cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový test v rané fázi rakoviny vajecníku je 99 procent presný

Podle nedávné studie publikované v casopise Klinický výzkum rakoviny, vedci z Yale School of Medicine vyvinuli velmi citlivý a specifický krevní test, který dokáze rozpoznat rané stadium rakoviny vajecníku s 99% presností.
Vedecká skupina, vedená profesorem Gil Morem z oddelení porodnictví, gynekologie a reprodukcní vedy, dríve pouzila ctyri proteiny v krevní zkousce, která detekovala rakovinu s 95% úcinností. Mor ríká, ze "schopnost rozpoznat témer 100 procent nových nádoru bude mít velký dopad na vysokou míru úmrtí na tuto rakovinu." Vedkyne doufá, ze se test stane soucástí rutinního vysetrení zeny.
Hlavní prícinou úmrtí na gynekologickou rakovinu v USA je epiteliální rakovina vajecníku trikrát více smrtelná nez rakovina prsu. Protoze je obvykle diagnostikován az do pokrocilých fází, nazývá se "tichým vrahem".
Pro tuto fázi II klinické studie 518 pacientu - 362 zdravých kontrol a 156 s rakovinou vajecníku - analyzovalo Mor a kolegové. Výzkumníci nejprve potvrdili predchozí výzkum. Jedním zlepsením zaznamenaným ve fázi II bylo pouzití nové platformy s názvem multiplexní technologie - v jedné reakci se pouzívají velmi malé mnozství krevního séra. Multiplexní technologie vyuzívá sest proteinových biomarkeru namísto ctyr dríve pouzívaných proteinu. To zvysuje specificitu testu z 95 na 99,4 procent. Tým urcil, zda jsou proteiny prítomny v krvi, a poté zmerily mnozství kazdého proteinu. Výsledky testu byly nezávisle hodnoceny výzkumnou sítí pro predcasnou detekci (EDRN) Národního institutu pro lécbu rakoviny (NCI).
Profesor Mor naznacuje, ze zádný jiný test není stejne citlivý nebo specifický jako tento. "Predchozí testy zjistily 15 az 20 procent nových nádoru." Bielkoviny z nádoru byly jedinými biomarkery, které se pouzívaly k testování rakoviny vajecníku, coz je v porádku, kdyz máte velké mnozství nádoru, ale to není vhodné ve velmi raných fázích nádoru Testování proteinu produkovaných telem v reakci na prítomnost nádoru a proteinu, které nádory produkují, nám pomohly vytvorit jedinecný obraz, který dokáze odhalit casnou rakovinu vajecníku, "uvádí Mor.
V soucasné dobe Yale nabízí test pres Discovery to Cure program. Laboratorí Corporation of America ve Spojených státech, Teva v Izraeli a SurExam v Cíne mají také povolení k testování. S EDRN / NCI a LabCorp zahájila výzkumná skupina hodnocení tretí fáze, testující témer 2000 pacientu.
Diagnostické znacky pro vcasné zjistení rakoviny vajecníku
Irene Visintin, Ziding Feng, Gary Longton, David C. Ward, Ayesha B. Alvero, Yinglei Lai, Jeannette Tenthoreyová, Aliza Leiser, RubenFlores-Saaib, Herbert Yu, Masoud Azori, Thomas Rutherford, Peter E. Schwartz a Gil Mor
Klinický výzkum rakoviny, 14 (4). str. 1065-1072. 15. února 2008
doi: 10.1158 / 1078-0432.CCR-07-1569
Kliknete zde pro zobrazení abstraktní
Napsal: Peter M Crosta

Jarní dopredu, srdecní záchvat: denní svetlo zvysuje srdecní rizika

Jarní dopredu, srdecní záchvat: denní svetlo zvysuje srdecní rizika

Realizováno behem první svetové války o úsporu energie, zmena hodin na letní cas se zdá být pozehnáním na podzim a nepohodlí na jare, kdyz ztratíme hodinu. Ale vedci ríkají, ze jejich poslední studie naznacuje, ze hodinu vpred muze zpusobit více nez prerusení spánku; muze u nekterých jedincu také urychlit srdecní príhody.

(Health)

Sociální média: jak ovlivnuje nase dusevní zdraví a pohodu?

Sociální média: jak ovlivnuje nase dusevní zdraví a pohodu?

V roce 1971 byl dorucen první e-mail. Více nez 40 let pozdeji, sociální média zaujala svet bourí. Stránky sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter, jsou nyní pouzívány celosvetove 1 ze 4 lidí. Taková cinnost se muze zdát neskodná, ale nekterí výzkumníci naznacují, ze sociální média mohou ovlivnit nase dusevní zdraví a blahobyt.

(Health)