kell, vrchní reditel BBSRC (Výzkumná rada pro biotechnologie a biologické vedy), který cástecne financoval tento výzkum, uvedl:

"Porozumení tomu, jak jsou kmenové bunky ovlivneny jejich prostredím, je klícem k tomu, aby byly oceneny, jak by se mohly pestovat v dostatecném mnozství pro výzkum nebo terapii. zpusoby, které jsou uzitecné pro nás.
Multidisciplinární výzkum je stále dulezitejsí a tento projekt je skvelým príkladem, kdy se bunecná biologie, lékarství a inzenýrství spojují v silné synergii pri resení slozitého problému. "

"Nanoscale povrchy pro dlouhodobé udrzování fenotypu a multipotency mezenchymálních kmenových bunek"
Rebecca J. McMurray, Nikolaj Gadegaard, P. Monica Tsimbouri, Karl V. Burgess, Laura E. McNamara, Rahul Tare, Kate Murawski, Emmajayne Kingham, Richard O. C. Oreffo & Matthew J. Dalby
Prírodní materiály (2011) doi: 10.1038 / nmat3058
Napsal Christian Nordqvist

Pet z nejlepsích aplikací pro výcvik mozku

Pet z nejlepsích aplikací pro výcvik mozku

Není zádným tajemstvím, ze kdyz stárneme, nase mozkové funkce klesá. Studie vsak naznacují, ze udrzení dusevne aktivního - zejména v prípade starsích - muze prispet k udrzení kognitivního fungování. Aplikace pro výcvik mozku se povazují za uzitecnou pomucku pro psychickou stimulaci, ale která z nich je pro vás to pravé? Predstavujeme nás výber peti nejlepsích aplikací pro výuku mozku.

(Health)

Demence v raném veku spojená s dospívajícími rizikovými faktory

Demence v raném veku spojená s dospívajícími rizikovými faktory

Svédská studie týkající se vojenských muzu identifikuje devet rizikových faktoru, z nichz mnohé mohou být pro dospívající prevenitelné, které jsou spojeny s demencemi mladých lidí - demence diagnostikovaná pred dosazením veku 65 let. Studie, která byla publikována online JAMA Interní medicína 488,484 svédských muzu, kterí se v letech 1969 az 1979 zapojili do povinné vojenské sluzby.

(Health)