cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová studie zkoumá vazbu mezi rodinným príjmem a vývojem mozku

Výzkumní pracovníci Výzkumného ústavu Saban v detské nemocnici Los Angeles, CA a Columbia University Medical Center v New Yorku v New Yorku zverejnili výsledky nové studie, která zkoumá vztahy mezi socioekonomickými faktory a vývojem mozku detí v casopise Prírodní neurovedy.
Studie zjistila, ze príjem byl "nelineárne spojen" s plochou mozku.

"Zatímco v zádném prípade neznamená, ze socioekonomické okolnosti dítete vedou k nemenným zmenám ve vývoji mozku nebo poznání," ríká Elizabeth Sowell, PhD, reditel Vývojové kognitivní neuroimagingové laboratore, která je soucástí Institutu pro rozvoj mysli v detské nemocnici Los Angeles, "nase údaje naznacují, ze sirsí prístup ke zdrojum, které mohou bohatíci poskytnout, muze vést k rozdílum v strukture mozku dítete."

Sowell a jeho kolegové tvrdí, ze je jejich nejvetsí studií svého druhu, vcetne 1 099 úcastníku zarazených do studie pediatrického zobrazování, neurologie a genetiky (PING).

Muzky mozku úcastníku byly mereny pomocí skenu s magnetickým rezonancním zobrazením (MRI) s vysokým rozlisením. Socioekonomické údaje - vcetne vzdelání rodicu a rodinných príjmu - byly poskytnuty prostrednictvím demografických a vývojových historických dotazníku.

Analýza výsledku ukázala tým, ze príjem byl "nelineárne spojen" s plochou mozku.

Malé rozdíly v príjmech rodiny spojené s relativne velkými rozdíly v mozku

První autor Dr. Kimberly G. Noble, odborný asistent pediatrie a reditel laboratore Neurocognition, Early Experience and Development (NEED) z Columbia University Medical Center, vysvetluje zjistení:

"Konkrétne mezi detmi z rodin s nejnizsími príjmy byly malé rozdíly v príjmech spojeny s pomerne velkými rozdíly v plose v mnoha oblastech mozku spojených s dovednostmi dulezitými pro akademický úspech."

Mezi detmi z rodin s vyssími príjmy vsak bylo zjisteno, ze prírustky príjmu jsou spojeny s mensími rozdíly v plose mozku. Vyssí výkon v kognitivních dovednostech byl také spojen s vyssími príjmy a vedci se domnívají, ze tyto kognitivní rozdíly by mohly být zpusobeny vetsí plochou mozku.

Výzkumníci poukazují na to, ze rodinné príjmy souvisejí s výzivou, zdravotní pécí, skolami, hrami a dokonce i kvalitou ovzdusí - coz jsou vsechny faktory, které mohou prispet k rozvoji mozku.

"Budoucí výzkum by se mohl zabývat otázkou, zda zmena zivotního prostredí dítete, napríklad podle sociálních politik zamerených na snízení rodinné chudoby, by mohla zmenit dráhu rozvoje mozku a poznávání k lepsímu", ríká Sowell.

Znevýhodnené deti mají méne sedé hmoty nez deti z rodin s vysokými príjmy

Studie z roku 2013, kterou provedli vedci z univerzity ve Wisconsinu a Madisonu, zjistila, ze deti z rodin s nízkými príjmy mají méne sedé hmoty nez deti z rodin s vyssími príjmy. Sedá hmota je dulezitou mozkovou tkání pro zpracování informací a provádení akcí.

Deti z rodin s nízkými príjmy mely také méne vyvinuté parietální a celní oblasti mozku, které navrhli výzkumní pracovníci, které by mohly vysvetlit problémy chování, ucení a pozornosti, které jsou castejsí u detí z chudých rodin.

Parietální lalok je "sítový rozbocovac" pro mozku, který spojuje ruzné oblasti. Prední lalok je "cást mozku, kterou pouzíváme k ovládání nasí pozornosti a regulaci naseho chování," vysvetlil profesor psychologie UW-Seth Pollak.

"Jsou to problémy, které mají deti pri prechodu na materskou skolu," vysvetlil Pollak, "kdyz zacínají výchovné rozdíly: jste schopni venovat pozornost? Muzete se vyhnout tantru a zustat na svém míste?

Cistení tlustého streva? Vázné nezádoucí úcinky související s tímto postupem

Cistení tlustého streva? Vázné nezádoucí úcinky související s tímto postupem

Zdá se, ze neexistuje zádný dukaz o tom, ze ockování tlustého streva má skutecný prínos podle nové studie zverejnené tento týden. Ve skutecnosti je hláseno, ze cistení tlustého streva muze zpusobit vázné vedlejsí úcinky od zvracení az po selhání ledvin a úmrtí. Míra úmrtí na rakovinu tlustého streva klesla za posledních 15 let, a to muze být zpusobeno zvýseným vedomím a screeningem kolonoskopií.

(Health)

Jsou detské ubrousky jako bezpecné jako voda u kojencu? Vedci ríkají Ano

Jsou detské ubrousky jako bezpecné jako voda u kojencu? Vedci ríkají Ano

Oficiální pokyny týkající se postnatální péce mohou být potreba aktualizovat poté, co vedci zjistili, ze Johnson's Baby Extra Sensitive Wipes jsou stejne bezpecné a hydratacní jako voda a vata na novorozeneckou plet. Studie je zverejnena v BMC Pediatrics. Aby se zjistilo, zda jsou Johnsonovy ubrousky stejne bezpecné a úcinné jako voda pri hydrataci pokozky kojencu, vedci z Manchesterské univerzity zkoumali behem prvních trí let 280 novorozencu.

(Health)