cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové orální vakcíny nezahrnují zádné dalsí jehly

Nové orální vakcíny se vyvíjejí, aby zvýsily imunitu proti tuberkulóze (TBC) a chripce a zabránily C. difficile, coz podle výzkumníku z Royal Holloway na univerzite v Londýne znamená zanechání jehel.
Nový typ ockování byl vyvinut pomocí probiotických spór profesorem Simonem Cuttingem, vedoucím výzkumným pracovníkem, z School of Biological Sciences v Royal Holloway.
Profesor provedl pokusy analyzovat biologii bakterie Bacillus subtilis, který upoutal pozornost mikrobiologu, protoze má schopnost vyrábet spory, které zijí miliony let, dokud nebudou klícit ve správných podmínkách prostredí.
"Mechanismy, jimiz se tento proces deje, fascinovali mikrobiologové po celá desetiletí, coz je jeden z nejvíce intenzivne studovaných bakterií. Jeho jednoduchý zivotní cyklus a snadné pouzití z nej ciní ideální laboratorní subjekt," rekl Cutting. Bacil ze spory byly ideální pro transport antigenu a posílení imunitních odpovedí.
Rezání vysvetleno:

"Spíse nez vyzadovat dodávku jehel, vakcíny zalozené na Bacil spory mohou být dodávány prostrednictvím nosního spreje nebo jako orální kapalina nebo kapsle. Alternativne mohou být podávány pomocí malého rozpustného filmu umísteného pod jazykem podobným zpusobem jako moderní osvezovace dechu. Vzhledem k tomu, ze výtrusy jsou výjimecne stabilní, jsou zalozeny na ockovacích látkách Bacil nevyzadují skladování za studena, které by zmírnovalo dalsí problém se soucasnými prístupy k ockování. "

Vedle toho, ze jsou méne bolestivé nez ockovací látky podávané pomocí úderu, mají perorální vakcíny také urcité výhody, jako je napríklad bezpecnejsí podávání, zejména v zemích, kde je HIV hlavním problémem. Také tyto typy vakcín budou nákladove efektivnejsí a snadneji udrzovat cerstvé, coz snizuje riziko nezádoucích výsledku.
Zkousky byly provedeny profesorem Cuttingem, aby se zjistila úcinnost Bacil vakcíny zalozené na mnoha ruzných chorobách, jako jsou chripka, tuberkulóza a tetanus. Ted zkoumá, zda muze být vakcína pouzita proti Clostridium difficile, onemocnení extrémne rozsírené na Západe.
C. difficile je závazná prícina prujem spojená s antibiotiky a muze vést k intenzivnímu zánetu tlustého streva nebo k pseudomembranózní kolitide.
Profesor rekl: "C. difficile je gastrointestinální infekce, která se bezne uzívá po hospitalizacích a zpusobuje priblizne 50 000 infekcí a 4 000 úmrtí rocne ve Velké Británii, vetsinou u starsích pacientu. V soucasné dobe neexistuje vakcína proti této nemoci, a ackoli v soucasné dobe prochází nekolik klinických studií, nikdo neocekává plnou ochranu a jsou naléhave potrebná nová resení. "
Bacil které na rozdíl od jiných prístupu nabízejí zretelné výhody, muze orální podání zpusobit specifickou imunitní odpoved v gastrointestinálním traktu k úplnému odstranení C. difficile."
Rezání dostalo soukromé osivo investice pokracovat v jeho výzkumu a vyvinout novou vakcínu pro tuberkulózu, C. difficile , a chripky.
Napsal Christine Kearney

Aspirin muze zdvojnásobit prezití u pacientu s rakovinou

Aspirin muze zdvojnásobit prezití u pacientu s rakovinou

Aspirin muze zdvojnásobit sance na prezití u pacientu s rakovinou trávicího ústrojí, podle výsledku nové studie, která byla nedávno predstavena na Evropském kongresu o rakovine v roce 2015 ve Vídni v Rakousku. Nový výzkum naznacuje, ze aspirin by mohl zdvojnásobit prezití pacientu s gastrointestinálními nádory.

(Health)

Potápka: Anti-Cancer Superfood

Potápka: Anti-Cancer Superfood

Kazdodenní potrava zlucníku muze významne snízit poskození DNA krevním bunkám, coz je povazováno za dulezitý spoustec rakoviny, uvedla dnes vedecká pracovnice University of Ulster (15. února). Výzkum zverejnený v americkém casopise Journal of Clinical Nutrition v tomto mesíci zjistil, ze krome snízení poskození DNA také denní cást zerucha zvýsila schopnost techto bunek odolávat dalsímu poskození DNA zpusobenému volnými radikály **.

(Health)