cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový test vyvinutý pro merení zdravého stárnutí

Výzkumníci vyvinuli nový molekulární test urcený k výpoctu "biologického veku" jednotlivce na rozdíl od "chronologického veku". Verí, ze test by mohl vést ke zlepsení zpusobu, jakým jsou rízeny nemoci spojené s vekem.
Zdravý biologický vek vypocítaný novým testem není ovlivnen výberem zivotního stylu, jako je pravidelné cvicení.

Studie, publikovaná v Genome Biology, byla spolecná práce provedená výzkumnými pracovníky z King's College London ve Velké Británii, Karolinska Institutet ve Svédsku a Duke University v Durhamu, NC.

Vedoucí autor Prof. James Timmons z King's College v Londýne uvádí, ze dosud neexistuje spolehlivý zpusob, jak merit, jak dobre stárne clovek ve srovnání se svými vrstevníky.

"Fyzická schopnost, jako je síla nebo nástup nemoci, se casto pouzívá k hodnocení" zdravého stárnutí "u starsích osob, ale na rozdíl od toho nyní muzeme merit stárnutí pred príznaky úpadku nebo nemoci," ríká.

Výzkumníci se rozhodli zalozit svuj test na genetických zmenách spojených se zdravým stárnutím spíse nez na hledání genu spojených s onemocnením nebo dlouhým zivotem. Objevili, ze aktivace 150 genu umístených v mozku, krvi a svalu byla spojena se zdravím ve veku 65 let.

Z tohoto objevu vytvoril tým formu, která by mohla urcit, jak dobre stárne jedinec ve srovnání s vrstevníky stejného veku.

Po testování vzorce na vzorku lidí narozených soucasne vedci zaznamenali sirokou skálu biologických vekových hodnot, coz naznacuje, ze biologický vek jednotlivce je odlisný od chronologického veku.

Rekl profesor Timmons Zdravotní novinky dnes ze to, co urcilo biologické vekové skóre jednotlivce, nesouviselo s markery zivotního stylu ani s úrovní cvicení. Namísto toho byl rozhodujícím faktorem neco podstatnejsího pro proces stárnutí jednotlivce.

"Co je zajímavé," rekl profesor Timmons, "je, ze s dobrým" biologickým vekem "se muzete vyrovnat se spatným zivotním stylem a samozrejme naopak."

Test by mohl vést ke zlepsení shody mezi dárci a predvídání nástupu demence

Vedci zaznamenali propojení mezi nízkými skóre v novém testu a kognitivním poklesem. Toto zjistení naznacuje, ze v budoucnu by mechanika za testem mohla být pouzita k vývoji krevních testu pro identifikaci lidí s vysokým rizikem Alzheimerovy choroby a dalsích demencí, coz signalizuje, ze mohou mít prospech z vcasné intervence.

Test by navíc mohl zlepsit shodu dárce pro starsí dospelé, kterí vyzadují transplantaci orgánu, a také ukázat, zda jsou modely zvírete stárnutí uzitecné pro testování nových lidských anti-stárnutí.

Prestoze test poskytuje prehled o tom, jak zdravý je proces stárnutí jednotlivce, studie neukazuje, jak mohou jednotlivci zlepsit svuj biologický vek.

"Nyní se musíme dozvedet více o tom, proc se objevují obrovské rozdíly ve stárnutí, s nadejí, ze test by mohl být pouzit ke snízení rizika vývoje onemocnení spojených s vekem," ríká profesor Timmons.

Dr. Neha Issar-Brownová, programová manazerka pro vedy o zdravotním stavu populace u Rady pro lékarské výzkumy ve Velké Británii, která poskytla financní prostredky na studium, vysvetluje dulezitost výzkumu:

"Prestoze je prirozené, ze nase telo a mozky zpomalují ve stárí, predcasné stárnutí a závaznejsí ztráta fyzické a kognitivní funkce mohou mít znicující dusledky pro jednotlivce a jejich rodiny a mají vetsí dopad na spolecnost a ekonomika.

Tento nový test má velký potenciál, stejne jako pri dalsím výzkumu, muze pomoci zlepsit vývoj a hodnocení lécby, které prodluzuje dobré zdraví ve vyssím veku. "

Zatímco tento nový molekulární test není ovlivnen výberem zivotního stylu, test, který urcuje "vek srdce" jednotlivce, se na ne spoléhá, ??aby provedl své výpocty. Srdecní vek se vypocítává podle profilu rizikových faktoru jednotlivce, vcetne faktoru, jako je hypertenze, obezita a kourení cigaret.

Nedávno, Zdravotní novinky dnes o studii, která naznacuje, ze tri ctvrtiny dospelých Americanu mají veky srdce, které jsou starsí nez jejich skutecný vek, coz jim zanechává vyssí riziko kardiovaskulárních problému.

Gene astma jedinecný Americanum Afriky

Gene astma jedinecný Americanum Afriky

Genetici v USA identifikovali nový gen, který je jednoznacne spojen s astmatem u afroamericanu; variantu genu PYHIN1, který v evropských Americanech chybí. Nová národní spolupráce také potvrdila ctyri dalsí "transetnické" astmatické geny odhalené v evropské studii zverejnené minulý rok.

(Health)

Mohla by hypertenze behem tehotenství znamenat zvýsené riziko pro sourozence?

Mohla by hypertenze behem tehotenství znamenat zvýsené riziko pro sourozence?

Nová studie zverejnená v casopise Journal of the American Nephrology Society ukázala, ze sourozenci zen, které mají vysoký krevní tlak behem tehotenství, mohou mít vyssí riziko vzniku hypertenze pozdeji v zivote. Bratri zen, kterí mají behem tehotenství hypertenzi, mohou podle studie celit zvýsenému riziku hypertenze a srdecních chorob v pozdejsím zivote.

(Health)