cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Obrovské zvýsení uzívání opiátu v materství za devet let

Petkrát více tehotných zen uzívalo opiáty v roce 2009 ve srovnání s rokem 2000, zatímco ve stejném období se pocet novorozencu s diagnózou syndromu abstinencního syndromu, syndromu novorozenecké abstinence zvýsil trikrát, uvedli výzkumníci z University of Michigan Health System, Ann Arbor, Michigan JAMA (casopis Americké lékarské asociace). Autori dodali, ze nemocnicní poplatky spojené s novorozeneckým abstinencním syndromem (NAS) se znacne zvýsily.
Podle nedávné studie v USA, 16,2% tehotných a 7,4% tehotných zen ve veku od 18 do 25 let uzívalo nelegální drogy.
Syndrom abstinence u novorozencu, nebo NAS je sada problému, které novorozenci zazívají, kdyz jsou vystaveni návykovým predpisum nebo nelegálním drogám, zatímco oni byli v matcine deloze. NAS se vyskytuje proto, ze matka, i kdyz byla tehotná, uzívala návykové drogy (predpis nebo nelegální), jako je kokain, diazepam, marihuana, opiáty (heroin, kodein, metadon), barbituráty nebo amfetaminy.
Léky procházejí placentou a dosahují embrya / plodu. Spolu s matkou se díte stává závislým. Pokud se problém týká alkoholu, mohou lékari pouzívat termín Syndrom plodového alkoholu.
Autori vysvetlují, ze nízká porodní hmotnost a vyssí úmrtnost souvisejí také s uzíváním nelegálních drog behem tehotenství, zejména s opiáty.
Následující príznaky a symptomy mohou být spojeny s novorozeneckým abstinencním syndromem:

 • Nedostatecná nesnásenlivost
 • Hypertonie (zvýsený svalový tonus)
 • Podrázdenost
 • Dýchací obtíze
 • Záchvaty
 • Tremors
60% az 80% novorozencu, kterí byli vystaveni metadonu nebo heroinu v deloze, vykazují známky a symptomy NAS.

Neexistují vsak národní odhady, kolik novorozencu v USA mají symptomy NAS kvuli uzívání opiátu u matek.
Stephen W. Patrick, MD, MPH, MS a tým provedli studii, která se zabývá vzory národního výskytu NAS a uzívání opiátu u matek v okamziku porodu a charakterizují trendy výdaju na národní zdravotní péci spojených s NAS behem prvních devíti let tohoto století.
Vedci zjistili, ze mezi lety 2000 a 2009:
 • Rychlost, s jakou byly novorozence diagnostikovány pomocí NAS, vzrostla z 1,20 na 1000 nemocnicních porodu rocne na 3,39 na 1 000.

 • Pocet tehotných zen, které uzívají nebo závisí na opiátech, vzrostl z 1,19 na 1000 nemocnicních porodu rocne na 5,63 na 1 000.

 • Mnozství nemocnic, které byly v prumeru za novorozence diagnostikované pomocí NAS zvýseno o 35%, z 39.400 dolaru na 53.400 dolaru

 • Odhady celkových nemocnicních poplatku v celostátním merítku, které se prizpusobují inflaci, vzrostly z 190 milionu na 720 milionu dolaru

 • Bylo odhadnuto, ze se v roce 2009 narodilo s NAS 14 539 detí
Vedci napsali:
"V porovnání se vsemi ostatními porodnickými nemocnostmi bylo u novorozencu s NAS výrazne vetsí pravdepodobnost, ze budou mít respiracní diagnózu (30,9%), mají nízkou porodní hmotnost (19,1%), mají krmné potíze (18,1%) a mají záchvaty (2,3%). Novorozenci s NAS byli také pravdepodobnejsí, ze budou pokryti Medicaidem (78,1 procenta) a budou se zdrzovat v zipových kódech v nejnizsím kvartilu príjmu (36,3 procenta). "

V Abstraktu ve stejném casopise dospeli autori k záveru:
"Záverem, novorozenci s NAS mají zkusenosti s delsími, casto zdravotne slozitými a nákladnými pocátecními hospitalizací. Rostoucí výskyt NAS a souvisejících výdaju na zdravotní péci vyzadují zvýsená opatrení v oblasti verejného zdraví, aby se snízila expozice pred opiáty v USA.
Navíc dalsí inovace a standardizace lécby NAS mohou zmírnit príznaky NAS a snízit nemocnicní ztrátu LOS. Státy jsou pripraveny hledat inovativní resení pro snizování záteze NAS, protoze vetsina nemocnicních výdaju za tuto podmínku jsou podporována státními programy Medicaid. "

Doprovodný redaktor

Marie J. Hayesová, Ph.D., University of Maine, Orono a Mark S. Brown, MD, východní Maine Medical Center, Bangor napsal:
"Budoucí smery v NAS výzkumu musí resit potrebu klinických studií nových léku k vytvorení optimálních protokolu pro materskou opiátovou závislost se zvlástním zamerením na lécbu metadonu matce brzy v tehotenství, dodrzování matek pri lécbe, pomocné sledování uzívání alkoholu a psychiatrické péce.
Postnatálne, vcasná identifikace a agresivní náhrada opiátu u kojencu s pocátecními známkami NAS mohou pomoci snízit závaznost a LOS. Jak navrhuje Patrick a kol. A dalsí studie, kojení muze snízit míru lécby a LOS u detí, které jsou vystaveny opiátum ve vsech kategoriích. Klícovým faktum pro závislost plodu a novorozencu a rizika NAS jsou studie placentárního prenosu opiátu behem tehotenství, vztah k zmenám dávky u matky, farmakogenomii kojencu a metabolitum mekonia [stolice kojeneckého] k urcení dalsích expozic. Tyto dodatecné informace mohou vést k lepsí postnatální péci o kojence s NAS. "

Napsal Christian Nordqvist

Rezná sul muze snízit rakovinu zaludku

Rezná sul muze snízit rakovinu zaludku

Pokud by lidé ve Velké Británii snízili mnozství soli, kterou konzumovali na doporucené denní maximum, mohlo by to zabránit kazdému ze sedmi prípadu rakoviny zaludku, uvedl v úterý Svetový fond pro výzkum rakoviny (WCRF) poté, co prohlédl nejnovejsí údaje o diete a rakovine incidence. Doporucený denní maximální príjem dietní soli je 6.

(Health)

Opilství v casných ranních dospívání vyvolává predcasné riziko smrti

Opilství v casných ranních dospívání vyvolává predcasné riziko smrti

Vzpomínás si na vek, kdy jsi byl opilý? Podle nové studie muze vás zivot záviset na tom. Opilost pred vekem 15 let muze zvýsit riziko predcasné smrti. Výzkumníci zjistili, ze jedinci, kterí se poprvé stali opilými pred dosazením veku 15 let, mohou být vystaveni vetsímu riziku predcasného úmrtí ve srovnání s temi, kterí se v dospívání nepijí, ani temi, kterí se poprvé opili v dospívání.

(Health)